Zgłoś prace kartograficzne

Jesteś kartografem? Chcesz rozpocząć prace kartograficzne? Zanim zaczniesz, zgłoś je. Dowiedz się, jak to zrobić.

W urzędzie albo listownie

Kto może zgłosić prace kartograficzne

Wykonawca prac kartograficznych.

Kiedy zgłosić prace kartograficzne

Zanim je rozpoczniesz.

Urząd potrzebuje czasu, żeby przygotować dla ciebie potrzebne materiały. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile potrwa ich przygotowanie i kiedy zgłosić prace — skontaktuj się z urzędem.

Co zrobić

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia prac kartograficznych. W formularzu wpisz, jakich materiałów potrzebujesz z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Masz dwie możliwości wypełnienia formularza:
 2. Zanieś podpisany formularz do urzędu lub wyślij go pocztą.
 3. Czekaj na odpowiedź urzędu dostaniesz informację o tym, ile zapłacisz za materiały. Jeżeli urząd uzna, że na twojej liście brakuje materiałów niezbędnych do wykonania prac, które zgłaszasz skontaktuje się z tobą w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku.
 4. Zapłać za materiały:
  • przelewem na konto, które poda ci urząd,
  • w kasie urzędu, do którego złożysz zgłoszenie.
 5. Czekaj na kontakt urząd poinformuje cię, kiedy możesz odebrać materiały.
 6. Gotowe materiały możesz odebrać bezpośrednio w urzędzie, dostać e-mailem lub pocztą tradycyjną w zależności do tego, co zaznaczysz w zgłoszeniu.
 7. Teraz możesz rozpocząć prace kartograficzne.

Gdzie złożyć formularz

To zależy od celu lub zakładanego wyniku zgłaszanych prac:

 • w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jeśli:
  • opracowujesz mapę topograficzną w skalach 1:25 000, 1:50 000 lub 1:100 000,
  • opracowujesz mapę ogólnogeograficzną,
  • opracowujesz mapę tematyczną i specjalną dla obszaru kraju, którą wykonujesz na zamówienie Głównego Geodety Kraju (GGK),
 • w urzędzie marszałkowskim województwa, na terenie którego będziesz wykonywać prace geodezyjne, jeśli:
  • opracowujesz mapę topograficzną w skali 1:10 000,
  • opracowujesz mapę tematyczną dla obszaru województwa, którą wykonujesz na zamówienie marszałka województwa.

Ile zapłacisz

Zgłoszenie prac kartograficznych jest bezpłatne.

Pamiętaj jednak, że zapłacisz za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. O tym, ile zapłacisz, poinformuje cię urząd, w którym złożysz formularz. Wysokość tej opłaty zależy między innymi od liczby materiałów, które zamówisz, sposobu ich udostępniania, ich postaci, aktualności i jakości (na przykład czy będą to wydruki, kopie papierowe lub kopie w postaci elektronicznej).

Jeśli chcesz poznać orientacyjną opłatę, skorzystaj z prostego kalkulatora. Pamiętaj, że dokładną wycenę dostaniesz z urzędu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.520)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1114)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)

Przez internet

Pamiętaj, jeśli chcesz złożyć zgłoszenie przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Dowiedz się jak założyć profil zaufany.

Bezpieczny podpis elektroniczny
potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym — masz pewność, że jakakolwiek późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (i będzie wiadomo, jeżeli to nie ty jesteś jej autorem). Dokumenty opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie stosowany między innymi do:
 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

Kto może zgłosić prace kartograficzne

Wykonawca prac kartograficznych.

Kiedy zgłosić prace kartograficzne

Zanim je rozpoczniesz.

Urząd potrzebuje czasu, żeby przygotować dla ciebie potrzebne materiały. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile potrwa ich przygotowanie i kiedy zgłosić prace — skontaktuj się z urzędem.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia prac kartograficznych. W formularzu wpisz, jakich materiałów potrzebujesz z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP i skorzystaj z usługi pismo ogólne do podmiotu publicznego. Wyślij wypełniony formularz do odpowiedniego urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać formularz). 
 3. Czekaj na odpowiedź urzędu, do którego wyślesz formularz. Na swoje konto ePUAP dostaniesz informację, ile zapłacisz za materiały. Jeżeli urząd uzna, że na twojej liście brakuje materiałów niezbędnych do wykonania prac, które zgłaszasz skontaktuje się z tobą do 10 dni roboczych od złożenia zgłoszenia.
 4. Zrób przelew na konto, które poda ci urząd.
 5. Czekaj na kontakt urząd poinformuje cię, kiedy możesz odebrać materiały.
 6. Gotowe materiały możesz odebrać bezpośrednio w urzędzie, dostać e-mailem lub pocztą tradycyjną w zależności do tego, co zaznaczysz w zgłoszeniu.
 7. Teraz możesz rozpocząć prace kartograficzne.

Gdzie wysłać formularz

To zależy od celu albo zakładanego przez ciebie wyniku prac:

 • do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jeśli:
  • opracowujesz mapę topograficzną w skalach 1:25 000, 1:50 000 oraz 1:100 000,
  • opracowujesz mapę ogólnogeograficzną,
  • opracowujesz mapę tematyczną i specjalną dla obszaru kraju, którą wykonujesz na zamówienie GGK,
 • do urzędu marszałkowskiego województwa, na terenie którego będziesz wykonywać prace geodezyjne, jeśli:
  • opracowujesz mapę topograficzną w skali 1:10 000,
  • opracowujesz mapę tematyczną dla obszaru województwa, którą wykonujesz na zamówienie marszałka województwa.

Ile zapłacisz

Zgłoszenie prac kartograficznych jest bezpłatne.

Pamiętaj jednak, że zapłacisz za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. O tym, ile zapłacisz, poinformuje cię urząd, w którym złożysz formularz. Wysokość tej opłaty zależy między innymi od liczby materiałów, które zamówisz, sposobu ich udostępniania, ich postaci, aktualności i jakości (na przykład, czy będą to wydruki, kopie papierowe, czy kopie w postaci elektronicznej).

Jeśli chcesz poznać orientacyjną opłatę, skorzystaj z prostego kalkulatora. Pamiętaj, że dokładną wycenę dostaniesz z urzędu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.520)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.1114)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)