Uzyskaj materiały geodezyjne i kartograficzne

Interesujesz się geodezją lub kartografią i chcesz uzyskać dostęp do materiałów geodezyjnych lub kartograficznych? Jesteś studentem geologii lub geografii i potrzebujesz map lub innych dokumentów cyfrowych? Sprawdź, jak uzyskać materiały geodezyjne i kartograficzne.

Jak załatwić sprawę

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dowiedz się jak założyć profil zaufany.

Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym - masz pewność, że jakakolwiek późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (dzięki temu będzie wiadomo czy to twoja zmiana). Dokumenty z bezpiecznym podpisem elektronicznym, który można sprawdzić przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego, mają takie same skutki prawne jak własnoręcznie podpisane dokumenty. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie użyty między innymi do:
 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

Kto może uzyskać materiały z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Każdy, kto ich potrzebuje. 

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

Jeśli chcesz uzyskać dane z PRG, PRNG, BDOO i NMT — nie składaj wniosku. Pobierz je ze strony CODGiK.

Jeśli chcesz dostać inne materiały — złóż wniosek. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak to zrobić.

 1. Wejdź na stronę usługi Udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Wybierz przycisk „Załatw sprawę”.
 3. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 4. Zaadresuj wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać wniosek.
 5. Wypełnij wniosek.
 6. Kliknij „Podpisz”. Masz dwie możliwości podpisania wniosku:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 7. Wyświetli się komunikat, że twój wniosek został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 8. Czekaj na odpowiedź z informacją, ile zapłacisz za materiały. Odpowiedź dostaniesz na swoje konto na platformie ePUAP
 9. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 10. Odbierz materiały i licencję na ich wykorzystanie. Możesz je odebrać w sposób, jaki został przez ciebie wybrany we wniosku:
  • w urzędzie,
  • e-mailem,
  • pocztą.

Gdzie wysłać wniosek

 • do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK),
 • do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii — jeśli składasz wniosek o darmowe udostępnienie materiałów w formie elektronicznej, na przykład do celów edukacyjnych albo badawczych (dla szkoły, uczelni, organizacji pozarządowej).

Ile zapłacisz

Informację o opłacie i na jaki numer konta masz zrobić przelew otrzymasz w odpowiedzi od CODGiK.

Opłata zależy między innym od:

 • celu wykorzystywania materiałów, które dostaniesz. Jeśli na przykład będą to cele edukacyjne i materiały będą udostępniane w formie elektronicznej — otrzymasz je bezpłatnie,
 • sposobu udostępniania — elektronicznie czy papierowo,
 • ilości materiałów,
 • jakości i aktualności materiałów,
 • baz danych, z których otrzymasz materiały.

Jeśli chcesz poznać orientacyjną wysokość opłaty — skorzystaj z prostego kalkulatora. Pamiętaj, że dokładną wycenę dostaniesz z CODGiK.

Ile będziesz czekać

Zapytaj w CODGiK albo GUGiK. Czas zależy między innymi od formy, w jakiej chcesz dostać materiały.

Masz trzy możliwości odbioru gotowych materiałów (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w CODGiK albo GUGiK,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz.520)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2014 r. poz.1114)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może uzyskać materiały z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Każdy, kto ich potrzebuje. 

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

Jeśli chcesz uzyskać materiały z PRG, PRNG, BDOO i NMT — nie składaj wniosku. Pobierz je ze strony CODGiK.

Jeśli chcesz uzyskać inne materiały — złóż wniosek. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak to zrobić.

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na list od CODGiK z informacją o wysokości opłaty.
 4. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 5. Czekaj na gotowe materiały i licencję na ich wykorzystanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

 • w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK, ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa),
 • w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (GUGiK, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa) — jeśli składasz wniosek o darmowe udostępnienie materiałów w formie elektronicznej, na przykład do celów edukacyjnych albo badawczych (dla szkoły, uczelni, organizacji pozarządowej).

Masz dwie możliwości złożenia wniosku:

 • zanosisz do CODGiK albo GUGiK,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

Informację o opłacie otrzymasz od CODGiK po złożeniu wniosku.

Zależy ona między innym od:

 • celu wykorzystywania materiałów, które dostaniesz. Jeśli na przykład będą to cele edukacyjne i materiały będą udostępniane w formie elektronicznej — otrzymasz je bezpłatnie,
 • sposobu udostępniania — elektronicznie czy papierowo,
 • ilości materiałów,
 • jakości i aktualności materiałów,
 • baz danych, z których otrzymasz materiały.

