Zgłoś prace kartograficzne

Jesteś kartografem? Chcesz rozpocząć prace kartograficzne? Zgłoś je, zanim zaczniesz. Sprawdź, jak to zrobić.

W urzędzie albo listownie

Kto może zgłosić prace kartograficzne

Wykonawca prac kartograficznych.

Kiedy zgłosić prace kartograficzne

Zanim je rozpoczniesz.

Urząd potrzebuje czasu, żeby przygotować potrzebne materiały. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile potrwa ich przygotowanie i kiedy zgłosić prace — skontaktuj się z urzędem.

Co zrobić

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia prac kartograficznych. W formularzu wpisz, jakich materiałów potrzebujesz z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  Masz 2 możliwości wypełnienia formularza:
 2. Zanieś podpisany formularz do urzędu lub wyślij go pocztą.
 3. Czekaj na odpowiedź urzędu — dostaniesz informację o tym, ile zapłacisz za materiały. Jeżeli urząd uzna, że na twojej liście brakuje materiałów niezbędnych do wykonania prac, które zgłaszasz — skontaktuje się z tobą w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku.
 4. Zapłać za materiały:
  • przelewem na konto, które poda ci urząd,
  • w kasie urzędu, do którego złożysz zgłoszenie.
 5. Czekaj na kontakt — urząd poinformuje cię, kiedy możesz odebrać materiały.
 6. Gotowe materiały możesz odebrać bezpośrednio w urzędzie, dostać e-mailem lub pocztą tradycyjną — w zależności do tego, co zaznaczysz w zgłoszeniu.
 7. Teraz możesz rozpocząć prace kartograficzne.

Gdzie złożyć formularz

Formularz składasz:

 • w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jeśli opracowujesz:
  • mapę topograficzną w skalach: 1:25 000, 1:50 000 lub 1:100 000,
  • mapę ogólnogeograficzną,
  • mapę tematyczną i specjalną dla obszaru kraju, którą wykonujesz na zamówienie Głównego Geodety Kraju (GGK),
 • w urzędzie marszałkowskim województwa, na terenie którego będziesz wykonywać prace geodezyjne, jeśli opracowujesz:
  • mapę topograficzną w skali 1:10 000,
  • mapę tematyczną dla obszaru województwa, którą wykonujesz na zamówienie marszałka województwa.

Ile zapłacisz

Zgłoszenie prac kartograficznych jest bezpłatne.

Pamiętaj jednak, że zapłacisz za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. O tym, ile zapłacisz, poinformuje cię urząd, w którym złożysz formularz. Wysokość tej opłaty zależy między innymi od liczby materiałów, które zamówisz, sposobu ich udostępniania, ich postaci i jakości (na przykład, czy będą to wydruki, kopie papierowe, czy kopie w postaci elektronicznej).

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć formularz przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany. 

Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i tylko ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że nikt inny nie ma takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym – masz pewność, że każda późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (dzięki temu będzie wiadomo, czy to twoja zmiana). Dokumenty z bezpiecznym podpisem elektronicznym, który możesz zweryfikować za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, są tak samo ważne pod względem prawnym jak własnoręcznie podpisane dokumenty.

Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie użyty między innymi do:

 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

Kto może zgłosić prace kartograficzne

Wykonawca prac kartograficznych.

Kiedy zgłosić prace kartograficzne

Zanim je rozpoczniesz.

Urząd potrzebuje czasu, żeby przygotować potrzebne materiały. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile potrwa ich przygotowanie i kiedy zgłosić prace — skontaktuj się z urzędem.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia prac kartograficznych. W formularzu wpisz, jakich materiałów potrzebujesz z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Wejdź na stronę usługi: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 3. Kliknij Załatw sprawę.
 4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Wyślij formularz do odpowiedniego urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać formularz.
 7. Wyświetli się komunikat, że formularz został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 8. Czekaj na odpowiedź urzędu. Na swoje konto ePUAP dostaniesz informację o tym, ile zapłacisz za materiały. Jeżeli urząd uzna, że na twojej liście brakuje materiałów niezbędnych do wykonania prac, które zgłaszasz — skontaktuje się z tobą w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zgłoszenia.
 9. Zrób przelew na konto, które poda ci urząd.
 10. Czekaj na kontakt — urząd poinformuje cię, kiedy możesz odebrać materiały.
 11. Gotowe materiały możesz odebrać bezpośrednio w urzędzie, dostać e-mailem lub pocztą tradycyjną — w zależności do tego, co zaznaczysz w zgłoszeniu.
 12. Teraz możesz rozpocząć prace kartograficzne.

Gdzie wysłać formularz

Formularz wysyłasz:

 • do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jeśli opracowujesz:
  • mapę topograficzną w skalach: 1:25 000, 1:50 000 oraz 1:100 000,
  • mapę ogólnogeograficzną,
  • mapę tematyczną i specjalną dla obszaru kraju, którą wykonujesz na zamówienie GGK,
 • do urzędu marszałkowskiego województwa, na terenie którego będziesz wykonywać prace geodezyjne, jeśli opracowujesz:
  • mapę topograficzną w skali 1:10 000,
  • mapę tematyczną dla obszaru województwa, którą wykonujesz na zamówienie marszałka województwa.

Ile zapłacisz

Zgłoszenie prac kartograficznych jest bezpłatne.

Pamiętaj jednak, że zapłacisz za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. O tym, ile zapłacisz, poinformuje cię urząd, w którym złożysz formularz. Wysokość tej opłaty zależy między innymi od liczby materiałów, które zamówisz, sposobu ich udostępniania, ich postaci i jakości (na przykład, czy będą to wydruki, kopie papierowe, czy kopie w postaci elektronicznej).

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)