Uzyskaj informację o środowisku i jego ochronie

Chcesz poznać plan ochrony środowiska w swojej gminie albo sprawdzić poziom zanieczyszczeń lub hałasu w swoim regionie? A może potrzebujesz kopii konkretnej koncesji geologicznej? Te i wiele innych informacji oraz dokumentów na temat środowiska i jego ochrony uzyskasz w prosty sposób. Sprawdź, jak to zrobić.

Ustnie

Kto może uzyskać informacje o środowisku i jego ochronie

Każdy, kto szuka takich informacji.

Kiedy NIE musisz składać wniosku i możesz uzyskać informacje ustnie

Jeśli:

 • urzędnik nie będzie musiał wyszukiwać tych informacji i będzie mógł od razu je podać,
 • doszło do:
  • klęski żywiołowej lub innej katastrofy naturalnej,
  • awarii technicznej,
  • innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, które było spowodowane działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi.

 Informację możesz otrzymać telefonicznie lub na miejscu w instytucji publicznej.

Niektóre informacje o środowisku i jego ochronie możesz znaleźć samodzielnie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) danej instytucji. Wejdź na stronę bip.gov.pl i poszukaj biuletynu instytucji, która może mieć potrzebne ci informacje.

Gdzie możesz dostać takie informacje

W instytucji publicznej, która je ma. Może to być na przykład:

 • urząd gminy,
 • sąd, Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ministerstwo,
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • park narodowy, instytut badawczy. 

Zadzwoń lub idź do instytucji publicznej, która — twoim zdaniem — może mieć potrzebne ci informacje. Jeśli instytucja nie będzie mieć tych informacji — wskaże ci inną, którą możesz o nie zapytać. 

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Informacje dostaniesz od razu podczas rozmowy z urzędnikiem.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579).

Na wniosek

Kto może uzyskać informacje o środowisku i jego ochronie

Każdy, kto szuka takich informacji.

Wniosek może w twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy złożyć wniosek o informację o środowisku i jego ochronie

W dowolnym momencie.

Sprawdź, kiedy NIE musisz składać wniosku  

Niektóre informacje o środowisku i jego ochronie możesz znaleźć samodzielnie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) danej instytucji. Wejdź na stronę bip.gov.pl i poszukaj biuletynu instytucji, która może mieć potrzebne ci informacje.

Nie musisz składać wniosku również wtedy, gdy:

 • urzędnik nie będzie musiał wyszukiwać informacji i będzie mógł od razu ci je podać,
 • doszło do:
  • klęski żywiołowej lub innej katastrofy naturalnej,
  • awarii technicznej,
  • innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, które było spowodowane działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi.

Możesz wtedy uzyskać informacje ustnie i bez czekania — przez telefon lub na miejscu — w instytucji publicznej.

Co zrobić

Jeśli składasz wniosek osobiście, pocztą albo e-mailem

 1. Sprawdź, która instytucja publiczna może mieć potrzebne ci informacje. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 2. Zadzwoń lub idź do instytucji, która może mieć potrzebne ci informacje, i poproś o nie. Jeśli instytucja nie będzie mieć tych informacji — wskaże ci inną instytucję, którą możesz o nie zapytać.
 3. Jeśli nie dostaniesz informacji od razu — bez składania wniosku — napisz wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 4. Złóż wniosek w instytucji. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 5. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać i Ile zapłacisz.

Jeśli składasz wniosek przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez  ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

 1. Wejdź na stronę usługi Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie.
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Zaadresuj wniosek. Wybierz instytucję publiczną, która — twoim zdaniem — ma potrzebne ci informacje. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek. 
  • w polu Ustaw / Zmień adresata wpisz fragment jego nazwy,
  • wybierz z listy pełną nazwę adresata.
 6. Wypełnij formularz.
 7. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 8. Wyślij formularz. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 9. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Ile zapłacisz.

Gdzie złożyć wniosek

W instytucji publicznej, która ma potrzebne ci informacje o środowisku i jego ochronie. Może to być na przykład:

 • urząd gminy,
 • sąd, Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ministerstwo
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
 • park narodowy, instytut badawczy.

Masz 4 możliwości złożenia wniosku:

 • osobiście do instytucji,
 • listem,
 • e-mailem,
 • przez platformę ePUAP.

Nie martw się, że twój wniosek pozostanie bez odpowiedzi. Jeśli instytucja, do której złożysz wniosek, nie będzie mieć potrzebnych ci informacji — prześle twój wniosek do odpowiedniej instytucji.

Instytucja publiczna poinformuje cię, jeśli:

 • nie ma informacji, o które prosisz,
 • przekaże twój wniosek do innej instytucji publicznej,
 • nie będzie mogła ustalić, która instytucja ma informacje, o które prosisz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna — jeśli informacje, których szukasz, są w ogólnie dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) danej instytucji. 

Usługa jest płatna — jeśli:

 • pracownik urzędu musi:
  • wyszukać informacje, o które prosisz,
  • przygotować kopię dokumentów lub danych,
  • przesłać informację pocztą,
 • chcesz dostać informację w określonej formie, na przykład chcesz dostać:
  • skan, a dokument ma wersję papierową,
  • wydruk, a dokument ma formę elektroniczną,
  • dokumenty na płycie CD.

Instytucja publiczna, w której składasz wniosek, poinformuje cię, ile i kiedy zapłacisz za udostępnienie informacji.

Sposób zapłaty zależy od instytucji publicznej, do której składasz wniosek. Zazwyczaj możesz:

 • zapłacić gotówką w kasie tej instytucji,
 • zrobić przelew na konto tej instytucji.

Co przygotować

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie. Napisz go samodzielnie. Zawrzyj w nim poniższe elementy:

 • twoje dane kontaktowe,
 • opisz dokładnie, jakie informacje chcesz dostać. Jeśli napiszesz zbyt ogólnie — instytucja poprosi cię o szczegóły,
 • w jakiej formie chcesz dostać informacje — na przykład elektronicznej, drukowanej. Jeśli instytucja nie będzie mogła udostępnić ci informacji w wybranej przez ciebie formie — poinformuje cię o tym.

Ile będziesz czekać

Informacje dostaniesz:

 • od razu lub do 3 dni od złożenia wniosku — jeśli informacje, o które pytasz we wniosku, są w publicznie dostępnym wykazie danych,
 • do miesiąca od złożenia wniosku — jeśli wysyłasz wniosek listem, e-mailem, przez platformę ePUAP lub składasz w siedzibie instytucji,
 • do 2 miesięcy — jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579).