Wymelduj się z pobytu czasowego

Gdy meldujesz się czasowo w jakimś miejscu — deklarujesz jak długo będziesz tam mieszkać. Jeśli wyprowadzisz się przed tym terminem — zgłoś to w urzędzie. Sprawdź, jak to zrobić

Jak załatwić sprawę

Kiedy wymeldować się z pobytu czasowego

Musisz to zrobić najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca zameldowania na pobyt czasowy. Pamiętaj jednak, że możesz się wymeldować podczas zameldowania w nowym miejscu. Urzędnik zamelduje cię wtedy w nowym miejscu i automatycznie wymelduje z poprzedniego miejsca pobytu.

Pamiętaj, jeśli zgłosisz zgon w urzędzie stanu cywilnego — osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana. Nie musisz oddzielnie zgłaszać wymeldowania osoby zmarłej. 

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz wymeldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny — wymeldowują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co przygotować

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego — możesz go pobrać tu i wypełnić w domu. Formularz możesz otrzymać również w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz zwrócić się do urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu.

Gdzie zgłosić wymeldowanie z pobytu czasowego

  • w urzędzie gminy właściwej dla twojego obecnego miejsca pobytu czasowego,
  • w urzędzie gminy, na obszarze której będziesz teraz mieszkać — możesz się wymeldować automatycznie podczas meldowania się w nowym miejscu pobytu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Urzędnik wymelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia.

Informacje

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306)