Wymień kartę motorowerową na prawo jazdy kategorii AM

Masz kartę motorowerową i chcesz ją wymienić na prawo jazdy kategorii AM? Dzięki temu uzyskasz dodatkowo możliwość kierowania czterokołowcem lekkim, na przykład małym quadem. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacja o usłudze

Kto może wymienić kartę motorowerową na prawo jazdy kategorii AM

Każdy, kto ma taką kartę — nie ma znaczenia, czy jest ważna.

Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Nie wymieniaj karty — jeśli już masz prawo jazdy jakiejkolwiek kategorii. Każdy, kto ma prawo jazdy, ma też uprawnienia do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim.

Co zrobić

 1. Zapłać za wydanie prawa jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Złóż wniosek i potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.
 5. Odbierz gotowe prawo jazdy.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie miasta, w którym mieszkasz — jeśli jest to miasto na prawach powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy — jeśli mieszkasz w Warszawie,
 • w starostwie powiatu, w którym mieszkasz.

Masz 2 możliwości złożenia wniosku do urzędu:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

100,50 zł za wydanie prawa jazdy.

Zadzwoń lub spytaj osobiście w urzędzie, w którym chcesz złożyć wniosek, jak możesz zapłacić.

Zazwyczaj możesz to zrobić:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na konto urzędu.

Potwierdzenie opłaty zanieś razem z wnioskiem albo wyślij mailem do urzędu — adres znajdziesz na jego stronie internetowej. 

Co przygotować

 • wniosek o wydanie prawa jazdy — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać gotowy dokument — w urzędzie czy pocztą.
 • orzeczenie lekarskie,
 • potwierdzenie opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • aktualne zdjęcie — sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy,
 • dowód osobisty albo paszport,
 • paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zgodę na pobyt tolerowany — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • kartę motorowerową — jeśli ją masz,
 • zaświadczenie od dyrektora szkoły, który wydał ci kartę motorowerową — jeśli karta została przez ciebie zgubiona,
 • pisemną zgodę rodzica albo opiekuna prawnego — jeśli masz mniej niż 18 lat. Pamiętaj, że twój rodzic albo opiekun prawny podpisuje taki dokument przy urzędniku. Dlatego najlepiej pójdźcie razem do urzędu.

Ile będziesz czekać

 • do 9 dni roboczych od złożenia wniosku,
 • do 2 miesięcy — wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację (na przykład jeśli masz zakaz prowadzenia pojazdów).

Sprawdź, czy twoje prawo jazdy jest już gotowe na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.

Jeśli urzędnik nie wyda ci prawa jazdy — możesz się odwołać. Masz na to 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie, który odmówił ci wydania prawa jazdy.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 oraz poz. 60)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 702 oraz z 2019 r. poz. 406)