Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym

Potrzebujesz dokumentu, który potwierdzi twój stan cywilny? Zamiast kilku odpisów aktów stanu cywilnego, możesz dostać jeden dokument — zaświadczenie o stanie cywilnym. Możesz je wykorzystać, gdy będziesz załatwiać wiele różnych spraw, na przykład podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych lub takich, które są potrzebne do uzyskania kredytu. Za granicą takiego zaświadczenia może od ciebie wymagać twój pracodawca albo na przykład instytucja socjalna lub inna. Pamiętaj, że zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy! Poniżej dowiesz się, jak je dostać.

W urzędzie

Kto może złożyć wniosek o zaświadczenie

Osoba, której dotyczy zaświadczenie.

Gdzie złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie

Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego (USC).

Zaświadczenie możesz:

 • odebrać osobiście w USC, w którym złożono wniosek,
 • dostać listownie,
 • dostać w formie dokumentu elektronicznego.

Sposób odbioru zaświadczenia zaznacz we wniosku. 

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa wynosi 38 zł.

Ile będziesz czekać

O ile to możliwe, kierownik USC wyda ci zaświadczenie od razu. Akt, na podstawie którego wyda ten dokument, musi być w rejestrze stanu cywlnego. Jeśli go tam nie ma, musi zostać do niego przeniesiony. Wtedy zaświadczenie dostaniesz: 

 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku — jeśli złożysz wniosek do USC, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku — jeśli złożysz wniosek do USC, w którym nie ma twojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

Jeśli kierownik USC odmówi ci wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, dostaniesz decyzję administracyjną. Wtedy masz 14 dni, aby odwołać się od decyzji odmownej do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Co przygotować

 • wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym — możesz go pobrać i wypełnić w domu albo wziąć z urzędu stanu cywilnego (USC). Wzór wniosku jest określony przez prawo,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania,
 • dowód opłaty skarbowej — możesz zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu gminy.

Zwróć uwagę, że składając wniosek, składasz jednocześnie oświadczenie, że nie ma żadnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na twój stan cywilny, a nie zostały one zgłoszone do USC. Przykładem może być sytuacja, w której ślub odbył się za granicą, a potem fakt ten nie został zgłoszony w polskim USC. Pamiętaj, że takie oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)

Listownie

Kto może złożyć wniosek o zaświadczenie

Osoba, której dotyczy zaświadczenie.

Gdzie złożyć wniosek i odebrać zaświadczenie

Wniosek możesz wysłać do dowolnego urzędu stanu cywilnego (USC).

Zaświadczenie możesz:

 • odebrać osobiście w USC, w którym złożono wniosek,
 • dostać listownie,
 • dostać w formie dokumentu elektronicznego.

Sposób odbioru zaświadczenia zaznacz we wniosku. 

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa wynosi 38 zł.

Ile będziesz czekać

O ile to możliwe, kierownik USC wyda ci zaświadczenie od razu. Akt, na podstawie którego wyda ten dokument, musi być w rejestrze stanu cywlnego. Jeśli go tam nie ma, musi zostać do niego przeniesiony. Wtedy zaświadczenie dostaniesz:

 • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku — jeśli złożysz wniosek do USC, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej,
 • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku — jeśli złożysz wniosek do USC, w którym nie ma twojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

Jeśli kierownik USC odmówi ci wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, dostaniesz wtedy decyzję administracyjną. Wtedy masz 14 dni, aby odwołać się od decyzji odmownej do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Co przygotować

 • wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym — możesz go pobrać i wypełnić w domu albo wziąć z urzędu stanu cywilnego (USC). Wzór wniosku jest określony przez prawo,
 • dowód opłaty skarbowej — możesz zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu gminy.

Zwróć uwagę, że składając wniosek, składasz jednocześnie oświadczenie, że nie ma żadnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na twój stan cywilny, a nie zostały one zgłoszone do USC. Przykładem może być sytuacja, w której ślub odbył się za granicą, a potem fakt ten nie został zgłoszony w polskim USC. Pamiętaj, że takie oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.)