Uzyskaj materiały geodezyjne i kartograficzne

Interesujesz się geodezją lub kartografią i chcesz uzyskać dostęp do materiałów geodezyjnych lub kartograficznych? A może jesteś studentem geologii lub geografii i potrzebujesz map lub innych dokumentów cyfrowych? Sprawdź, jak uzyskać dostęp do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W urzędzie albo listownie

Jakie dane możesz uzyskać z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajdują się dane:

 • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG),
 • państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG),
 • obiektów ogólnogeograficznych (BDOO),
 • zobrazowań lotniczych i satelitarnych (w tym zdjęcia lotnicze i satelitarne (BDZLiS), ortofotomapy (BDOrto) i numerycznego modelu terenu (rzeźba terenu) (BDNMT),
 • państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG), w tym usługi wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji (ASG-EUPOS).

Ponadto znajdziesz tam:

 • zintegrowane kopie baz danych obiektów topograficznych (Z-BDOT10k),
 • operaty techniczne i cyfrowe kopie dokumentów, zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją baz danych,
 • mapy topograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,
 • mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000,
 • mapy krajobrazowe, hydrograficzne, podziału administracyjnego i inne,
 • oraz inne opracowania, które powstają w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych.

Więcej informacji na temat centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdziesz na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK).

Co zrobić

Jeśli chcesz dostać dane z PRG, PRNG, BDOO i NMT o małej szczegółowości, nie musisz składać wniosku. Możesz je bezpłatnie pobrać ze strony CODGiK.

Jeśli chcesz dostać inne materiały - złóż wniosek. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie trzeba wykonać.

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o udostępnienie materiałów z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Informacje na temat wniosków znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek - gdzie złożyć wniosek dowiesz się w sekcji Gdzie możesz złożyć wniosek.
 3. Czekaj na odpowiedź - dostaniesz informację o tym, ile zapłacisz za materiały.
 4. Zapłać za udostępniane materiały.
 5. Teraz dostaniesz materiały wraz z licencją na ich wykorzystanie. Gotowe materiały możesz odebrać bezpośrednio w urzędzie lub dostać e-mailem albo pocztą tradycyjną - w zależności od tego, co zaznaczysz we wniosku.

Co przygotować

Gdzie możesz złożyć wniosek

 • w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK, ul. Jana Olbrachta 94B, 01-102 Warszawa),
 • w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (GUGiK, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa) - jeśli składasz wniosek o nieodpłatne udostępnienie materiałów w formie elektronicznej na przykład do celów edukacyjnych albo badawczych (dla szkół, uczelni czy organizacji pozarządowych).

Wniosek możesz:

 • złożyć bezpośrednio w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej lub Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii,
 • wysłać pocztą.

Ile zapłacisz

Opłata zależy między innym od:

 • tego, w jakim celu będziesz wykorzystywać materiały, które dostaniesz. Jeśli wykorzystasz materiały na przykład w celach edukacyjnych, czy badawczych i chcesz je dostać w formie elektronicznej, otrzymasz je bezpłatnie,
 • tego, w jaki sposób CODGiK udostępni ci materiały,
 • ilości materiałów, które otrzymasz,
 • jakości i aktualności materiałów, które otrzymasz,
 • baz danych, z których otrzymasz materiały.

Informację, ile wynosi opłata, dostaniesz od CODGiK po złożeniu wniosku.

Jeśli chcesz poznać orientacyjną opłatę, skorzystaj z prostego kalkulatora. Pamiętaj, że dokładną wycenę dostaniesz z CODGiK.

Możesz:

 • zrobić przelew na konto, wskazane w dokumencie, który dostaniesz z CODGiK,
 • zapłacić w kasie CODGiK.

Ile będziesz czekać

Termin realizacji wniosku zależy między innymi od czasu, jaki urząd potrzebuje na przygotowanie materiałów. Zapłać za materiały, zanim je odbierzesz. Gdy CODGiK otrzyma twoją wpłatę, przygotuje materiały. Sposób odbioru zależy od tego, co wskażesz we wniosku (odbiór osobisty, listownie, drogą elektroniczną).

Pamiętaj, że materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z załączoną do nich licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz.520)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2014 r. poz.1114)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)

Przez internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego na platformie ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Dowiedz się jak założyć profil zaufany.

