Uzyskaj Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Planujesz wakacje, pracę lub naukę za granicą? Obawiasz się, czy w razie choroby lekarze uznają twoje ubezpieczenie zdrowotne? Sprawdź, jak uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

W oddziale NFZ

Po co jest EKUZ

Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą — upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Kto może uzyskać EKUZ

Każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Wniosek może też złożyć upoważniona osoba, którą upoważnisz — wtedy potrzebny jest jej podpis. Wzory wniosków znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Dołącz do wniosku potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować..
 3. Złóż wniosek w oddziale NFZ w twoim miejscu zamieszkania. Sprawdź adres oddziału NFZ
 4. Odbierz kartę. Masz trzy możliwości odbioru: 
 • osobiście w oddziale NFZ, w którym składasz wniosek lub który wskażesz we wniosku,
 • kartę może odebrać za ciebie ktoś inny. Pobierz wzór upoważnienia, wypełnij, wydrukuj, podpisz i daj osobie, która odbierze kartę,
 • pocztą. We wniosku wpisz adres, na który chcesz dostać kartę.

Jeśli złożysz wniosek w innym oddziale NFZ — dostaniesz EKUZ, ale tylko jeśli nie będzie potrzeby wyjaśnienia twojej sprawy.

Ile zapłacisz

Karta EKUZ jest bezpłatna.

Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Co przygotować

Gdy będziesz składać wniosek w oddziale NFZ, urzędnik sprawdzi, czy możesz korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Jeśli potwierdzi, że możesz dostać EKUZ — nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów. Możesz jednak je przygotować, żeby mieć pewność, że dostaniesz kartę od razu.


Dodatkowe dokumenty, które potwierdzą twoje ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli:

 • jesteś pracownikiem — aktualne zaświadczenia płatnika składek (czyli na przykład pracodawcy), ZUS RMUA (Raport Miesięczny dla Ubezpieczonego) z ostatniego okresu pracy,
 • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą — na przykład aktualne zaświadczenie z ZUS, które potwierdzi, że opłacasz składki,
 • prowadzisz rolniczą działalność gospodarczą — aktualne zaświadczenie z KRUS (Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), które potwierdzi, że masz ubezpieczenie zdrowotne w NFZ,
 • jesteś emerytem — legitymacja emerytalna, odcinek emerytury,
 • jesteś rencistą — legitymacja rencisty, legitymacja rencisty SOC (renta socjalna), decyzja o przyznaniu renty okresowej,
 • jesteś osobą, która zawarła dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne — dowód wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS,
 • jesteś osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotna — aktualne zaświadczenie z urzędu pracy,
 • jesteś studentem, którego uczelnia zgłosiła do ubezpieczenia — ZUS RMUA, aktualne zaświadczenie z uczelni,
 • ktoś z rodziny zgłosił cię do ubezpieczenia:
  • legitymacja studencka lub uczniowska — do 26. roku życia,
  • dokument, który potwierdza zgłoszenie cię do ubezpieczenia — druk ZUS ZCNA (Zgłoszenie Danych o Członkach Rodziny dla Celów Ubezpieczenia Zdrowotnego),
  • dokument, który potwierdza ubezpieczenie osoby, która zgłosiła cię do ubezpieczenia.

Ile będziesz czekać

3-5 dni roboczych od złożenia wniosku. Jednak kartę otrzymasz od razu — jeśli weźmiesz ze sobą komplet dokumentów, które potwierdzą, że masz polskie ubezpieczenie zdrowotne (szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować). Jeśli chcesz dostać kartę pocztą, czas ten będzie dłuższy — dolicz czas przesyłki.

Ile ważna jest karta

Karta jest ważna:

 • 5 lat — jeśli jesteś emerytem,
 • 90 dni — jeśli korzystasz z pomocy społecznej,
 • 42 dni — jeśli jesteś nieubezpieczoną kobietą do 6 tygodni po porodzie (w połogu), która ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce — niezależnie od tego, czy wcześniej płaciłaś składki. Dotyczy to również kobiet do 6 tygodni po porodzie (w połogu), które mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • do 6 miesięcy, jeśli:
  • jesteś osobą zatrudnioną,
  • prowadzisz pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • jesteś rencistą,
  • jesteś studentem,
  • jesteś z rodziny osoby, która opłaca składki zdrowotne,
  • jesteś nieubezpieczoną kobietą w ciąży, która ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce — niezależnie od tego, czy wcześniej płaciłaś składki. Dotyczy to również kobiet w ciąży, które są nieubezpieczone i mieszkają w Polsce, ale mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
  • jesteś nieubezpieczonym dzieckiem przed 18. rokiem życia i posiadasz polskie obywatelstwo — karta straci ważność w dniu, w którym skończysz 18 lat. Dotyczy to również dzieci, które są nieubezpieczone, ale mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają w Polsce,
 • 2 miesiące, jeśli:
  • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
  • nie jesteś jedną z powyższych osób i masz ubezpieczenie.

