Zawiadom o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych

Jesteś geodetą lub kartografem? Zakończyłeś prace geodezyjne lub kartograficzne? Zawiadom o tym urząd. Sprawdź, jak to zrobić.

Jeżeli nie przekażesz urzędowi materiałów powstałych w wyniku prac geodezyjnych lub kartograficznych, możesz zapłacić karę.

W urzędzie

Kto może zawiadomić o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych

Wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych, który wcześniej zgłosił te prace do urzędu i je wykonał.

Kiedy zawiadamiasz o zakończeniu prac

Po ich zakończeniu.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć zawiadomienie.
 3. Czekaj na odpowiedź urzędu - dostaniesz informację (protokół) z oceną dokumentów, które przekazałeś do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć zawiadomienie

W urzędzie, w którym wcześniej zgłosiłeś prace geodezyjne lub kartograficzne.

Masz dwie możliwości złożenia dokumentów:

 • wysyłasz pocztą,
 • zanosisz do urzędu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • operat techniczny, który zwiera wyniki twoich prac geodezyjnych lub kartograficznych,
 • formularz zawiadomienia - pobierz formularz albo weź w urzędzie i wypełnij.

Ile będziesz czekać

Zapytaj w urzędzie, który zawiadamiasz o zakończeniu prac. Termin, w jakim urząd udzieli ci odpowiedzi, zależy od ilości dokumentów, które przekazałeś.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz z urzędu protokół, który stwierdza uchybienia i nieprawidłowości w twoich dokumentach, masz dwie możliwości:

 1. Jeśli zgadzasz się z protokołem, możesz poprawić dokumenty.
 2. Jeśli nie zgadzasz się z protokołem, wyjaśnij urzędowi dlaczego. Masz na to 14 dni od otrzymania protokołu. Urząd może nie zgodzić się z twoimi wyjaśnieniami. Wyda ci wtedy decyzję administracyjną, od której możesz:
 • odwołać się do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego - jeśli zawiadomienie składasz do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) albo marszałka województwa,
 • złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Głównego Geodety Kraju - jeśli zawiadomienie składasz do Głównego Geodety Kraju.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przez e-PUAP

Jeśli chcesz zawiadomić o zakończeniu prac geodezyjnych lub kartograficznych przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu kwalifikowanego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może zgłosić zakończenie prac geodezyjnych lub kartograficznych

Wykonawca prac geodezyjnych lub kartograficznych, który wcześniej zgłosił te prace do urzędu i je wykonał.

Kiedy zgłaszasz zakończenie prac

Po ich zakończeniu.

Co zrobić

 1. Przygotuj operat techniczny w formie elektronicznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wejdź na stronę usługi: Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
 3. Wybierz przycisk Załatw sprawę.
 4. Zaloguj się na swoje konto profilu zaufanego. Masz trzy możliwości:
  • przez zewnętrznego dostawcę tożsamości (na przykład przez bankowość elektroniczną),
  • loginem i hasłem profilu zaufanego,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Zaadresuj zawiadomienie. Wybierz z listy (dostępnej w formularzu) urząd, do którego zgłosiłeś wcześniej prace geodezyjne lub kartograficzne.
 7. Wypełnij formularz.
 8. Dodaj załączniki - operat techniczny w postaci elektronicznej.
 9. Kliknij Podpisz. Masz dwie możliwości podpisania formularza:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 10. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że twoje zgłoszenie zostało wysłane i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 11. Czekaj na odpowiedź urzędu - dostaniesz informację (protokół) o wyniku weryfikacji dokumentów, które przekazałeś do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Operat techniczny w postaci elektronicznej, który zawiera wyniki twoich prac geodezyjnych lub kartograficznych.

Ile będziesz czekać

Zapytaj w urzędzie, który zawiadamiasz o zakończeniu prac. Termin, w jakim urząd udzieli ci odpowiedzi, zależy od ilości dokumentów, które przekazałeś z zawiadomieniem o ich zakończeniu.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz z urzędu protokół, który stwierdza uchybienia i nieprawidłowości w twoich dokumentach, masz dwie możliwości:

 1. Jeśli zgadzasz się z protokołem, możesz poprawić dokumenty.
 2. Jeśli nie zgadzasz się z protokołem, wyjaśnij urzędowi dlaczego. Masz na to 14 dni od otrzymania protokołu. Urząd może nie zgodzić się z twoimi wyjaśnieniami. Wyda ci wtedy decyzję administracyjną, od której możesz:
 • odwołać się do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego - jeśli zawiadomienie składasz do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) albo marszałka województwa,
 • złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Głównego Geodety Kraju - jeśli zawiadomienie składasz do Głównego Geodety Kraju.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.