Bezpieczny podpis elektroniczny potwierdza twoją tożsamość. Jest przypisany tylko do ciebie (i ty znasz PIN), dlatego masz pewność, że inna osoba nie może mieć takiego samego podpisu. Co więcej, taki podpis jest logicznie powiązany z danymi, które podpisujesz (na przykład z dokumentem tekstowym). Dlatego jeśli podpiszesz dokument bezpiecznym podpisem elektronicznym - masz pewność, że jakakolwiek późniejsza zmiana w dokumencie zostanie rozpoznana (dzięki temu będzie wiadomo czy to twoja zmiana). Dokumenty z bezpiecznym podpisem elektronicznym, który można sprawdzić przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego, mają takie same skutki prawne jak własnoręcznie podpisane dokumenty. Bezpieczny podpis elektroniczny może być obecnie użyty między innymi do:
 • podpisywania umów i dokumentów w obrocie handlowym i cywilno-prawnym,
 • korespondencji z urzędami oraz do podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
 • podpisywania wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • komunikacji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • składania zeznań i deklaracji podatkowych oraz celnych.

Jakie dane możesz uzyskać z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajdują się dane:

 • państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG),
 • państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG),
 • obiektów ogólnogeograficznych (BDOO),
 • zobrazowań lotniczych i satelitarnych (w tym zdjęcia lotnicze i satelitarne (BDZLiS), ortofotomapy (BDOrto) i numerycznego modelu terenu (rzeźba terenu) (BDNMT),
 • państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (PRPOG), w tym usługi wspomagania pomiarów satelitarnych i nawigacji (ASG-EUPOS).

Ponadto znajdziesz tam:

 • zintegrowane kopie baz danych obiektów topograficznych (Z-BDOT10k),
 • operaty techniczne i cyfrowe kopie dokumentów, zawierające rezultaty prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanych w związku z tworzeniem, weryfikacją lub aktualizacją baz danych,
 • mapy topograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,
 • mapy ogólnogeograficzne w skalach: 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000,
 • mapy krajobrazowe, hydrograficzne, podziału administracyjnego i inne,
 • oraz inne opracowania, które powstają w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych.

Więcej informacji na temat centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdziesz na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Co zrobić

Jeśli chcesz dostać dane z PRG, PRNG, BDOO i NMT o małej szczegółowości — nie musisz składać wniosku. Możesz je bezpłatnie pobrać ze strony CODGiK.

Jeśli chcesz dostać inne materiały — złóż wniosek. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie trzeba wykonać.

 1. Wejdź na stronę usługi Udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Wybierz przycisk „Załatw sprawę”.
 3. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 4. Zaadresuj wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać wniosek.
 5. Wypełnij wniosek.
 6. Kliknij „Podpisz”. Masz dwie możliwości podpisania wniosku:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 7. Wyświetli się komunikat, że twój wniosek został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 8. Czekaj na odpowiedź z informacją, ile zapłacisz za materiały. Odpowiedź dostaniesz na swoje konto na platformie ePUAP
 9. Zapłać za materiały. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 10. Odbierz materiały i licencję na ich wykorzystanie. Możesz je odebrać w sposób, jaki został przez ciebie wybrany we wniosku:
  • w urzędzie,
  • e-mailem,
  • pocztą.

Gdzie wysłać wniosek

 • do Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK),
 • do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii — jeśli wnioskujesz o nieodpłatne udostępnienie materiałów w formie elektronicznej, na przykład do celów edukacyjnych albo badawczych (dla szkół, uczelni czy organizacji pozarządowych).

Ile zapłacisz

Informację, ile wynosi opłata i na jaki numer konta masz zrobić przelew, otrzymasz w odpowiedzi od CODGiK.

Opłata zależy między innym od:

 • tego, w jakim celu będziesz wykorzystywać materiały, które dostaniesz. Jeśli wykorzystasz materiały w celach edukacyjnych, czy badawczych i chcesz je dostać w formie elektronicznej, dostaniesz je bezpłatnie,
 • tego, w jaki sposób CODGiK udostępni ci materiały,
 • ilości materiałów, które dostaniesz,
 • jakości i aktualności materiałów, które dostaniesz,
 • bazy danych, z których dostaniesz dane.

Jeśli chcesz poznać orientacyjną opłatę — skorzystaj z prostego kalkulatora. Pamiętaj, że dokładną wycenę dostaniesz z CODGiK.

Ile będziesz czekać

To zależy między innymi od czasu, jaki urząd potrzebuje na przygotowanie materiałów.  Dopiero, kiedy CODGiK dostanie twoją wpłatę, przygotuje materiały.Materiały możesz wykorzystać tylko zgodnie z załączoną do nich licencją.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. z 2015 r. poz.520)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity - Dz.U. z 2014 r. poz.1114)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 917)
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.)