Wymień prawo jazdy

Przeprowadzasz się? Zmieniasz nazwisko? Twoje prawo jazdy jest nieważne? Wymień je. Sprawdź, jak to zrobić.

W urzędzie

Kto powinien wymienić prawo jazdy

Każdy, kto zmienił:

 • miejsce zamieszkania,
 • imię lub nazwisko.

Każdy, kogo:

 • prawo jazdy straciło ważność,
 • kategoria prawa jazdy straciła ważność.

Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy masz ważne badania lekarskie i psychologiczne — są ważne tak długo, jak twoje uprawnienia do kierowania pojazdami.
 2. Jeśli nie są ważne albo masz skierowanie na nowe badania — idź do lekarza, który je robi. Po badaniu dostaniesz orzeczenie lekarskie lub psychologiczne.
 3. Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 4. Zapłać za wydanie prawa jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 5. Zanieś lub wyślij wniosek i potrzebne dokumenty do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 6. Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 7. Odbierz gotowy dokument.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie miasta, w którym mieszkasz — jeśli jest to miasto na prawach powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy — jeśli mieszkasz w Warszawie,
 • w starostwie powiatu, w którym mieszkasz.

Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

100,50 zł za wydanie prawa jazdy.

Zadzwoń lub spytaj osobiście w urzędzie, w którym chcesz złożyć wniosek, jak możesz zapłacić. Zazwyczaj możesz to zrobić:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na konto urzędu.

Potwierdzenie opłaty zanieś razem z wnioskiem do urzędu.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie prawa jazdy — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać gotowy dokument — w urzędzie czy pocztą,
 • aktualne zdjęcie — sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy,
 • potwierdzenie opłaty za prawo jazdy,
 • dowód osobisty albo paszport,
 • paszport albo kartę pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • prawo jazdy,
 • orzeczenie lekarskie.

Ile będziesz czekać

 • do 9 dni roboczych od złożenia wniosku,
 • do 2 miesięcy — wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację (na przykład jeśli masz zakaz prowadzenia pojazdów).

Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.

Jeśli urzędnik nie wyda ci prawa jazdy — możesz się odwołać. Masz na to 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie, który odmówił ci wydania prawa jazdy.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 oraz z 2013 r. poz. 320)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973 oraz z 2013 r. poz. 1298)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto powinien wymienić prawo jazdy

Każdy, kto zmienił:

 • miejsce zamieszkania,
 • imię lub nazwisko.

Każdy, kogo:

 • prawo jazdy straciło ważność,
 • kategoria prawa jazdy straciła ważność.

Co zrobić

 1. Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za wydanie prawa jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Wejdź na stronę usługi: Wymiana prawa jazdy.
 4. Kliknij Załatw sprawę.
 5. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 6. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 7. Wypełnij formularz i dołącz wszystkie potrzebne dokumenty.
 8. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 9. Wyślij formularz i dokumenty do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać wniosek.
 10. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 11. Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 12. Odbierz gotowy dokument.

Gdzie wysłać wniosek

Przez platformę ePUAP do:

 • urzędu miasta, w którym mieszkasz — jeśli jest to miasto na prawach powiatu,
 • urzędu dzielnicy — jeśli mieszkasz w Warszawie,
 • starostwa powiatu, w którym mieszkasz.

Ile zapłacisz

100,50 zł za wydanie wtórnika.

Zadzwoń do urzędu, do którego chcesz wysłać wniosek, i zapytaj, jak możesz zapłacić. Zazwyczaj możesz to zrobić przelewem na konto urzędu.

Potwierdzenie opłaty wyślij przez platformę ePUAP razem z innymi dokumentami.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie prawa jazdy — pobierz, wypełnij, wydrukuj, podpisz i zeskanuj. Zaznacz we wniosku, w jaki sposób chcesz odebrać dokument — w urzędzie czy pocztą,
 • aktualne zdjęcie w formie elektronicznej. Sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy. Jeśli nie masz zdjęcia w formie elektronicznej — możesz wysłać je pocztą na adres tego samego urzędu, do którego wyślesz wniosek,
 • potwierdzenie opłaty za prawo jazdy — skan albo dokument PDF,
 • skan poprzedniego prawa jazdy,
 • skan orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego — jeśli masz nieaktualne badania.

Jak zeskanować dokumenty

Wniosek o prawo jazdy

 • zapisz skan w formacie JPEG,
 • gdy będziesz skanować wniosek, połóż go na jednolitym białym tle, bez zabrudzeń, ramek czy linii, które ułatwiają pisanie,
 • przed zeskanowaniem podpisz się na wniosku czarnym długopisem lub piórem,
 • ustaw kolorystykę skanowania na odcienie szarości (greyscale),
 • ustaw rozdzielczość w pikselach na minimum 300 pikseli szerokości i 111 pikseli wysokości,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszą niż 80/100 lub wyłącz opcję kompresji skanowania.

Zdjęcie

 • zapisz zdjęcie w formacie JPEG,
 • ustaw kolorystykę skanowania na sRGB,
 • ustaw głębię kolorów na 24 bity,
 • ustaw rozdzielczość zdjęcia: 480×615 pikseli,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszą niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania),
 • pamiętaj, że plik ze zdjęciem nie może być większy niż 100 kB.

Pozostałe załączniki do wniosku

 • zapisz skan w formacie JPEG,
 • ustaw kolorystykę skanowania na odcienie szarości (greyscale) lub sRGB,
 • ustaw rozdzielczość w pikselach na minimum 2500 pikseli szerokości i 3500 pikseli wysokości,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszą niż 80/100 lub wyłącz opcję kompresji skanowania,
 • pamiętaj, że jeden plik nie może być większy niż 200 kB.

Ile będziesz czekać

 • do 9 dni roboczych od wysłania wniosku,
 • do 2 miesięcy — wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację (na przykład jeśli masz zakaz prowadzenia pojazdów).

Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.

Jeśli urzędnik nie wyda ci wtórnika prawa jazdy — możesz się odwołać. Masz na to 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie, który odmówił ci wydania wtórnika

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 oraz z 2013 r. poz. 320)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973 oraz z 2013 r. poz. 1298)