Zgłoś zbycie pojazdu, np. sprzedaż, przekazanie w darowiźnie

Chcesz sprzedać samochód? Przekazujesz go komuś z rodziny jako darowiznę? Gdy już sprzedasz lub przekażesz samochód, powiadom o tym urząd, w którym pojazd jest zarejestrowany. Sprawdź, jak zgłosić zbycie pojazdu.

W urzędzie

Kto może zgłosić zbycie pojazdu

Dotychczasowy właściciel pojazdu, który na przykład sprzedał pojazd albo darował go innej osobie.

Sprawę możesz też załatwić przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Kiedy zgłosić zbycie pojazdu

Do 30 dni kalendarzowych od zbycia pojazdu, czyli na przykład podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.

Zgłoszenie zbycia pojazdu jest obowiązkiem każdego dotychczasowego właściciela pojazdu. Jeśli tego nie zrobisz — możesz dostać na przykład wezwanie do zapłacenia mandatu, który dotyczy nowego właściciela.

Co zrobić

  1. Przygotuj potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
  2. Zgłoś zbycie pojazdu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłosić zbycie pojazdu.

Masz 2 możliwości:

  • zanieś dokumenty do urzędu,
  • wyślij pocztą.

Gdzie zgłosić zbycie pojazdu

W wydziale komunikacji urzędu, w którym jest zarejestrowany pojazd.

Może być to:

  • starostwo powiatowe,
  • urząd miasta — jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu,
  • urząd dzielnicy — jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

  • zawiadomienie o zbyciu pojazdu, które dostaniesz w urzędzie starostwa powiatowego albo w urzędzie miasta. Urzędy często też udostępniają dokument na swojej stronie internetowej,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • jeśli jesteś cudzoziemcem — kartę pobytu,
  • kopię dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, na przykład umowę kupna-sprzedaży pojazdu albo umowę darowizny pojazdu.

Ile będziesz czekać

Zazwyczaj urzędnicy przyjmują zgłoszenia o zbyciu pojazdu od razu.

Jeśli jest taka potrzeba — na przykład jeśli brakuje jakichś dokumentów albo urzędnik musi sprawdzić sprawę — może to potrwać dłużej.

Czy dostaniesz potwierdzenie zgłoszenia

Jeśli zgłaszasz zbycie w urzędzie — urzędnik umieści na dokumencie, który potwierdza zbycie pojazdu, urzędową adnotację. To potwierdzi twoje zgłoszenie. Nie dostaniesz oddzielnego dokumentu urzędowego.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany. 

Kto może zgłosić zbycie pojazdu

Dotychczasowy właściciel pojazdu, który na przykład sprzedał pojazd albo darował go innej osobie.

Sprawę możesz też załatwić przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Kiedy zgłosić zbycie pojazdu

Do 30 dni kalendarzowych od zbycia pojazdu, czyli na przykład podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.

Zgłoszenie zbycia pojazdu jest obowiązkiem każdego dotychczasowego właściciela pojazdu. Jeśli tego nie zrobisz — możesz dostać na przykład wezwanie do zapłacenia mandatu, który dotyczy nowego właściciela.

Co zrobić

  1. Przygotuj skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu, na przykład skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.
  2. Wejdź na stronę usługi: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.
  3. Kliknij Załatw sprawę.
  4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
  6. Zaadresuj zawiadomienie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać zawiadomienie.
  7. Wypełnij zawiadomienie i dołącz skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu.
  8. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
  9. Wyślij zawiadomienie. Wyświetli się komunikat, że twoje zawiadomienie zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Nie dostaniesz innego dokumentu urzędowego, który potwierdza zbycie pojazdu.

Gdzie wysłać zawiadomienie

Do wydziału komunikacji urzędu, w którym jest zarejestrowany pojazd. Może być to:

  • starostwo powiatowe,
  • urząd miasta — jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu,
  • urząd dzielnicy — jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Zbycie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu. Nie dostaniesz jednak oddzielnego dokumentu urzędowego, który potwierdza zbycie.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)