Geoportal – mapy i inne dane przestrzenne

Chcesz sprawdzić położenie działki i jej okolice? Na przykład, czy działka leży w strefie chronionej lub narażonej na powódź? Szukasz adresu, danych przestrzennych lub dokładnych map? Wejdź na geoportal.gov.pl – znajdziesz tam bezpłatnie wiele cennych danych i łatwo je przeanalizujesz.

Informacja o usłudze

Do kogo skierowany jest Geoportal

Do obywateli, przedsiębiorców, naukowców i administracji publicznej.
Dane z Geoportalu mogą ci się przydać, jeśli pracujesz w kancelarii notarialnej, jesteś geodetą, rzeczoznawcą majątkowym, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, deweloperem, architektem, operatorem sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, prowadzisz działalność naukową lub jesteś urzędnikiem państwowym – na przykład zajmujesz się planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym czy ochroną środowiska.

Pamiętaj, jeśli chcesz wykorzystać dane do celów komercyjnych – potrzebujesz licencji. Skorzystaj wtedy z usługi Udostępnianie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Co znajdziesz w Geoportalu

 • lokalizacje adresów, przebieg ulic,
 • podstawowe informacje z ewidencji gruntów i budynków (działki, budynki),
 • informacje o podziemnym uzbrojeniu terenu,
 • podstawowe informacje związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • mapy topograficzne i inne,
 • aktualne ortofotomapy (zdjęcia lotnicze),
 • punkty osnowy geodezyjnej,
 • rzeźbę terenu,
 • nazwy geograficzne,
 • wiele innych przydatnych informacji, które są dodawane na bieżąco.

W Geoportalu dostępne są także informacje przestrzenne z instytucji, takich jak:

 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • Państwowy Instytut Geologiczny,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Narodowy Instytut Dziedzictwa,
 • Ministerstwo Zdrowia,
 • Ministerstwo Infrastruktury,
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Krajowy Zasób Nieruchomości,
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.