Uzyskaj dowód osobisty

Każdy pełnoletni polski obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć ważny dowód osobisty. Zawiera on aktualne informacje, takie jak: imię, nazwisko czy numer PESEL. Kończy się ważność twojego dowodu? Zbliżają się twoje 18 urodziny i chcesz wyrobić swój pierwszy dowód? Dowiedz się, jak złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego.

W urzędzie

Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty

 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty (na przykład z powodu zmiany danych osobowych),
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia). Pamiętaj, że osoby te, jeśli ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka,
 • obywatel polski, który mieszka za granicą.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty

 • po ukończeniu 18 lat,
 • co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dowodu,
 • jeśli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie (na przykład do zmiany nazwiska) jak najszybciej,
 • jeśli doszło do zmiany wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy) jak najszybciej,
 • jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu jak najszybciej.

Jeśli zmienił się twój adres zameldowania albo doszło do zmiany nazwy urzędu, który wydał twój dowód — nie musisz wymieniać dowodu.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego pobierz i wypełnij w domu. Wniosek ten możesz otrzymać też w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz zwrócić się do urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym. Przeczytaj, jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport jeśli posiadasz,
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo.

Gdzie możesz złożyć wniosek

W dowolnym urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz osobiście udać się do urzędu. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym urzędem gminy, a urzędnik ci pomoże. Dowiedz się, jak złożyć wniosek w miejscu, w którym przebywasz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Jaki jest termin realizacji

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Jeśli posiadasz dotychczasowy dowód osobisty, zabierz go ze sobą do urzędu.

Jeśli wniosek był składany dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowa ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia) w jej obecności, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z tą osobą).

Jeśli ze względu na zły stan zdrowia lub inny ważny powód, wniosek został przyjęty poza urzędem (na przykład w twoim domu, czy w szpitalu), dowód może odebrać za ciebie pełnomocnik.

Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać dowód osobisty

Możesz sprawdzić przez internet, czy twój nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w urzędzie. Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212)

Przez internet

Pamiętaj, jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet, musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Dowiedz się jak założyć profil zaufany.

Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty

 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty (na przykład z powodu zmiany danych osobowych),
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia). Pamiętaj, że osoby te, jeśli ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka,
 • obywatel polski, który mieszka za granicą.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty

 • po ukończeniu 18 lat,
 • co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dowodu,
 • jeśli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie (na przykład do zmiany nazwiska) jak najszybciej,
 • jeśli doszło do zmiany wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy) jak najszybciej,
 • jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu jak najszybciej.

Uwaga! Jeśli zmienił się twój adres zameldowania albo doszło do zmiany nazwy urzędu, który wydał twój dowód — nie musisz wymieniać dowodu.

Co przygotować

Jak możesz złożyć wniosek przez internet:

 1. Wejdź na stronę usługi: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/najczesciej-zalatwiane-sprawy/wnioskowanie-o-wydanie-dowodu-osobistego-2
 2. Wybierz przycisk "Załatw sprawę".
 3. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 4. Wybierz dowolny urząd gminy, w którym złożysz wniosek i później odbierzesz gotowy dowód.
 5. Wypełnij formularz i dołącz zdjęcie. 
 6. Podpisz pismo i wyślij formularz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Jaki jest termin realizacji

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Powinieneś wtedy okazać dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport jeśli posiadasz.  Osoby, które dostały polskie obywatelstwo, powinny przedstawić dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.

Przy odbiorze dowodu dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia), osoba ta musi być obecna. Natomiast nie jest konieczna obecność dziecka, które ma mniej niż 5 lat. 

Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać dowód osobisty

Gdy urząd rozpocznie realizację wniosku, dostaniesz na konto ePUAP potwierdzenie złożenia wniosku. Dzięki niemu możesz sprawdzić przez internet, czy twój nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w urzędzie.Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest gotowy.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212)

Poza urzędem

Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz osobiście udać się do urzędu. Możesz wtedy złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym urzędem gminy, a urzędnik ci pomoże. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Kto może złożyć wniosek o dowód osobisty

 • osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • osoba, która nie ukończyła 18 lat jeśli do dnia 18-tych urodzin pozostało mniej niż 30 dni,
 • osoba, która musi wymienić dowód osobisty (na przykład z powodu zmiany danych osobowych),
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator mogą oni złożyć wniosek o dowód w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia). Pamiętaj, że osoby te, jeśli ukończyły 5 rok życia, muszą być obecne w urzędzie, podczas składania wniosku o dowód dla nich. Sprawdź, jak uzyskać dowód osobisty dla dziecka,
 • obywatel polski, który mieszka za granicą.

Kiedy trzeba wyrobić dowód osobisty

 • po ukończeniu 18 lat,
 • co najmniej 30 dni przed upływem ważności obecnego dowodu,
 • jeśli doszło do zmiany danych na obecnym dowodzie (na przykład do zmiany nazwiska) jak najszybciej,
 • jeśli doszło do zmiany wyglądu, która utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię (na przykład: operacja plastyczna twarzy) jak najszybciej,
 • jeśli doszło do utraty albo uszkodzenia obecnego dowodu jak najszybciej.

Jeśli zmienił się twój adres zameldowania albo doszło do zmiany nazwy urzędu, który wydał twój dowód — nie musisz wymieniać dowodu.

Co musisz przygotować

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego możesz go pobrać tu lub poprosić, żeby przyniósł ci go urzędnik. Pamiętaj, że możesz zwrócić się do urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu, zanim cię odwiedzi. 
 • zdjęcie do dowodu. Przeczytaj, jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport jeśli posiadasz,
 • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osób, które dostały polskie obywatelstwo.

Jak możesz złożyć wniosek poza urzędem:

 1. Skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy.
 2. Wyjaśnij urzędnikowi, że nie możesz osobiście udać się do urzędu. Podaj swoje dane.
 3. Wydrukuj wniosek i wypełnij samodzielnie albo poproś wcześniej urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu.
 4. Przygotuj zdjęcie do dowodu.
 5. Urzędnik odwiedzi cię w umówionym terminie. Przekaż mu potrzebne dokumenty.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Jaki jest termin realizacji

Maksymalnie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin ten może się wydłużyć w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Masz dwie możliwości:

 • dowód możesz odebrać w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przedstaw dotychczasowy dowód osobisty, jeśli go posiadasz,
 • dowód może za ciebie odebrać ktoś inny. Wyznacz wtedy pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie jak załatwić sprawę przez pełnomocnika. Pamiętaj, żeby pełnomocnik zabrał twój dotychczasowy dowód osobisty, jeśli go posiadasz.

Przy odbiorze dowodu dla osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 do 18 roku życia), osoba ta musi być obecna. Natomiast nie jest konieczna obecność dziecka, które ma mniej niż 5 lat. 

Jak sprawdzić, czy możesz już odebrać dowód osobisty

Możesz sprawdzić przez internet, czy twój nowy dowód osobisty jest już gotowy do odbioru w urzędzie. Sprawdź, czy twój dowód osobisty jest gotowy.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212)