Zgłoś utratę lub uszkodzenie prawa jazdy

Twoje prawo jazdy zostało zniszczone lub skradzione? Możesz dostać nowy dokument, czyli wtórnik, który będzie miał takie same dane, jak ten stracony albo zniszczony. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacja o usłudze

Kto może dostać wtórnik prawa jazdy

Każdy, kto:

 • stracił swoje prawo jazdy (na przykład je zgubił),
 • ma zniszczone prawo jazdy (na przykład podczas pożaru) — jeśli dokument jest nieczytelny.

Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Możesz dostać wtórnik:

 • polskiego prawa jazdy,
 • prawa jazdy, które zostało wydane w Unii Europejskiej — jeśli mieszkasz w Polsce.

Pamiętaj, że nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy.

Co zrobić

 1. Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za wydanie wtórnika. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Zanieś lub wyślij wniosek i potrzebne dokumenty do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Sprawdź, czy twój wtórnik jest już gotowy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 5. Odbierz gotowy dokument.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie miasta, w którym mieszkasz — jeśli jest to miasto na prawach powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy — jeśli mieszkasz w Warszawie,
 • w starostwie powiatu, w którym mieszkasz.

Masz 2 możliwości złożenia wniosku do urzędu:

 1. zanosisz osobiście,
 2. wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

100,50 zł za wydanie wtórnika.

Zadzwoń lub spytaj osobiście w urzędzie, w którym chcesz złożyć wniosek, jak możesz zapłacić. Zazwyczaj możesz to zrobić:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na konto urzędu.

Potwierdzenie opłaty zanieś razem z wnioskiem do urzędu.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać wtórnik — w urzędzie czy pocztą,
 • aktualne zdjęcie — sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy,
 • potwierdzenie opłaty za wtórnik,
 • dowód osobisty albo paszport,
 • paszport, kartę pobytu, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca albo zgodę na pobyt tolerowany — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • zniszczone prawo jazdy — jeśli masz zniszczony dokument, ale są na nim widoczne podstawowe dane.

Ile będziesz czekać

 • do 9 dni roboczych od złożenia wniosku,
 • do 2 miesięcy — wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację (na przykład jeśli masz zakaz prowadzenia pojazdów).

Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.

Jeśli urzędnik nie wyda ci wtórnika prawa jazdy — możesz się odwołać. Masz na to 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie, który odmówił ci wydania wtórnika.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 702 oraz z 2019 r. poz. 406)