Zgłoś prace geodezyjne

Jesteś geodetą? Chcesz rozpocząć prace geodezyjne? Zanim zaczniesz, zgłoś je.  Sprawdź, jak to zrobić.

W urzędzie albo listownie

Kto może zgłosić prace geodezyjne

Wykonawca prac geodezyjnych.

Kiedy zgłosić prace geodezyjne

Zanim je rozpoczniesz.

Urząd potrzebuje czasu, żeby przygotować dla ciebie potrzebne materiały. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile potrwa ich przygotowanie i kiedy zgłosić prace — skontaktuj się z urzędem.

Co zrobić

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia prac geodezyjnych. W formularzu wpisz, jakich materiałów potrzebujesz z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  Masz 2 możliwości wypełnienia formularza:
 2. Zanieś podpisany formularz do urzędu albo wyślij go pocztą.
 3. Czekaj na odpowiedź urzędu dostaniesz informację o tym, ile zapłacisz za materiały. Jeżeli urząd uzna, że na twojej liście brakuje materiałów niezbędnych do wykonania prac, które zgłaszasz skontaktuje się z tobą w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zgłoszenia. 
 4. Zapłać za materiały:
  • przelewem na konto, które poda ci urząd,
  • w kasie urzędu, do którego złożysz zgłoszenie.
 5. Czekaj na kontakt urząd poinformuje cię, kiedy możesz odebrać materiały.
 6. Gotowe materiały możesz odebrać bezpośrednio w urzędzie, dostać e-mailem albo pocztą tradycyjną w zależności do tego, co zaznaczysz w zgłoszeniu.
 7. Teraz możesz rozpocząć prace geodezyjne.

Gdzie złożyć formularz zgłoszenia prac geodezyjnych

Formularz składasz:

 • w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jeśli wykonujesz zobrazowania lotnicze, numeryczny model terenu lub ortofotomapy albo tworzysz lub aktualizujesz bazy danych:
  • państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG),
  • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG),
  • państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG),
  • obiektów ogólnogeograficznych (BDOO),
  • zobrazowań lotniczych i satelitarnych (BDZLiS) oraz ortofotomap (BDOorto) i numerycznego modelu terenu (BDNMT),
 • w urzędzie marszałkowskim województwa, na terenie którego będziesz wykonywać prace geodezyjne jeśli tworzysz lub aktualizujesz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k),
 • w starostwie powiatu, na terenie którego będziesz wykonywać prace geodezyjne, jeśli:
  •  tworzysz lub aktualizujesz bazy danych:
   • ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
   • szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
   • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500),
  • wznawiasz znaki graniczne, wyznaczasz punkty graniczne lub ustalasz przebieg granic działek ewidencyjnych,
  • wykonujesz geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych,
  • wytyczasz budynek lub sieć uzbrojenia terenu,
  • tworzysz dokumentację geodezyjną w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, które dotyczą w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Ile zapłacisz

Zgłoszenie prac geodezyjnych jest bezpłatne.

Pamiętaj jednak, że zapłacisz za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. O tym, ile zapłacisz, poinformuje cię urząd, w którym złożysz formularz. Wysokość tej opłaty zależy między innymi od liczby materiałów, które zamówisz, sposobu ich udostępniania, ich postaci i jakości (na przykład czy będą to wydruki, kopie papierowe albo kopie w postaci elektronicznej).

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz zgłosić swoje prace przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może zgłosić prace geodezyjne

Wykonawca prac geodezyjnych.

Kiedy zgłosić prace geodezyjne

Zanim je rozpoczniesz.

Urząd potrzebuje czasu, żeby przygotować dla ciebie potrzebne materiały. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile potrwa ich przygotowanie i kiedy zgłosić prace — skontaktuj się z urzędem.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia prac geodezyjnych. W formularzu wpisz, jakich materiałów potrzebujesz z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Wejdź na stronę usługi: Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
 3. Kliknij Załatw sprawę.
 4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Wyślij wypełniony formularz do odpowiedniego urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać formularz.
 7. Czekaj na odpowiedź urzędu. Na swoje konto ePUAP dostaniesz informację o tym, ile zapłacisz za materiały. Jeżeli urząd uzna, że na twojej liście brakuje materiałów niezbędnych do wykonania prac, które zgłaszasz — skontaktuje się z tobą w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zgłoszenia.
 8. Zrób przelew za materiały na konto, które poda ci urząd.
 9. Czekaj na kontakt — urząd poinformuje cię, kiedy możesz odebrać materiały.
 10. Gotowe materiały możesz odebrać bezpośrednio w urzędzie, dostać e-mailem albo pocztą tradycyjną — w zależności do tego, co zaznaczysz w zgłoszeniu.
 11. Teraz możesz rozpocząć prace geodezyjne.

Gdzie wysłać formularz

Formularz wysyłasz:

 • do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej — jeśli wykonujesz zobrazowania lotnicze, numeryczny model terenu lub ortofotomapy albo tworzysz lub aktualizujesz bazy danych:
  • państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG),
  • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG),
  • państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG),
  • obiektów ogólnogeograficznych (BDOO),
  • zobrazowań lotniczych i satelitarnych (BDZLiS) oraz ortofotomap (BDOorto) i numerycznego modelu terenu (BDNMT),
 • do urzędu marszałkowskiego województwa, na terenie którego będziesz wykonywać prace geodezyjne, jeśli tworzysz lub aktualizujesz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k),
 • do starostwa powiatu, na terenie którego będziesz wykonywać prace geodezyjne, jeśli:
  • tworzysz lub aktualizujesz bazy danych:
   • ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
   • szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
   • obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500),
  • wznawiasz znaki graniczne, wyznaczasz punkty graniczne lub ustalasz przebieg granic działek ewidencyjnych,
  • wykonujesz geodezyjną inwentaryzację obiektów budowlanych,
  • wytyczasz budynek lub sieć uzbrojenia terenu,
  • tworzysz dokumentację geodezyjną w postaci map, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych, które dotyczą w szczególności: granic nieruchomości, praw do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części oraz sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Ile zapłacisz

Zgłoszenie prac geodezyjnych jest bezpłatne.

Pamiętaj jednak, że zapłacisz za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. O tym, ile zapłacisz, poinformuje cię urząd, w którym złożysz formularz. Na wysokość opłaty wpływa między innymi liczba materiałów, które zamówisz, sposób ich udostępniania, postać i jakość (inaczej urząd wycenia wydruki, kopie papierowe albo kopie w postaci elektronicznej).

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014 r. poz. 924)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)