Zarejestruj pojazd

Kupujesz samochód albo inny pojazd? Pamiętaj, żeby każdy kupiony pojazd - zarówno nowy z salonu, jak i używany - zarejestrować w urzędzie. Sprawdź, jak to zrobić

Jak załatwić sprawę

Kto może zarejestrować pojazd

 • właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli — wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji,
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) — jeśli pojazd jest własnością firmy,
 • osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy zarejestrować pojazd

Masz na to 30 dni od sprowadzenia pojazdu do Polski. Po tym terminie nie możesz się nim poruszać po drogach.

Pamiętaj, że nie możesz poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany.

Co zrobić

 1. Przed rejestracją ubezpiecz pojazd (kup ubezpieczenie OC). Pamiętaj, że pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drogach.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty — listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zrób wszystkie potrzebne opłaty — szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Złóż dokumenty w urzędzie. Dokumenty możesz:
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez internet - jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma wymagania, żeby złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przez internet.

Urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Szczegóły znajdziesz w sekcji Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji.


Gdzie możesz zarejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy jeśli mieszkasz w Warszawie.

Ile zapłacisz

Opłaty w urzędzie:

 • 85 zł opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 80 zł samochodowe,
  • 40 zł motocyklowe,
  • 30 zł motorowerowe,
  • 1 000 zł indywidualne,
 • 75 zł opłata za kartę pojazdu,
 • 50 gr opłata ewidencyjna, którą zapłacisz osobno za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce, ale został sprowadzony do Polski przed 1 stycznia 2016 r. — przed wizytą w urzędzie zapłać „opłatę recyklingową” na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Opłata wynosi 500 zł.

Wszystkie opłaty zrób przed złożeniem dokumentów. Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami do urzędu. Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce i został sprowadzony do Polski po 1 stycznia 2016 r. — nie płacisz „opłaty recyklingowej".

„Opłata recyklingowa" jest pobierana przy pierwszej rejestracji sprowadzonych do Polski pojazdów. Dotyczy:
 • samochodów osobowych, które mogą przewozić do 8 osób oprócz kierowcy,
 • samochodów ciężarowych do przewozu ładunków do 3,5 tony,
 • motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e.
Opłata nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów sprowadzonych do Polski po 1 stycznia 2016 r.
Płaci ją osoba, która odpowiada za wprowadzenie pojazdu na teren Polski, czyli:
 • firma, która sprowadziła pojazd z zagranicy, która nie zapewnia sieci zbierania pojazdów,
 • osoba fizyczna (nie firma), która kupiła pojazd za granicą.
Przelew należy zrobić na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dowiedz się więcej o opłacie recyklingowej.

Co przygotować

 • wniosek o rejestrację pojazdu - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu. Jeśli obcokrajowiec albo firma zagraniczna powierzyła ci pojazd — złóż dokument, który to potwierdzi,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu. Jeśli pojazd nie ma tablic albo jeśli tablice trzeba zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony — wystarczy twoje oświadczenie, w którym napiszesz, że pojazd nie ma tablic albo że tablice rejestracyjne trzeba zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony,
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • kartę pojazdu — jeśli pojazd już kiedyś był zarejestrowany w Polsce, a następnie został wywieziony do innego państwa, a teraz sprowadzasz go z powrotem do Polski,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego. Zaświadczenie wydaje uprawniony diagnosta na stacji kontroli pojazdów. Pamiętaj, że wynik badania musi być pozytywny. Pojazd bez ważnego badania technicznego nie może poruszać się po drogach,
 • dowód rejestracyjny,
 • dowód odprawy celnej. Dokument weź z urzędu celnego,
 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu — jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy. Przedstaw jeden z wymienionych niżej dokumentów:
  • dowód, który potwierdzi zapłatę „opłaty recyklingowej”. Jeśli pojazd sprowadzasz samodzielnie - to ty płacisz „opłatę recyklingową”. Jeśli kupujesz od firmy albo osoby, która sprowadziła pojazd - dokument ten dostaniesz od niej,
  • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura, która będzie zawierać takie oświadczenie. Dokument dostaniesz od osoby, która sprzedała ci pojazd.