Zwróć uwagę, że termin ważności w przypadku:

 • wyjazdu czasowego — liczy się od dnia wydania karty,
 • wyjazdu związanego z pracą — może liczyć się z datą przyszłą, czyli od dnia wyjazdu.

Co zrobić, gdy zgubisz EKUZ i będziesz potrzebować opieki zdrowotnej

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to ona musi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie.
 2. Daj gotowy wniosek w szpitalu i poproś o przesłanie go faksem do dowolnego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia
 3. NFZ prześle gotowy certyfikat faksem w ciągu 3 dni roboczych.

Jak wygląda EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - awers
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - rewers

Informacje

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
 • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009

Pocztą elektroniczną

Po co jest EKUZ

Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą — upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Kto może dostać EKUZ

Każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Wzór znajdziesz w sekcji Co przygotować. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać gotową EKUZ — pocztą czy osobiście w oddziale NFZ. Pamiętaj, podpisz wniosek. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz — wtedy potrzebny jest jej podpis.
 2. Zeskanuj podpisany wniosek i zapisz jako PDF.
 3. Dołącz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 4. Wyślij wniosek i dokumenty e-mailem na adres oddziału NFZ w twoim miejscu zamieszkania. Sprawdź adres oddziału NFZ.
 5. Czekaj na gotową kartę albo zgłoś się do oddziału NFZ.

Jeśli wyślesz wniosek do innego oddziału NFZ — dostaniesz EKUZ, ale tylko jeśli nie będzie potrzeby wyjaśnienia twojej sprawy.

Ile zapłacisz

Karta EKUZ jest bezpłatna.

Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Co przygotować

 • skan legitymacji szkolnej lub studenckiej — jeśli jesteś uczniem lub studentem. Jeśli twoja legitymacja jest nieważna — dołącz skan zaświadczenia, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od daty wystawienia. We wniosku uzupełnij dane osoby, która zgłosiła cię do ubezpieczenia zdrowotnego,

 • skan dokumentu A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia,

 • skan dokumentu U2 z urzędu pracy — jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę, żeby szukać pracy. Dokument dostaniesz w urzędzie pracy.

Jeśli w twoim wniosku będą jakieś braki albo nie prześlesz skanów wymaganych dokumentów — urzędnik może poprosić cię o uzupełnienie danych albo dokumentów.

Ile będziesz czekać

3-5 dni roboczych od wysłania wniosku. Pamiętaj dolicz czas przesyłki.

Ile ważna jest karta

Karta jest ważna:

 • 5 lat — jeśli jesteś emerytem,
 • 90 dni — jeśli korzystasz z pomocy społecznej,
 • 42 dni — jeśli jesteś nieubezpieczoną kobietą do 6 tygodni po porodzie (w połogu), która ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce — niezależnie od tego, czy wcześniej płaciłaś składki. Dotyczy to również kobiet do 6 tygodni po porodzie (w połogu), które mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • do 6 miesięcy, jeśli:
  • jesteś osobą zatrudnioną,
  • prowadzisz pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • jesteś rencistą,
  • jesteś studentem,
  • jesteś z rodziny osoby, która opłaca składki zdrowotne,
  • jesteś nieubezpieczoną kobietą w ciąży, która ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce — niezależnie od tego, czy wcześniej płaciłaś składki. Dotyczy to również kobiet w ciąży, które są nieubezpieczone i mieszkają w Polsce, ale mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
  • jesteś nieubezpieczonym dzieckiem przed 18. rokiem życia i posiadasz polskie obywatelstwo — karta straci ważność w dniu, w którym skończysz 18 lat. Dotyczy to również dzieci, które są nieubezpieczone, ale mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają w Polsce,
 • 2 miesiące, jeśli:
  • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
  • nie jesteś jedną z powyższych osób i masz ubezpieczenie.

