Ekoportal - informacje o środowisku i jego ochronie

Chcesz uzyskać informacje na temat środowiska i jego ochrony w Polsce? Odwiedź Ekoportal — stronę Ministerstwa Środowiska.

Informacja o usłudze

Do kogo skierowany jest Ekoportal

Do każdego, kto szuka informacji o środowisku i jego ochronie w Polsce (w tym informacji przestrzennych).

Co znajdziesz na Ekoportalu