Pamiętaj — dokumenty w języku obcym dołącz do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Nie musisz tłumaczyć tylko dowodu rejestracyjnego, który został wydany w państwie UE w zakresie zawierającym kody ujednolicone na poziomie Unii Europejskiej.

Dokumenty musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły albo polski konsul z państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Jeżeli w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego danego języka, tłumaczenie może zrobić tłumacz przysięgły z państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji

Rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Ty natomiast dostaniesz od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwolą ci swobodnie poruszać się po drogach.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu.

Właściwa rejestracja

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe, a ty dostaniesz właściwe dokumenty. Pamiętaj, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe idź do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji a twój pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe nie możesz poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny.

Pamiętaj, że urzędnik może odmówić ci rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie złożysz wszystkich dokumentów albo złożysz kopię jakiegoś dokumentu zamiast oryginału). Decyzję urzędnika dostaniesz pisemnie. Od decyzji urzędnika możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informację o tym, jak się odwołać, znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz od urzędnika. 

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może zarejestrować pojazd

 • właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli  wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji,
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) jeśli pojazd jest własnością firmy,
 • osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy zarejestrować pojazd

Masz na to 30 dni od sprowadzenia pojazdu do Polski. Po tym terminie nie możesz się nim poruszać po drogach.

Pamiętaj, że nie możesz poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co  przygotować
 2. Zrób wszystkie potrzebne opłaty informacje o opłatach znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Złóż dokumenty w urzędzie. Dokumenty możesz:
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie, 
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez internet jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma warunki.

Urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcji Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji.

Gdzie możesz zarejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy jeśli mieszkasz w Warszawie.

Ile zapłacisz

 • 85 zł opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 80 zł samochodowe,
  • 40 zł motocyklowe,
  • 30 zł motorowerowe,
  • 1 000 zł indywidualne,
 • 75 zł oplata za kartę pojazdu,
 • 50 gr opłata ewidencyjna, którą zapłacisz za każdym razem za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce, ale został sprowadzony do Polski przed 1 stycznia 2016 r. — przed wizytą w urzędzie zapłać „opłatę recyklingową” na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Opłata wynosi 500 zł.

Wszystkie opłaty zrób przed złożeniem dokumentów. Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami do urzędu. Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce i został sprowadzony do Polski po 1 stycznia 2016 r. — nie płacisz „opłaty recyklingowej".

„Opłata recyklingowa" jest pobierana przy pierwszej rejestracji sprowadzonych do Polski pojazdów. Dotyczy:
 • samochodów osobowych, które mogą przewozić do 8 osób oprócz kierowcy,
 • samochodów ciężarowych do przewozu ładunków do 3,5 tony,
 • motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e.
Opłata nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów sprowadzonych do Polski po 1 stycznia 2016 r.
Płaci ją osoba, która odpowiada za wprowadzenie pojazdu na teren Polski, czyli:
 • firma, która sprowadziła pojazd z zagranicy, która nie zapewnia sieci zbierania pojazdów,
 • osoba fizyczna (nie firma), która kupiła pojazd za granicą.
Przelew należy zrobić na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dowiedz się więcej o opłacie recyklingowej.

Co przygotować

 • wniosek o rejestrację pojazdu pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
 • karta pojazdu jeśli pojazd już kiedyś był zarejestrowany w Polsce, a następnie został wywieziony do innego państwa, a teraz sprowadzasz go z powrotem do Polski,
 • dokument, który potwierdzi pozytywny wynik badania technicznego pojazdu JEDEN z poniższych:
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego. Zaświadczenie wydaje uprawniony diagnosta na stacji kontroli pojazdów,

   Jeśli rejestrujesz pojazd z kierownicą po prawej stronie, czyli przystosowany do ruchu lewostronnego, musisz mieć zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego.

