Zgłoś utratę lub uszkodzenie prawa jazdy

Twoje prawo jazdy zostało zniszczone lub skradzione? Możesz dostać nowy dokument, czyli wtórnik, który będzie miał takie same dane, jak ten stracony albo zniszczony. Sprawdź, jak to zrobić.

W urzędzie

Kto może dostać wtórnik prawa jazdy

Każdy, kto:

 • stracił swoje prawo jazdy (na przykład zgubił),
 • ma zniszczone prawo jazdy (na przykład podczas pożaru) — jeśli dokument jest nieczytelny.

Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Możesz dostać wtórnik:

 • polskiego prawa jazdy,
 • prawa jazdy, które zostało wydane w Unii Europejskiej — jeśli mieszkasz w Polsce.

Uwaga! Pamiętaj, że nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy.

Co zrobić

 • Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 • Zapłać za wydanie wtórnika. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 • Zanieś lub wyślij wniosek i potrzebne dokumenty do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 • Sprawdź, czy twój wtórnik jest już gotowy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 • Odbierz gotowy dokument.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie miasta, w którym mieszkasz — jeśli jest to miasto na prawach powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy — jeśli mieszkasz w Warszawie,
 • w starostwie powiatu, w którym mieszkasz.

Masz 2 możliwości złożenia wniosku do urzędu:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

100,50 zł za wydanie wtórnika.

Zadzwoń lub spytaj osobiście w urzędzie, w którym chcesz złożyć wniosek, jak możesz zapłacić. Zazwyczaj możesz to zrobić:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na konto urzędu.

Potwierdzenie opłaty zanieś razem z wnioskiem do urzędu.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać wtórnik — w urzędzie czy pocztą,
 • aktualne zdjęcie — sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy,
 • potwierdzenie opłaty za wtórnik,
 • dowód osobisty albo paszport,
 • paszport albo kartę pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • zniszczone prawo jazdy — jeśli masz zniszczony dokument, ale są na nim widoczne podstawowe dane.

Ile będziesz czekać

 • do 9 dni roboczych od złożenia wniosku,
 • do 2 miesięcy — wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację (na przykład jeśli masz zakaz prowadzenia pojazdów).

Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.

Jeśli urzędnik nie wyda ci wtórnika prawa jazdy — możesz się odwołać. Masz na to 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie, który odmówił ci wydania wtórnika.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 oraz z 2013 r. poz. 320)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973 oraz z 2013 r. poz. 1298)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP– potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może dostać wtórnik prawa jazdy

Każdy, kto:

 • stracił swoje prawo jazdy (na przykład zgubił),
 • ma zniszczone prawo jazdy (na przykład podczas pożaru) — jeśli dokument jest nieczytelny

Możesz dostać wtórnik:

 • polskiego prawa jazdy,
 • prawa jazdy, które zostało wydane w Unii Europejskiej — jeśli mieszkasz w Polsce.

Pamiętaj, że nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy.

Co zrobić

 1. Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za wydanie wtórnika. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Wejdź na stronę usługi: Wydanie wtórnika prawa jazdy.
 4. Kliknij Załatw sprawę.
 5. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 6. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP. 
 7. Wypełnij formularz i dołącz wszystkie potrzebne dokumenty.
 8. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 9. Wyślij formularz i dokumenty do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać wniosek.
 10. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 11. Sprawdź, czy twój wtórnik jest już gotowy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 12. Odbierz gotowy dokument.

Gdzie wysłać wniosek

Przez platformę ePUAP do:

 • urzędu miasta, w którym mieszkasz — jeśli jest to miasto na prawach powiatu,
 • urzędu dzielnicy — jeśli mieszkasz w Warszawie,
 • starostwa powiatu, w którym mieszkasz.

Ile zapłacisz

100,50 zł za wydanie wtórnika.

Zadzwoń do urzędu, do którego chcesz wysłać wniosek, i zapytaj, jak możesz zapłacić. Zazwyczaj możesz to zrobić przelewem na konto urzędu.

Potwierdzenie opłaty wyślij przez ePUAP razem z innymi dokumentami.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy — pobierz, wypełnij, wydrukuj, podpisz i zeskanuj. Zaznacz we wniosku, w jaki sposób chcesz odebrać dokument — w urzędzie czy pocztą,
 • aktualne zdjęcie w formie elektronicznej. Sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy. Jeśli nie masz zdjęcia w formie elektronicznej — możesz wysłać je pocztą na adres tego samego urzędu, do którego wyślesz wniosek,
 • potwierdzenia opłaty za wtórnik — skan albo dokument PDF,
 • skan zniszczonego prawa jazdy — jeśli masz zniszczony dokument, ale są na nim widoczne podstawowe dane.

Jak zeskanować dokumenty

Wniosek o prawo jazdy

 • zapisz skan w formacie JPEG,
 • gdy będziesz skanować wniosek, umieść go na jednolitym białym tle, bez zabrudzeń, ramek czy linii ułatwiających pisanie,
 • przed skanowaniem podpisz się na wniosku czarnym długopisem lub piórem,
 • ustaw kolorystykę skanowania na odcienie szarości (greyscale),
 • ustaw rozdzielczość w pikselach na minimum 300 pikseli szerokości i 111 pikseli wysokości,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszą niż 80/100 lub wyłącz opcję kompresji skanowania.

Zdjęcie

 • zapisz zdjęcie w formacie JPEG,
 • ustaw kolorystykę skanowania na sRGB,
 • ustaw głębię kolorów na 24 bity,
 • ustaw rozdzielczość zdjęcia: 480 na 615 pikseli,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszą niż 80/100 lub wyłącz opcję kompresji skanowania,
 • pamiętaj, że plik ze zdjęciem nie może być większy niż 100 kB.

Pozostałe załączniki do wniosku

 • zapisz skan w formacie JPEG,
 • ustaw kolorystykę skanowania na odcienie szarości (greyscale) lub sRGB,
 • ustaw rozdzielczość w pikselach na minimum 2500 pikseli szerokości i 3500 pikseli wysokości,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszą niż 80/100 lub wyłącz opcję kompresji skanowania,
 • pamiętaj, że jeden plik nie może być większy niż 200 kB.

Ile będziesz czekać

 • do 9 dni roboczych od wysłania wniosku,
 • do 2 miesięcy — wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację (na przykład jeśli masz zakaz prowadzenia pojazdów).

Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.

Jeśli urzędnik nie wyda ci wtórnika prawa jazdy — możesz się odwołać. Masz na to 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie, który odmówił ci wydania wtórnika.