Napisz do nas

Chcesz się z nami skontaktować? Załatwić nietypową sprawę przez internet? Na portalach rządowych nie ma gotowego formularza, który możesz wypełnić? Napisz do nas pismo ogólne i wyślij je na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP). Sprawdź, jak to zrobić – czekamy na wiadomość od ciebie.

Jak załatwić sprawę

Co to jest pismo ogólne

To pismo, które służy do komunikacji z administracją w sprawach, dla których nie ma formularza.

Możesz nam zadać pytanie, napisać wyjaśnienie, złożyć zażalenie, żądanie, podanie lub wniosek. Samodzielnie je napisz na komputerze i wyślij do nas na elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP). Po chwili dostaniesz elektroniczne urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP) pisma. To potwierdzenie jest tak samo ważne jak potwierdzenie odbioru listu poleconego, który wysyłasz pocztą tradycyjną.

Pismo ogólne piszesz, jeśli chcesz się z nami skontaktować oraz:

 • nie ma elektronicznego wzoru dokumentu (formularza), który możesz wypełnić,
 • przepisy umożliwiają wysłanie pisma przez internet.

Kto może skorzystać z usługi

Każdy, kto chce wysłać pismo ogólne i ma konto na platformie ePUAP.

Potrzebny ci do tego profil zaufany albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. 
Sprawdź, jak założyć profil zaufany
.

Kiedy wysłać pismo

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dane. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wejdź na stronę usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 3. Wybierz przycisk Załatw sprawę.
 4. Zaloguj się na swoje konto. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
  • za pomocą hasła,
  • przez zewnętrznego dostawcę tożsamości (na przykład przez bankowość elektroniczną),
  • za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP. 
 6. Zaadresuj pismo:
  • w polu Ustaw / Zmień adresata wpisz fragment jego nazwy,
  • wybierz z listy pełną nazwę adresata.
 7. Wypełnij formularz.
 8. Dodaj potrzebne załączniki, jeśli masz je w wersji elektronicznej.
 9. Kliknij Zapisz, a następnie Dalej lub od razu Dalej.
 10. Kliknij Podpisz. Podpisać pismo możesz na 2 sposoby:
  • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym,
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 11. Wyślij pismo. Zobaczysz komunikat, że zostało wysłane. Po chwili dostaniesz poświadczenie jego przedłożenia (UPP).
 12. Czekaj na odpowiedź. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie wysłać pismo ogólne

Do urzędu lub innego podmiotu publicznego, który ma elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP. Są to na przykład ministerstwa, urzędy gminy, urzędy centralne, szkoły publiczne, publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • dane do logowania na platformie ePUAP,
 • pismo, które chcesz wysłać,
 • załączniki w wersji elektronicznej – jeśli będą potrzebne.

Ile będziesz czekać

To zależy od rodzaju twojej sprawy.

Informacje

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015, poz. 971, oraz z 2016 r., poz. 1625)