Elektroniczne Księgi Wieczyste

Szukasz informacji na temat księgi wieczystej? Chcesz dostać odpis księgi albo inny dokument? Nie musisz chodzić do sądu! Skorzystaj z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (EKW) — wejdź na portal ekw.ms.gov.pl.

Informacja o usłudze

Kto może skorzystać z EKW

Każdy, kto zna elektroniczny numer księgi wieczystej danej nieruchomości.

Co możesz zrobić na portalu

  • przeglądać treść ksiąg wieczystych,
  • złożyć wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej, zrealizować płatność, pobrać dokument w formacie PDF. W odpowiedzi otrzymasz również e-mail z linkiem, pod którym możesz pobrać dokumenty w formacie PDF. Z linku możesz korzystać wielokrotnie,
  • sprawdzić, czy odpisy, wyciągi i zaświadczenia o zamknięciu księgi, uzyskane drogą elektroniczną, są aktualne i prawdziwe.

Ile zapłacisz

Przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne.

Usługa jest płatna, jeśli składasz wniosek o odpis, wyciąg albo zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej. 

Jak korzystać z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych

Musisz mieć elektroniczny numer księgi wieczystej. Jeśli go nie znasz, skontaktuj się z wydziałem ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca, gdzie znajduje się nieruchomość.

Informacje

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 707)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1407)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1412)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1398)