Wyrejestruj pojazd

Chcesz wyrejestrować pojazd? Sprawdź, kiedy i gdzie możesz to zrobić oraz jakie dokumenty będą ci potrzebne.

Jak załatwić sprawę

Kto może wyrejestrować pojazd

Właściciel pojazdu. Jeżeli pojazd ma współwłaścicieli — wszyscy powinni być obecni podczas wyrejestrowania. Może też pojawić się tylko jeden z nich — ale wtedy pozostali muszą dać mu pełnomocnictwo.

Pojazd możesz wyrejestrować samodzielnie albo może to za ciebie zrobić pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy możesz wyrejestrować pojazd

Pojazd możesz wyrejestrować, gdy doszło do jego:

 • kradzieży,
 • wywozu albo sprzedaży za granicą,
 • kasacji (zniszczenia) za granicą,
 • trwałej utraty (na przykład w wyniku pożaru),
 • przekazania do stacji demontażu pojazdów albo do punktu zbierania odpadów — jeśli nie wyrejestrujesz pojazdu, zrobi to urząd, gdy dostanie zaświadczenie ze stacji demontażu,
 • wycofania z obiegu.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij wniosek, który znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zapłać za decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu.
 4. Idź do odpowiedniego urzędu i wyrejestruj tam pojazd.

Gdzie wyrejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta — jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy — jeśli mieszkasz w Warszawie.

Dokumenty możesz:

 • złożyć w urzędzie, 
 • wysłać pocztą,
 • złożyć przez internet — jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma warunki. 

Ile zapłacisz

Opłata wynosi 10 zł.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na konto urzędu.

Zachowaj dowód wpłaty.

Co przygotować

 • wniosek o wyrejestrowanie pojazdu — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport albo — jeśli jesteś cudzoziemcem — kartę pobytu),
 • dowód wpłaty, 
 • odpowiednie dokumenty, w zależności od powodu wyrejestrowania pojazdu. Listę dokumentów znajdziesz poniżej.

Złóż oryginały dokumentów, chyba że przy dokumencie z poniższej listy będzie informacja, że można złożyć kopię.

Lista wymaganych dokumentów jest ułożona według powodów wyrejestrowania:

 • kradzież pojazdu
  • samodzielnie napisane oświadczenie — napisz w nim, że twój pojazd został skradziony i że masz świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego),
  • zaświadczenie wydane przez Policję, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • karta pojazdu — jeśli była wydana;
 • wywóz albo zbycie (na przykład sprzedaż albo przekazanie w darowiźnie) pojazdu za granicą
  • dokument, który potwierdza zbycie pojazdu za granicą (na przykład umowa kupna-sprzedaży albo umowa darowizny) oraz samodzielnie napisane oświadczenie,
  • kopia dokumentu, który potwierdzi zarejestrowanie pojazdu za granicą;
 • kasacja samochodu za granicą
  • dokument, który potwierdza, że pojazd został zniszczony za granicą,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu — jeśli była wydana,
  • tablice rejestracyjne;
 • trwała utrata pojazdu
  • dokument, który potwierdza, że utrata pojazdu jest trwała (na przykład potwierdzenie, że samochód spłonął w pożarze),
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu — jeśli była wydana,
  • tablice rejestracyjne,
  • dowód wpłaty na rzecz gminy. Pieniądze z wpłaty urząd wyda na utrzymanie czystości i porządku w gminie;
 • przekazanie pojazdu do stacji demontażu albo do punktu zbierania odpadów
  • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie,
  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu — jeśli była wydana,
  • tablice rejestracyjne;
 • wycofanie samochodu z obiegu — w tym wypadku wystarczy JEDEN z poniższych dokumentów
  • dokument, który potwierdza, że pojazd został wycofany z obiegu — takim dokumentem może być na przykład oświadczenie producenta samochodu,
  • dokument, który potwierdza, że wycofany pojazd został odkupiony — pamiętaj, że wycofany pojazd może odkupić jedynie firma, która wprowadziła go do obiegu,
  • poświadczona kopia decyzji administracyjnej o wycofaniu pojazdu z obrotu.

Dołącz też poświadczone tłumaczenie na język polski —  jeśli dokumenty są w języku obcym. Takie tłumaczenie może wykonać tłumacz przysięgły albo konsul.

Jeśli nie masz dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu lub tablic rejestracyjnych, ponieważ zostały skradzione albo zniszczone — do wymaganych dokumentów dołącz swoje oświadczenie (wyjaśnij w nim, co się stało z tymi dokumentami).

Dowód opłaty na rzecz gminy (na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach)
to obowiązkowa opłata przy wyrejestrowaniu, jeśli zgłaszasz trwałą stratę pojazdu. Nie ma stałej opłaty - jej kwota zależy od różnych czynników (na przykład od rodzaju pojazdu, który chcesz wyrejestrować). Informację o opłacie uzyskasz w urzędzie, w którym chcesz wyrejestrować pojazd.

Ile będziesz czekać

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów. Jednak, jeśli twój przypadek okaże się szczególnie skomplikowany — do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów.

Decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu możesz odebrać na miejscu w urzędzie albo dostać pocztą (także wtedy, gdy złożysz wniosek przez internet).

Jeśli wyrejestrowujesz pojazd, bo chcesz go wywieźć z kraju do innego państwa UE — urząd da ci decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu i unieważniony dowód rejestracyjny.

Czy możesz ponownie zarejestrować pojazd

Nie— pojazd, który został wyrejestrowany, nie może zostać ponownie zarejestrowany.

Wyjątkiem od tej reguły są:

 • pojazdy, które zostały odzyskane po kradzieży, 
 • pojazdy zabytkowe,
 • pojazdy, które mają co najmniej 25 lat i które rzeczoznawca samochodowy uznał za unikatowe i też te, które mają szczególne znaczenie dla historii motoryzacji,
 • ciągniki i przyczepy rolnicze,
 • pojazdy, które zostały wywiezione z kraju albo sprzedane za granicą.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1522)