Uzyskaj materiały geodezyjne i kartograficzne

Interesujesz się geodezją lub kartografią i chcesz uzyskać dostęp do materiałów geodezyjnych lub kartograficznych? Jesteś studentem geologii lub geografii i potrzebujesz map lub innych dokumentów cyfrowych? Sprawdź, jak uzyskać materiały geodezyjne i kartograficzne.

Jak załatwić sprawę

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego (bezpiecznego podpisu elektronicznego). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym — masz pewność, że każda późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (dzięki temu będzie wiadomo, czy to twoja zmiana). Dokumenty z bezpiecznym podpisem elektronicznym, który możesz zweryfikować za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, są tak samo ważne pod względem prawnym jak własnoręcznie podpisane dokumenty.

Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie użyty między innymi do:

 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

Kto może uzyskać materiały z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Każdy, kto ich potrzebuje.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

Jeśli chcesz uzyskać dane z PRG, PRNG, BDOO i NMT_100 — nie składaj wniosku. Pobierz je ze strony GUGiK.

Jeśli chcesz dostać inne materiały — złóż wniosek. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak to zrobić.

 1. Wejdź na stronę usługi Udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Zaadresuj wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać wniosek.
 6. Wypełnij wniosek.
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 9. Czekaj na odpowiedź z informacją, ile zapłacisz za materiały. Odpowiedź dostaniesz na swoje konto na platformie ePUAP.
 10. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 11. Odbierz materiały i licencję na ich wykorzystanie. Możesz je odebrać w sposób wybrany przez siebie we wniosku:
  • w urzędzie,
  • e-mailem,
  • pocztą.

Gdzie wysłać wniosek

Do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Ile zapłacisz

Informację o opłacie i numer konta, na który masz zrobić przelew, dostaniesz w odpowiedzi od GUGiK.

Opłata zależy między innym od:

 • celu wykorzystywania materiałów, które dostaniesz. Jeśli na przykład będą to cele edukacyjne i materiały będą udostępniane w formie elektronicznej — otrzymasz je bezpłatnie,
 • sposobu udostępniania — elektronicznie czy papierowo,
 • ilości materiałów,
 • jakości i aktualności materiałów,
 • baz danych, z których otrzymasz materiały.

Wycenę dostaniesz z GUGiK.

Ile będziesz czekać

Zapytaj w GUGiK. Czas zależy między innymi od formy, w jakiej chcesz dostać materiały.

Masz 3 możliwości odbioru gotowych materiałów (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w GUGiK,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 434)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może uzyskać materiały z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Każdy, kto ich potrzebuje. 

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

Jeśli chcesz uzyskać dane z PRG, PRNG, BDOO i NMT_100 — nie składaj wniosku. Pobierz je ze strony GUGiK.

Jeśli chcesz uzyskać inne materiały — złóż wniosek. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak to zrobić.

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na list z GUGiK z informacją o wysokości opłaty.
 4. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 5. Czekaj na gotowe materiały i licencję na ich wykorzystanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (GUGiK, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa).

Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

 • zanosisz do GUGiK,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

Informację o opłacie otrzymasz z GUGiK po złożeniu wniosku.

Zależy ona między innym od:

 • celu wykorzystywania materiałów, które dostaniesz. Jeśli na przykład będą to cele edukacyjne i materiały będą udostępniane w formie elektronicznej — otrzymasz je bezpłatnie,
 • sposobu udostępniania — elektronicznie czy papierowo,
 • ilości materiałów,
 • jakości i aktualności materiałów,
 • baz danych, z których otrzymasz materiały.

Wycenę dostaniesz z GUGiK.

Masz 2 możliwości zapłaty:

 • robisz przelew na konto wskazane w liście od GUGiK,
 • płacisz w kasie GUGiK.

Co przygotować

Wniosek o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — pobierz i wypełnij załącznik 1 do rozporządzenia albo zrób to w GUGiK.

Ile będziesz czekać

Zapytaj w GUGiK. Czas zależy między innymi od formy, w jakiej chcesz dostać materiały.

Masz 3 możliwości odbioru gotowych materiałów (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w GUGiK,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 434)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

Jak załatwić sprawę

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego (bezpiecznego podpisu elektronicznego). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i tylko ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym — masz pewność, że każda późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (dzięki temu będzie wiadomo, czy to twoja zmiana). Dokumenty z bezpiecznym podpisem elektronicznym, który możesz zweryfikować za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, są tak samo ważne pod względem prawnym jak własnoręcznie podpisane dokumenty.

Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie użyty między innymi do:

 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

Jeśli potrzebujesz dokumentu o nieruchomości, bo chcesz zrobić wpis w księdze wieczystej — skorzystaj z usługi Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

Kto może uzyskać materiały z zasobu powiatowego

Każdy, kto ich potrzebuje. 

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi:
 2. Kliknij Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę.
 3. Wybierz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
 4. Kliknij Załatw sprawę.
 5. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 6. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 7. Wypełnij wniosek.
 8. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 9. Wyślij wniosek do starostwa powiatowego albo urzędu miasta na prawach powiatu.
 10. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 11. Czekaj na odpowiedź z informacją, ile zapłacisz za materiały. Odpowiedź dostaniesz na swoje konto na platformie ePUAP
 12. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 13. Odbierz gotowe materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Ile zapłacisz

Informację o opłacie dostaniesz ze starostwa albo z urzędu po złożeniu wniosku.

