Zawiadom o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych

Jesteś geodetą lub kartografem? Zakończyłeś prace geodezyjne lub kartograficzne? Zawiadom o tym urząd. Sprawdź, jak to zrobić.

Jeżeli nie przekażesz urzędowi materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych, możesz zapłacić karę.

W urzędzie

Kto może zawiadomić o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych

Wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych, który wcześniej zgłosił te prace do urzędu i je wykonał.

Kiedy zawiadamiasz o zakończeniu prac

Po ich zakończeniu.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć zawiadomienie.
 3. Czekaj na odpowiedź urzędu — dostaniesz informację (protokół) z oceną dokumentów, które przekazałeś do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć zawiadomienie

W urzędzie, w którym wcześniej zgłosiłeś prace geodezyjne lub kartograficzne.

Masz dwie możliwości złożenia dokumentów:

 • wysyłasz pocztą,
 • zanosisz do urzędu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • operat techniczny, który zwiera wyniki twoich prac geodezyjnych lub kartograficznych,
 • formularz zawiadomieniapobierz formularz albo weź w urzędzie i wypełnij.

Ile będziesz czekać

Zapytaj w urzędzie, który zawiadamiasz o zakończeniu prac. Termin, w jakim urząd udzieli ci odpowiedzi, zależy od ilości dokumentów, które przekazałeś.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz z urzędu protokół, który stwierdza uchybienia i nieprawidłowości w twoich dokumentach, masz dwie możliwości:

 1. Jeśli zgadzasz się z protokołem, możesz poprawić dokumenty.
 2. Jeśli nie zgadzasz się z protokołem, wyjaśnij urzędowi dlaczego. Masz na to 14 dni od otrzymania protokołu. Urząd może nie zgodzić się z twoimi wyjaśnieniami. Wyda ci wtedy decyzję administracyjną, od której możesz:
 • odwołać się do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego — jeśli zawiadomienie składasz do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) albo marszałka województwa,
 • złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Głównego Geodety Kraju — jeśli zawiadomienie składasz do Głównego Geodety Kraju.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przez ePUAP

Jeśli chcesz zawiadomić o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może zgłosić zakończenie prac geodezyjnych lub kartograficznych

Wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych, który wcześniej zgłosił te prace do urzędu i je wykonał.

Kiedy zgłaszasz zakończenie prac

Po ich zakończeniu.

Co zrobić

 1. Przygotuj operat techniczny w formie elektronicznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wejdź na stronę usługi: Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
 3. Kliknij Załatw sprawę.
 4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Zaadresuj zawiadomienie. Wybierz z listy (dostępnej w formularzu) urząd, który przyjął twoje zgłoszenie prac geodezyjnych lub kartograficznych.
 7. Wypełnij formularz i dodaj załączniki — operat techniczny w postaci elektronicznej.
 8. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 9. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że twoje zgłoszenie zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 10. Czekaj na odpowiedź urzędu — dostaniesz informację (protokół) o wyniku weryfikacji dokumentów, które otrzymał od ciebie urząd. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Operat techniczny w postaci elektronicznej, który zawiera wyniki twoich prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Ile będziesz czekać

Zapytaj w urzędzie, który zawiadamiasz o zakończeniu prac. Termin, w jakim urząd udzieli ci odpowiedzi, zależy od ilości dokumentów, które przekazałeś z zawiadomieniem o ich zakończeniu.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz z urzędu protokół, który stwierdza uchybienia i nieprawidłowości w twoich dokumentach, masz dwie możliwości:

 1. Jeśli zgadzasz się z protokołem, możesz poprawić dokumenty.
 2. Jeśli nie zgadzasz się z protokołem, wyjaśnij urzędowi dlaczego. Masz na to 14 dni od otrzymania protokołu. Urząd może nie zgodzić się z twoimi wyjaśnieniami. Wyda ci wtedy decyzję administracyjną, od której możesz:
 • odwołać się do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego — jeśli zawiadomienie składasz do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) albo marszałka województwa,
 • złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Głównego Geodety Kraju — jeśli zawiadomienie składasz do Głównego Geodety Kraju.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.