Jeśli chcesz poznać orientacyjną wysokość opłaty — skorzystaj z prostego kalkulatora. Pamiętaj, że dokładną wycenę dostaniesz z CODGiK.

Masz dwie możliwości zapłaty:

 • robisz przelew na konto wskazane w liście od CODGiK,
 • płacisz w kasie CODGiK.

Co przygotować

Ile będziesz czekać

Zapytaj w CODGiK albo GUGiK. Czas zależy między innymi od formy, w jakiej chcesz dostać materiały.

Masz trzy możliwości odbioru gotowych materiałów (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w CODGiK albo GUGiK,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz.520)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2014 r. poz.1114)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznegoDowiedz się jak założyć profil zaufany.

Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym - masz pewność, że jakakolwiek późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (dzięki temu będzie wiadomo czy to twoja zmiana). Dokumenty z bezpiecznym podpisem elektronicznym, który można sprawdzić przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego, mają takie same skutki prawne jak własnoręcznie podpisane dokumenty. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie użyty między innymi do:
 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

Jeśli potrzebujesz dokumentu o nieruchomości, bo chcesz zrobić wpis w księdze wieczystej — skorzystaj z usługi Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

Kto może uzyskać materiały z zasobu powiatowego

Każdy, kto ich potrzebuje. 

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi:
 2. Wybierz przycisk „Załatw sprawę”.
 3. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Kliknij „Podpisz”. Masz dwie możliwości podpisania wniosku:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 6. Wyślij wniosek do starostwa powiatowego albo urzędu miasta na prawach powiatu.
 7. Wyświetli się komunikat, że twój wniosek został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 8. Czekaj na odpowiedź z informacją, ile zapłacisz za materiały. Odpowiedź dostaniesz na swoje konto na platformie ePUAP
 9. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 10. Odbierz gotowe materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Ile zapłacisz

Informację o opłacie otrzymasz od starostwa albo urzędu po złożeniu wniosku.

Zależy ona między innym od:

 • celu wykorzystywania materiałów, które dostaniesz. Jeśli na przykład będą to cele edukacyjne i materiały będą udostępniane w formie elektronicznej — otrzymasz je bezpłatnie,
 • sposobu udostępniania — elektronicznie czy papierowo,
 • ilości materiałów,
 • jakości i aktualności materiałów,
 • baz danych, z których otrzymasz materiały.

Jeśli chcesz poznać orientacyjną wysokość opłaty — skorzystaj z prostego kalkulatora. Pamiętaj, że dokładną wycenę dostaniesz od starostwa albo urzędu.

Masz dwie możliwości zapłaty:

 • robisz przelew na konto starostwa albo urzędu,
 • płacisz w kasie starostwa albo urzędu.

Ile będziesz czekać

Zapytaj w starostwie albo urzędzie. Czas zależy między innymi od formy, w jakiej chcesz dostać materiały.

Masz trzy możliwości odbioru gotowych materiałów (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w starostwie albo urzędzie,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U. z 2015 r. poz.520)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity — Dz.U. z 2014 r. poz.1114)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity — Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917)

Jak załatwić sprawę

Jeśli potrzebujesz dokumentu o nieruchomości, bo chcesz zrobić wpis w księdze wieczystej — skorzystaj z usługi Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

Kto może uzyskać materiały z zasobu powiatowego

Każdy, kto ich potrzebuje.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na list od starostwa albo urzędu z informacją o wysokości opłaty.
 4. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 5. Odbierz gotowe materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

W starostwie powiatowym albo urzędzie miasta na prawach powiatu. Masz dwie możliwości:

 • zanosisz go do starostwa albo urzędu,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

Informację o opłacie otrzymasz od starostwa albo urzędu po złożeniu wniosku.

Zależy ona między innym od:

 • celu wykorzystywania materiałów, które dostaniesz. Jeśli na przykład będą to cele edukacyjne i materiały będą udostępniane w formie elektronicznej — otrzymasz je bezpłatnie,
 • sposobu udostępniania — elektronicznie czy papierowo,
 • ilości materiałów,
 • jakości i aktualności materiałów,
 • baz danych, z których otrzymasz materiały.

Jeśli chcesz poznać orientacyjną wysokość opłaty — skorzystaj z prostego kalkulatora. Pamiętaj, że dokładną wycenę dostaniesz od starostwa albo urzędu.

Masz dwie możliwości zapłaty:

 • robisz przelew na konto starostwa albo urzędu,
 • płacisz w kasie starostwa albo urzędu.