Zależy ona między innym od:

 • celu wykorzystywania materiałów, które dostaniesz. Jeśli na przykład będą to cele edukacyjne i materiały będą udostępniane w formie elektronicznej — otrzymasz je bezpłatnie,
 • sposobu udostępniania — elektronicznie czy papierowo,
 • ilości materiałów,
 • jakości i aktualności materiałów,
 • baz danych, z których otrzymasz materiały.

Wycenę dostaniesz ze starostwa albo z urzędu.

Masz 2 możliwości zapłaty:

 • robisz przelew na konto starostwa albo urzędu,
 • płacisz w kasie starostwa albo urzędu.

Ile będziesz czekać

Zapytaj w starostwie albo urzędzie. Czas zależy między innymi od formy, w jakiej chcesz dostać materiały.

Masz 3 możliwości odbioru gotowych materiałów (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w starostwie albo urzędzie,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 434)

Jak załatwić sprawę

Jeśli potrzebujesz dokumentu o nieruchomości, bo chcesz zrobić wpis w księdze wieczystej — skorzystaj z usługi Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

Kto może uzyskać materiały z zasobu powiatowego

Każdy, kto ich potrzebuje.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na list ze starostwa albo z urzędu z informacją o wysokości opłaty.
 4. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 5. Odbierz gotowe materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

W starostwie powiatowym albo urzędzie miasta na prawach powiatu.

Masz 2 możliwości:

 • zanosisz go do starostwa albo urzędu,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

Informację o opłacie dostaniesz ze starostwa albo z urzędu po złożeniu wniosku.

Zależy ona między innym od:

 • celu wykorzystywania materiałów, które dostaniesz. Jeśli na przykład będą to cele edukacyjne i materiały będą udostępniane w formie elektronicznej — otrzymasz je bezpłatnie,
 • sposobu udostępniania — elektronicznie czy papierowo,
 • ilości materiałów,
 • jakości i aktualności materiałów,
 • baz danych, z których otrzymasz materiały.

Wycenę dostaniesz ze starostwa albo z urzędu.

Masz 2 możliwości zapłaty:

 • robisz przelew na konto starostwa albo urzędu,
 • płacisz w kasie starostwa albo urzędu.

Co przygotować

Ile będziesz czekać

Zapytaj w starostwie albo urzędzie. Czas zależy między innymi od formy, w jakiej chcesz dostać materiały.

Masz 3 możliwości odbioru gotowych materiałów (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w starostwie albo urzędzie,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 434)

Jak załatwić sprawę

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego (bezpiecznego podpisu elektronicznego). Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i tylko ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym — masz pewność, że każda późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (dzięki temu będzie wiadomo, czy to twoja zmiana). Dokumenty z bezpiecznym podpisem elektronicznym, który możesz zweryfikować za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, są tak samo ważne pod względem prawnym jak własnoręcznie podpisane dokumenty.

Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie użyty między innymi do:

 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

Kto może uzyskać materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Każdy, kto ich potrzebuje.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wejdź na stronę usługi: Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Kliknij Załatw sprawę.
 4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 7. Wyślij wniosek do właściwego urzędu marszałkowskiego.
 8. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 9. Czekaj na odpowiedź – dostaniesz z urzędu informację, ile zapłacić.
 10. Zapłać za udostępniane materiały. Możesz zapłacić przelewem na konto wskazane przez urząd.
 11. Teraz dostaniesz materiały wraz z licencją na ich wykorzystanie. Gotowe materiały możesz odebrać bezpośrednio w urzędzie albo dostać e-mailem, albo pocztą tradycyjną – w zależności od tego, co zaznaczysz we wniosku.

Pamiętaj, że materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z załączoną do nich licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 434)

Jak załatwić sprawę

Kto może uzyskać materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Każdy, kto ich potrzebuje.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na list z informacją o wysokości opłaty.
 4. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 5. Czekaj na gotowe materiały i licencję na ich wykorzystanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Co przygotować

Gdzie złożyć wniosek

W urzędzie marszałkowskim.

Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

 • zanosisz go do urzędu marszałkowskiego,
 • wysyłasz pocztą.

Sprawdź adres urzędu marszałkowskiego na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ile zapłacisz

Informację o opłacie dostaniesz z urzędu po złożeniu wniosku.

Zależy ona między innym od:

 • celu wykorzystywania materiałów, które dostaniesz. Jeśli na przykład będą to cele edukacyjne i materiały będą udostępniane w formie elektronicznej — otrzymasz je bezpłatnie,
 • sposobu udostępniania — elektronicznie czy papierowo,
 • ilości materiałów,
 • jakości i aktualności materiałów,
 • baz danych, z których otrzymasz materiały.

Wycenę dostaniesz z urzędu.

Masz 2 możliwości zapłaty:

 • robisz przelew na konto wskazane w liście od urzędu,
 • płacisz w kasie urzędu.

Ile będziesz czekać

Termin realizacji wniosku zależy między innymi od czasu, jaki urząd potrzebuje na przygotowanie materiałów. Pamiętaj, że musisz zapłacić za materiały, zanim je odbierzesz. Gdy urząd otrzyma twoją wpłatę, przygotuje materiały. Sposób odbioru zależy od tego, co wskażesz we wniosku (odbiór osobisty, listownie, drogą elektroniczną).

Pamiętaj, że materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z załączoną do nich licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu obliczenia opłaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 434)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.