Zwróć uwagę, że termin ważności w przypadku:

 • wyjazdu czasowego — liczy się od dnia wydania karty,
 • wyjazdu związanego z pracą — może liczyć się z datą przyszłą, czyli od dnia wyjazdu.

Co zrobić, gdy zgubisz EKUZ i będziesz potrzebować opieki zdrowotnej

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ. Pamiętaj, podpisz wniosek. Jeśli składa go za ciebie upoważniona osoba, wtedy potrzebny jest jej podpis i musi mieć twoje upoważnienie.
 2. Daj gotowy wniosek w szpitalu i poproś o przesłanie go faksem do dowolnego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. NFZ prześle gotowy certyfikat faksem w ciągu 3 dni roboczych.

Jak wygląda EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - awers
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - rewers

Informacje

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
 • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009

Za pomocą platformy ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany na platformie ePUAP.

Po co jest EKUZ

Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą — upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Kto może dostać EKUZ

Każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce (na podstawie przepisów krajowych).

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wejdź na stronę usługi odpowiedniej dla typu twojego wyjazdu:
 3. Wybierz przycisk „Załatw sprawę”.
 4. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 5. Zaadresuj wniosek. Wybierz oddział wojewódzki NFZ w twoim miejscu zamieszkania.
 6. Wypełnij wniosek. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać gotową EKUZ — pocztą czy osobiście w oddziale NFZ.
 7. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 8. Kliknij „Podpisz”. Masz dwie możliwości podpisania wniosku:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 9. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 10. Czekaj na gotową kartę albo zgłoś się do oddziału NFZ.

Jeśli wyślesz wniosek do innego oddziału NFZ — dostaniesz EKUZ, ale tylko jeśli nie będzie potrzeby wyjaśnienia twojej sprawy.

Ile zapłacisz

Karta EKUZ jest bezpłatna.

Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Co przygotować

 • skan legitymacji szkolnej lub studenckiej — jeśli jesteś uczniem lub studentem. Jeśli twoja legitymacja jest nieważna — dołącz skan zaświadczenia, które potwierdzi, że się uczysz. Takie zaświadczenie jest ważne maksymalnie 90 dni od wystawienia. Pamiętaj, żeby w formularzu uzupełnić dane osoby, która zgłosiła cię do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • skan dokumentu A1 z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — jeśli twój wyjazd jest związany z pracą. Potwierdza on, które państwo ma pokryć koszty leczenia.
 • skan dokumentu U2 z urzędu pracy — jeśli jesteś osobą bezrobotną i wyjeżdżasz za granicę w celu poszukiwania pracy. Dokument dostaniesz w urzędzie pracy.

Jeśli w twoim wniosku będą jakieś braki albo nie prześlesz skanów wymaganych dokumentów — urzędnik może poprosić cię o uzupełnienie danych albo dokumentów.

Ile będziesz czekać

3-5 dni roboczych od wysłania wniosku. Pamiętaj — dolicz czas przesyłki.

Ile ważna jest karta

Karta jest ważna:

 • 5 lat — jeśli jesteś emerytem,
 • 90 dni — jeśli korzystasz z pomocy społecznej,
 • 42 dni — jeśli jesteś nieubezpieczoną kobietą do 6 tygodni po porodzie (w połogu), która ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce — niezależnie od tego, czy wcześniej płaciłaś składki. Dotyczy to również kobiet do 6 tygodni po porodzie (w połogu), które mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • do 6 miesięcy, jeśli:
  • jesteś osobą zatrudnioną,
  • prowadzisz pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • jesteś rencistą,
  • jesteś studentem,
  • jesteś z rodziny osoby, która opłaca składki zdrowotne,
  • jesteś nieubezpieczoną kobietą w ciąży, która ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce - niezależnie od tego, czy wcześniej płaciłaś składki. Dotyczy to również kobiet w ciąży, które są nieubezpieczone i mieszkają w Polsce, ale mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
  • jesteś nieubezpieczonym dzieckiem przed 18. rokiem życia i posiadasz polskie obywatelstwo - karta straci ważność w dniu, w którym skończysz 18 lat. Dotyczy to również dzieci, które są nieubezpieczone, ale mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają w Polsce,
 • 2 miesiące, jeśli:
  • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
  • nie jesteś jedną z powyższych osób i i masz ubezpieczenie.

Zwróć uwagę, że termin ważności w przypadku:

 • wyjazdu czasowego — liczy się od dnia wydania karty,
 • wyjazdu związanego z pracą — może liczyć się z datą przyszłą, czyli od dnia wyjazdu.