Co przygotować

 • wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — pobierz ze strony starostwa albo urzędu i wypełnij w domu albo zrób to w starostwie albo urzędzie,
 • uszczegółowienie wniosku — pobierz ze strony starostwa albo urzędu i wypełnij w domu albo zrób to w starostwie albo urzędzie. Wybierz dokument odpowiedni do typu danych, które chcesz uzyskać.

Ile będziesz czekać

Zapytaj w starostwie albo urzędzie. Czas zależy między innymi od formy, w jakiej chcesz dostać materiały.

Masz trzy możliwości odbioru gotowych materiałów (tak, jak zaznaczysz we wniosku):

 • w starostwie albo urzędzie,
 • pocztą,
 • e-mailem.

Materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U. z 2015 r. poz.520)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity — Dz.U. z 2014 r. poz.1114)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. nr 76 poz. 489 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity — Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917)

Jak załatwić sprawę

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznegoDowiedz się jak założyć profil zaufany.

Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym - masz pewność, że jakakolwiek późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (dzięki temu będzie wiadomo czy to twoja zmiana). Dokumenty z bezpiecznym podpisem elektronicznym, który można sprawdzić przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego, mają takie same skutki prawne jak własnoręcznie podpisane dokumenty. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie użyty między innymi do:
 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

Kto może uzyskać materiały z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Każdy, kto ich potrzebuje.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2.  Wejdź na stronę usługi „Udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” – kliknij tutaj.
 3. Wybierz przycisk „Załatw sprawę”.
 4. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 5. Wypełnij wniosek.
 6. Kliknij „Podpisz”. Masz dwie możliwości podpisania wniosku:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 7. Wyślij wniosek do właściwego urzędu marszałkowskiego.
 8. Wyświetli się komunikat, że twój wniosek został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 9. Czekaj na odpowiedź - dostaniesz od urzędu informację, ile zapłacić.
 10. Zapłać za udostępniane materiały. Możesz zapłacić przelewem na konto wskazane przez urząd.
 11. Teraz dostaniesz materiały wraz z licencją na ich wykorzystanie. Gotowe materiały możesz odebrać bezpośrednio w urzędzie albo dostać e-mailem, albo pocztą tradycyjną - w zależności od      tego, co zaznaczysz we wniosku.

Pamiętaj, że materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z załączoną do nich licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U. z 2015 r. poz.520 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity — Dz.U. z 2014 r. poz.1114 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity — Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917)

Jak załatwić sprawę

Kto może uzyskać materiały z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Każdy, kto ich potrzebuje.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na list z informacją o wysokości opłaty.
 4. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 5. Czekaj na gotowe materiały i licencję na ich wykorzystanie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Co przygotować

 • wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego — pobierz ze strony urzędu marszałkowskiego i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
 • uszczegółowienie wniosku — jeśli chcesz mapę tematyczną lub niestandardowe opracowanie topograficzne. Pobierz i wypełnij.

Gdzie złożyć wniosek

W urzędzie marszałkowskim. Masz dwie możliwości złożenia wniosku:

 • zanosisz go do urzędu marszałkowskiego,
 • wysyłasz pocztą.

Sprawdź adres urzędu marszałkowskiego na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ile zapłacisz

Informację o opłacie otrzymasz od urzędu po złożeniu wniosku.

Zależy ona między innym od:

 • celu wykorzystywania materiałów, które dostaniesz. Jeśli na przykład będą to cele edukacyjne i materiały będą udostępniane w formie elektronicznej — otrzymasz je bezpłatnie,
 • sposobu udostępniania — elektronicznie czy papierowo,
 • ilości materiałów,
 • jakości i aktualności materiałów,
 • baz danych, z których otrzymasz materiały.

Jeśli chcesz poznać orientacyjną wysokość opłaty — skorzystaj z prostego kalkulatora. Pamiętaj, że dokładną wycenę dostaniesz od urzędu.

Masz dwie możliwości zapłaty:

 • robisz przelew na konto wskazane w liście od urzędu,
 • płacisz w kasie urzędu.

Ile będziesz czekać

Termin realizacji wniosku zależy między innymi od czasu, jaki urząd potrzebuje na przygotowanie materiałów. Pamiętaj, że musisz zapłacić za materiały, zanim je odbierzesz. Gdy urząd otrzyma twoją wpłatę, przygotuje materiały. Sposób odbioru zależy od tego, co wskażesz we wniosku (odbiór osobisty, listownie, drogą elektroniczną).

Pamiętaj, że materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z załączoną do nich licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz.U. z 2015 r. poz.520 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity — Dz.U. z 2014 r. poz.1114 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity — Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.