Uzyskaj informację o środowisku i jego ochronie

Chcesz się dowiedzieć, jaki jest plan ochrony środowiska w twojej gminie? A może chcesz poznać wyniki pomiaru zanieczyszczeń lub hałasu w twoim regionie? Albo otrzymać kopię konkretnej koncesji geologicznej? Możesz zdobyć odpowiedzi na te pytania oraz uzyskać wiele innych informacji i dokumentów na temat środowiska i jego ochrony. Sprawdź, jak to zrobić.

Ustnie

Kto może uzyskać informacje o środowisku i jego ochronie

Każdy, kto szuka takich informacji.

Kiedy nie musisz składać wniosku i możesz uzyskać informacje ustnie

Jeśli:

 • urzędnik nie będzie musiał wyszukiwać tych informacji i będzie mógł od razu je podać,
 • doszło do:
  • klęski żywiołowej lub innej katastrofy naturalnej,
  • awarii technicznej,
  • innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, które było spowodowane działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi.

Informację możesz otrzymać telefonicznie lub na miejscu w instytucji publicznej.

Gdzie możesz dostać takie informacje

W instytucji publicznej, która je ma. Może to być na przykład urząd gminy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ministerstwo, park narodowy, instytut badawczy. 

Zadzwoń lub idź do instytucji publicznej, która, twoim zdaniem, może mieć informacje, których szukasz. Jeśli ta instytucja nie będzie mieć tych informacji — wskaże ci instytucję, którą możesz o nie zapytać. 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Informacje dostaniesz od razu podczas rozmowy z urzędnikiem.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Na wniosek

Kto może uzyskać informację o środowisku i jego ochronie

Każdy, kto szuka takich informacji.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

W instytucji publicznej, pocztą albo mailem

 1. Sprawdź, która instytucja publiczna może mieć informacje, których szukasz.
 2. Napisz wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Złóż go w instytucji publicznej, która może mieć te informacje. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany na platformie ePUAP.

 1. Wejdź na stronę usługi Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
 2. Wybierz przycisk „Załatw sprawę”.
 3. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 4. Skorzystaj z formularza „Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie”.
 5. Zaadresuj wniosek. Wybierz instytucję publiczną, która, twoim zdaniem, ma informacje, których szukasz. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 6. Wypełnij wniosek.
 7. Kliknij „Podpisz”. Masz dwie możliwości podpisania wniosku:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 8. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że twój wniosek został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 9. Czekaj na wnioskowaną informację. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Ile zapłacisz.

Gdzie złożyć wniosek

W instytucji publicznej, która, twoim zdaniem, ma informacje, których szukasz. Może to być na przykład urząd gminy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ministerstwo, park narodowy, instytut badawczy. Jeśli instytucja, do której złożysz wniosek, nie będzie mieć informacji, których szukasz — prześle twój wniosek do odpowiedniej instytucji. Nie musisz więc martwić się, że twój wniosek pozostanie bez odpowiedzi.

Instytucja publiczna poinformuje cię, jeśli:

 • nie ma informacji, o które prosisz,
 • przekaże twój wniosek do innej instytucji publicznej,
 • nie będzie mogła ustalić, która instytucja ma informacje, o które prosisz.

Wniosek może w twoim imieniu złożyć też pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Ile zapłacisz

Instytucja publiczna, w której składasz wniosek, poinformuje cię, ile i kiedy zapłacisz za udostępnienie informacji.

Usługa jest bezpłatna — jeśli informacje, których szukasz, są w publicznie dostępnym wykazie danych, umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) danej instytucji.

Usługa jest płatna — jeśli:

 • konieczne jest wyszukanie informacji,
 • chcesz dostać informację w określonej formie, na przykład chcesz dostać skan, a dokument ma wersję papierową, chcesz dostać wydruk, a dokument ma formę elektroniczną albo chcesz dostać dokumenty na płycie CD,
 • konieczne jest przygotowanie kopii dokumentów lub danych,
 • konieczne jest przesłanie informacji pocztą.

Sposób zapłaty zależy od instytucji publicznej, do której składasz wniosek. Przeważnie możesz:

 • zapłacić gotówką w kasie tej instytucji,
 • zrobić przelew na konto tej instytucji.

Co przygotować

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Napisz go samodzielnie. Zawrzyj w nim poniższe elementy:

 • twoje dane kontaktowe,
 • opisz dokładnie, jakie informacje chcesz dostać. Jeśli napiszesz zbyt ogólnie — instytucja poprosi cię o doprecyzowanie,
 • w jakiej formie chcesz dostać informacje — na przykład elektronicznej, drukowanej. Jeśli instytucja nie będzie mogła udostępnić ci informacji w wybranej przez ciebie formie — poinformuje cię o tym.

Ile będziesz czekać

Informacje dostaniesz:

 • od razu — jeśli składasz wniosek w siedzibie instytucji publicznej, a informacje, o które pytasz, są w publicznie dostępnym wykazie danych,
 • do miesiąca od złożenia wniosku — jeśli składasz wniosek pocztą, mailem albo przez ePUAP,
 • do 2 miesięcy — jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)