Wpisz się do rejestru wyborców

Mieszkasz w innej gminie niż ta, w której masz meldunek? A może mieszkasz w Polsce, ale jesteś obywatelem innego kraju Unii Europejskiej? Jeśli chcesz głosować w gminie, w której mieszkasz — złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców. Sprawdź, jak to zrobić — przez internet lub w urzędzie.

Przez internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGO). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Przejdź do usługi

Wpisz się do rejestru wyborców

Co zrobić

 1. Kliknij przycisk Wpisz się do rejestru wyborców.
 2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
 3. Wybierz obywatelstwo.
 4. Zaadresuj wniosek — wybierz urząd gminy, w której chcesz głosować.
 5. Podaj dane dokumentu tożsamości — dołącz skan lub zdjęcie tego dokumentu.
 6. Podaj swój adres stałego miejsca zamieszkania/przebywania i zaznacz oświadczenie, że mieszkasz pod podanym adresem.
 7. Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 8. Czekaj na odpowiedź z urzędu. Wysłanie wniosku nie oznacza wpisania do rejestru wyborców.
 9. Decyzję o wpisaniu (lub odmowie wpisania) do rejestru wyborców urząd podejmie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Urząd w tym czasie zweryfikuje Twoją deklarację. Urzędnik może odmówić wpisania cię do rejestru wyborców — jeśli uzna, że nie mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. Dostaniesz wtedy pisemną odmowę. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę. Napisz ją samodzielnie, zaadresuj do sądu rejonowego i złóż u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Masz na to 3 dni od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże twoją skargę do sądu, który ma 3 dni na wydanie postanowienia. Nie możesz odwołać się od postanowienia sądu.

Urzędnik może wpisać cię tylko do jednego rejestru.

Kiedy wysłać wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Weź pod uwagę termin wyborów i czas oczekiwania na realizację wniosku — wyślij wniosek odpowiednio wcześniej.

Kto może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Każdy, kto spełnia 2 poniższe warunki:

 1. Zamieszkał na stałe w innej gminie niż ta, w której jest zameldowany.
 2. Może głosować, czyli:
  • ma co najmniej 18 lat,
  • ma prawa wyborcze.
Prawa wyborcze
to prawa, dzięki którym możesz:
 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) - masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:
 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

Gdzie wysłać wniosek

Do urzędu gminy, w której mieszkasz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,
 • skan lub zdjęcie ważnego dokumentu tożsamości — na przykład dowodu osobistego lub paszportu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1316)

W urzędzie

Kto może złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Każdy, kto spełnia 2 poniższe warunki:

 1. Zamieszkał na stałe w innej gminie niż ta, w której jest zameldowany.
 2. Może głosować, czyli:
  • ma co najmniej 18 lat,
  • ma prawa wyborcze.
Prawa wyborcze
to prawa, dzięki którym możesz:
 • głosować w wyborach (prawo czynne),
 • startować w wyborach jako kandydat (prawo bierne).
Jeśli masz skończone 18 lat i masz polskie obywatelstwo (albo obywatelstwo kraju członkowskiego Unii Europejskiej) - masz czynne prawo wyborcze. Wyjątek stanowią osoby, które:
 • sąd pozbawił praw wyborczych,
 • są ubezwłasnowolnione.

Kiedy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Weź pod uwagę termin wyborów i czas oczekiwania na realizację wniosku — wyślij wniosek odpowiednio wcześniej. Sprawdź informacje w sekcji Ile będziesz czekać.

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek i deklarację. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w urzędzie gminy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

Urzędnik może wpisać cię tylko do jednego rejestru.

Co przygotować

Urzędnik może poprosić cię o pokazanie dodatkowego dokumentu, który potwierdzi, że mieszkasz w tej gminie. Taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym mieszkasz.

Gdzie złożyć wniosek

W urzędzie gminy, w której mieszkasz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Decyzję o wpisaniu (lub odmowie wpisania) do rejestru wyborców urząd podejmie w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

Urzędnik może odmówić wpisania cię do rejestru wyborców — jeśli uzna, że nie mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. Dostaniesz wtedy pisemną odmowę. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę. Napisz ją samodzielnie, zaadresuj do sądu rejonowego i złóż u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Masz na to 3 dni od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże twoją skargę do sądu, który ma 3 dni wydanie postanowienia. Nie możesz odwołać się od postanowienia sądu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1316)