Co zrobić, gdy zgubisz EKUZ i będziesz potrzebować opieki zdrowotnej

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który zastąpi EKUZ. Pamiętaj, podpisz wniosek. Jeśli składa go upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to ona musi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie.
 2. Daj gotowy wniosek w szpitalu i poproś o przesłanie go faksem do dowolnego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. NFZ prześle gotowy certyfikat faksem w ciągu 3 dni roboczych.

Jak wygląda EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - awers
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - rewers

Informacje

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
 • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009

Faksem

Po co jest EKUZ

Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna. Zanim pójdziesz do lekarza za granicą — upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Kto może dostać EKUZ

Każdy, kto ma ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz osoby, które są nieubezpieczone, ale mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce.

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek o wydanie EKUZ. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać gotową EKUZ — pocztą czy osobiście w oddziale NFZ. Pamiętaj, podpisz wniosek. Jeśli składa go za ciebie osoba, którą upoważnisz — wtedy potrzebny jest jej podpis.
 2. Dołącz do wniosku potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Wyślij wniosek i kopie dokumentów faksem do oddziału NFZ w twoim miejscu zamieszkania. Sprawdź adres oddziału NFZ.
 4. Czekaj na gotową kartę albo zgłoś się do oddziału NFZ.

Jeśli wyślesz wniosek do innego oddziału NFZ — dostaniesz EKUZ, ale tylko jeśli nie będzie potrzeby wyjaśnienia twojej sprawy.

Ile zapłacisz

Sama karta EKUZ jest bezpłatna.

Pamiętaj, że nie wszystkie usługi medyczne za granicą są bezpłatne. Sprawdź, na jakich zasadach możesz korzystać z usług medycznych oraz ile kosztuje leczenie w krajach UE i EFTA.

Co przygotować

Jeśli w twoim wniosku będą jakieś braki albo nie prześlesz skanów wymaganych dokumentów — urzędnik może poprosić cię o uzupełnienie danych albo dokumentów.

Ile będziesz czekać

3-5 dni roboczych od wysłania wniosku. Pamiętaj, dolicz czas przesyłki.

Ile ważna jest karta

Karta jest ważna:

 • 5 lat — jeśli jesteś emerytem,
 • 90 dni — jeśli korzystasz z pomocy społecznej,
 • 42 dni — jeśli jesteś nieubezpieczoną kobietą do 6 tygodni po porodzie (w połogu), która ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce — niezależnie od tego, czy wcześniej płaciłaś składki. Dotyczy to również kobiet do 6 tygodni po porodzie (w połogu), które mieszkają w Polsce i mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • do 6 miesięcy, jeśli:
  • jesteś osobą zatrudnioną,
  • prowadzisz pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • jesteś rencistą,
  • jesteś studentem,
  • jesteś z rodziny osoby, która opłaca składki zdrowotne,
  • jesteś nieubezpieczoną kobietą w ciąży, która ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce — niezależnie od tego, czy wcześniej płaciłaś składki. Dotyczy to również kobiet w ciąży, które są nieubezpieczone i mieszkają w Polsce, ale mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
  • jesteś nieubezpieczonym dzieckiem przed 18. rokiem życia i posiadasz polskie obywatelstwo — karta straci ważność w dniu, w którym skończysz 18 lat. Dotyczy to również dzieci, które są nieubezpieczone, ale mają status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają w Polsce,
 • 2 miesiące, jeśli:
  • jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy,
  • nie jesteś jedną z powyższych osób i masz ubezpieczenie.

Zwróć uwagę, że termin ważności w przypadku:

 • wyjazdu czasowego — liczy się od dnia wydania karty,
 • wyjazdu związanego z pracą — może liczyć się z datą przyszłą, czyli od dnia wyjazdu.

Co zrobić, gdy zgubisz EKUZ i będziesz potrzebować opieki zdrowotnej

 1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie certyfikatu, który tymczasowo zastąpi EKUZ. Pamiętaj, podpisz wniosek. Jeśli składa go upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to ona musi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie.
 2. Daj gotowy wniosek w szpitalu i poproś o przesłanie go faksem do dowolnego oddziału NFZ. Sprawdź dane kontaktowe oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.
 3. NFZ prześle gotowy certyfikat faksem do 3 dni roboczych.

Jak wygląda EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - awers
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - rewers

Informacje

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
 • Decyzja nr S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Decyzja nr S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Decyzja nr S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009