Wymień prawo jazdy

Przeprowadzasz się? Zmieniasz nazwisko? Twoje prawo jazdy jest nieważne? Wymień je. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Kto powinien wymienić prawo jazdy

Każdy, kto zmienił:

 • miejsce zamieszkania,
 • imię lub nazwisko.

Każdy, kogo:

 • prawo jazdy straciło ważność,
 • kategoria prawa jazdy straciła ważność.

Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy masz ważne badania lekarskie i psychologiczne — są ważne tak długo, jak twoje uprawnienia do kierowania pojazdami.
 2. Jeśli nie są ważne albo masz skierowanie na nowe badania — idź do lekarza, który je robi. Po badaniu dostaniesz orzeczenie lekarskie lub psychologiczne.
 3. Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 4. Zapłać za wydanie prawa jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 5. Zanieś lub wyślij wniosek i potrzebne dokumenty do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 6. Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 7. Odbierz gotowy dokument.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie miasta, w którym mieszkasz — jeśli jest to miasto na prawach powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy — jeśli mieszkasz w Warszawie,
 • w starostwie powiatu, w którym mieszkasz.

Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

100,50 zł za wydanie prawa jazdy.

Zadzwoń lub spytaj osobiście w urzędzie, w którym chcesz złożyć wniosek, jak możesz zapłacić. Zazwyczaj możesz to zrobić:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na konto urzędu.

Potwierdzenie opłaty zanieś razem z wnioskiem do urzędu.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie prawa jazdy — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać gotowy dokument — w urzędzie czy pocztą,
 • aktualne zdjęcie — sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy,
 • potwierdzenie opłaty za prawo jazdy,
 • dowód osobisty albo paszport,
 • paszport albo kartę pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • prawo jazdy,
 • orzeczenie lekarskie.

Ile będziesz czekać

 • do 9 dni roboczych od złożenia wniosku,
 • do 2 miesięcy — wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację (na przykład jeśli masz zakaz prowadzenia pojazdów).

Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.

Jeśli urzędnik nie wyda ci prawa jazdy — możesz się odwołać. Masz na to 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie, który odmówił ci wydania prawa jazdy.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 702)