Sprawdź, co zrobić, jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie

Jesteś świadkiem przemocy w rodzinie? Chcesz to zgłosić, ale nie wiesz jak? Sprawdź, co możesz zrobić.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie bądź obojętny — zareaguj. Powiadom służby, które przeciwdziałają przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą dotkniętą przemocą i przekonaj ją, żeby szukała pomocy. Jeśli w związku z przemocą w rodzinie zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, niezależnie od zawiadomienia służb, zgłoś ten przypadek do sądu rodzinnego.

Informacja o usłudze

Czym jest przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesna.

Formy przemocy:

 • przemoc fizyczna — jeśli ktoś kogoś bije, popycha, szarpie, kopie, dusi,
 • przemoc psychiczna — jeśli ktoś kogoś obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje czyjeś działania, stale krytykuje,
 • przemoc seksualna — jeśli ktoś kogoś molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,
 • inne zachowania — na przykład jeśli ktoś pozbawia kogoś opieki, której potrzebuje, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy — dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

Kto może zgłosić przemoc w rodzinie

Każdy, kto jest świadkiem przemocy w rodzinie.

Jak możesz zgłosić przemoc w rodzinie

Poniżej znajdziesz listę miejsc, w których możesz zgłosić przemoc w rodzinie.

Zawiadom policję

Kiedy wezwać policję

Jeśli czujesz, że czyjeś bezpieczeństwo jest zagrożone — nie zastanawiaj się — natychmiast wezwij policję.

Pod jaki numer dzwonić

 • 112 — ogólny numer alarmowy. Pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb ratunkowych — policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego,
 • 997 — numer alarmowy policji. Zadzwonisz do najbliższej jednostki. 

Numery alarmowe 112 i 997 są czynne całą dobę.

Co zrobi policja

Gdy policja przyjedzie, w zależności od sytuacji, może:

 • zatrzymać osobę, która stosuje przemoc — jeśli popełniła przestępstwo lub jest obawa, że je popełni,
 • zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa,
 • rozpocząć procedurę Niebieskie Karty.

Niebieskie Karty to procedura, podczas której osoby z różnych instytucji publicznych współpracują ze sobą, aby pomóc osobie dotkniętej przemocą w rodzinie. W skład specjalnego zespołu wchodzą, między innymi policjant, psycholog, lekarz, pracownik społeczny. Zespół ten przygotowuje plan pomocy pokrzywdzonej osobie, wspiera ją i dba o jej bezpieczeństwo.  

Możesz także złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Możesz to zrobić telefonicznie lub osobiście na najbliższym komisariacie policji.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa to informacja o sytuacji, która może być przestępstwem. Gdy policja dostanie takie zgłoszenie, ma obowiązek zająć się sprawą.

Zadzwoń na „Niebieską Linię”

Konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, powiedzą, jak możesz pomóc ofierze przemocy w rodzinie, jak reagować na przemoc oraz wskażą miejsca i formy pomocy w twojej najbliższej okolicy.

Pod jaki numer dzwonić

801 120 002 

Kiedy dzwonić

od poniedziałku do soboty od 8.00 do 22.00,
w niedzielę i święta od 8.00 do 16.00.

Ile zapłacisz

Za każdą minutę połączenia z Niebieską Linią zapłacisz zgodnie z taryfą twojego operatora.

Powiadom Ośrodek Pomocy Społecznej

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie albo podejrzewasz, że ktoś jej doświadcza — powiadom o tym Ośrodek Pomocy Społecznej w twojej gminie.

Kiedy powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej

W dowolnym momencie.

Co zrobić

Idź lub zadzwoń do Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie.

Ośrodek Pomocy Społecznej może wysłać pracownika, aby odwiedził rodzinę i przeprowadził wywiad środowiskowy.

Gdzie

Ośrodek Pomocy Społecznej znajdziesz na stronie urzędu miasta w twojej gminie. Możesz również wpisać w wyszukiwarkę internetową słowa „Ośrodek Pomocy Społecznej + nazwa miasta”, na przykład: Ośrodek Pomocy Społecznej Stargard Szczeciński.

Poinformuj sąd rodzinny

Kiedy zawiadomić sąd rodzinny 

Wtedy, gdy ofiarą przemocy w rodzinie jest dziecko.

Co zrobić

Złóż zawiadomienie do sądu rodzinnego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować i Gdzie złożyć zawiadomienie.

Gdzie złożyć zawiadomienie

Kontakt do najbliższego sądu rodzinnego znajdziesz na stronie internetowej. Wpisz: www. nazwa miasta bez polskich liter.sr.gov.pl (na przykład www.gliwice.sr.gov.pl).

Masz trzy możliwości złożenia zawiadomienia:

 • osobiście,
 • pocztą,
 • elektronicznie na adres e-mail.

Co przygotować

Zawiadomienie — nie ma potrzeby użycia wzoru, napisz je samodzielnie. Zawiadomienie możesz też złożyć ustnie — idź do sądu rodzinnego i porozmawiaj z pracownikiem.

W zawiadomieniu opisz sytuację dziecka, podaj jego dane — adres zamieszkania oraz imię i nazwisko — jeżeli je znasz.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 1390);
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1137 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks postępowania karnego (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1749 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1822 ze zm.);  
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz.U z 2015 r., poz. 2082 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity tj. Dz.U z 2016 r., poz. 930 ze zm.).