  • dowód rejestracyjny pojazdu wydany przez właściwą instytucją państwa członkowskiego, w którym będzie wpis potwierdzający wykonanie oraz termin badania technicznego,
  • inny dokument, który potwierdzi wykonanie oraz termin ważności badania technicznego. Musi on być wydany przez uprawnioną instytucję państwa członkowskiego, która może wykonywać badania techniczne.
   • Pojazd bez ważnego badania technicznego nie może poruszać się po drogach,
 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • dokumenty dotyczące akcyzy tylko w przypadku samochodów osobowych lub pojazdów rodzaju „samochodowy inny” (czterokołowiec lub czterokołowiec lekki) jeden z wymienionych poniżej:
  • dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce,
  • dokument, który potwierdzi, brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
  • oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten posiada oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce,
 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu — jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy. Przedstaw jeden z wymienionych niżej dokumentów:
  • dowód, który potwierdzi zapłatę „opłaty recyklingowej”. Jeśli pojazd sprowadzasz samodzielnie - to ty płacisz „opłatę recyklingową”. Jeśli kupujesz od firmy albo osoby, która sprowadziła pojazd - dokument ten dostaniesz od niej,
  • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura, która będzie zawierać takie oświadczenie. Dokument dostaniesz od osoby, która sprzedała ci pojazd.

Pamiętaj — dokumenty w języku obcym dołącz do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Nie musisz tłumaczyć tylko dowodu rejestracyjnego, który został wydany w państwie UE w zakresie zawierającym kody ujednolicone na poziomie Unii Europejskiej.

Dokumenty musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły albo polski konsul, z państwa z którego pojazd został sprowadzony. Jeżeli w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego danego języka, tłumaczenie może zrobić tłumacz przysięgły z państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji

Rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Ty natomiast dostaniesz od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwolą ci swobodnie poruszać się po drogach.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu. W wyjątkowych sytuacjach może to potrwać dłużej jednak maksymalnie 14 dni. 

Właściwa rejestracja

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe, a ty dostaniesz właściwe dokumenty. Pamiętaj, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe, musisz iść do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji a twój pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe nie możesz poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny.

Pamiętaj, że urzędnik może odmówić ci rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie złożysz wszystkich dokumentów albo złożysz kopię jakiegoś dokumentu zamiast oryginału). Decyzję urzędnika dostaniesz pisemnie. Od decyzji urzędnika możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informację o tym, jak się odwołać, znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz od urzędnika.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może zarejestrować pojazd

 • właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji,
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) jeśli pojazd jest własnością firmy.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy zarejestrować pojazd

Masz na to 30 dni od dnia nabycia pojazdu (na przykład kupna albo darowizny).

Pamiętaj, że nie możesz poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany. 

Co zrobić

 1. Przed rejestracją ubezpiecz pojazd (kup ubezpieczenie OC). Pamiętaj, że pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drogach.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty — listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zrób wszystkie potrzebne opłaty — szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Złóż dokumenty w urzędzie. Dokumenty możesz:
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez internet — jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma wymagania, żeby złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przez internet.

Urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Szczegóły znajdziesz w sekcji Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji.

Gdzie możesz zarejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy jeśli mieszkasz w Warszawie.

Ile zapłacisz

Opłaty w urzędzie: 

 • 85 zł opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 80 zł samochodowe,
  • 40 zł motocyklowe,
  • 30 zł motorowerowe,
  • 1 000 zł indywidualne,

Pamiętaj, że nie musisz zmieniać tablic rejestracyjnych ani za nie płacić, jeśli pojazd jest obecnie zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym chcesz go zarejestrować.

 • 50 gr opłata ewidencyjna, którą zapłacisz osobno za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

Wszystkie opłaty zrób przed złożeniem dokumentów. Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami do urzędu.

Co przygotować

 • wniosek o rejestrację pojazdu — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu,
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • karta pojazdu — jeśli została wydana,
 • dowód rejestracyjny. W dowodzie musi być wpis o ważnym badaniu technicznym. Jeśli minął termin badania technicznego — wykonaj badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów i złóż w urzędzie zaświadczenie o jego pozytywnym wyniku.

Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji

Rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Ty natomiast dostaniesz od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwolą ci swobodnie poruszać się po drogach.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu. 

Właściwa rejestracja

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe, a ty dostaniesz właściwe dokumenty. Pamiętaj, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe — idź do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji — a twój pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe — nie możesz poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny.

Pamiętaj, że urzędnik może odmówić ci rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie złożysz wszystkich dokumentów albo złożysz kopię jakiegoś dokumentu zamiast oryginału). Decyzję urzędnika dostaniesz pisemnie. Od decyzji urzędnika możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informację o tym, jak się odwołać, znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz od urzędnika.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może zarejestrować pojazd

 • właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli — wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji,
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) jeśli pojazd jest własnością firmy,
 • osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy zarejestrować pojazd

jeśli kupujesz pojazd w polskim salonie zarejestruj go zanim wyjedziesz z salonu,
jeśli sprowadzasz pojazd z zagranicy masz 30 dni na jego zarejestrowanie.

Pamiętaj, że nie możesz poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany.

Co zrobić

 1. Przed rejestracją ubezpiecz pojazd (ubezpieczenie OC). Pamiętaj, że pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drogach.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty — listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zrób wszystkie potrzebne opłaty — szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Złóż dokumenty w urzędzie. Dokumenty możesz:
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez internet — jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma wymagania, żeby złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przez internet.

Urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Szczegóły znajdziesz w sekcji Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji.


Gdzie możesz zarejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy jeśli mieszkasz w Warszawie.

Ile zapłacisz

Opłaty w urzędzie:

 • 85 zł opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 80 zł samochodowe,
  • 40 zł motocyklowe,
  • 30 zł motorowerowe,
  • 1 000 zł indywidualne,
 • 75 zł opłata za kartę pojazdu jeśli producent albo importer pojazdu nie wydał karty, 
 • 50 gr opłata ewidencyjna, którą zapłacisz osobno za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce, ale został sprowadzony do Polski przed 1 stycznia 2016 r. — przed wizytą w urzędzie zapłać „opłatę recyklingową” na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Opłata wynosi 500 zł.

Wszystkie opłaty zrób przed złożeniem dokumentów. Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami do urzędu. Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce i został sprowadzony do Polski po 1 stycznia 2016 r. — nie płacisz „opłaty recyklingowej".

„Opłata recyklingowa" jest pobierana przy pierwszej rejestracji sprowadzonych do Polski pojazdów. Dotyczy:
 • samochodów osobowych, które mogą przewozić do 8 osób oprócz kierowcy,
 • samochodów ciężarowych do przewozu ładunków do 3,5 tony,
 • motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e.
Opłata nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów sprowadzonych do Polski po 1 stycznia 2016 r.
Płaci ją osoba, która odpowiada za wprowadzenie pojazdu na teren Polski, czyli:
 • firma, która sprowadziła pojazd z zagranicy, która nie zapewnia sieci zbierania pojazdów,
 • osoba fizyczna (nie firma), która kupiła pojazd za granicą.
Przelew należy zrobić na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dowiedz się więcej o opłacie recyklingowej.

Co przygotować

 • wniosek o rejestrację pojazdu — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu. Jeśli obcokrajowiec albo firma zagraniczna powierzyła ci pojazd, złóż dokument, który to potwierdzi,
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • karta pojazdu - jeśli producent albo importer pojazdu wydał kartę,
 • świadectwo zgodności WE wraz z oświadczeniem, które będzie zawierać dane i informacje o pojeździe, które są potrzebne do rejestracji pojazdu,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu - jeśli pojazd ma kierownicę po prawej stronie, czyli jest przystosowany do ruchu lewostronnego,

 • dowód odprawy celnej przywozowej - jeśli pojazd jest sprowadzony z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej,
 • jeśli pojazd jest sprowadzony z innego państwa Unii Europejskiej i jest to samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny” (czterokołowiec lub czterokołowiec lekki) - dokumenty dotyczące akcyzy - jeden z wymienionych poniżej:
  • dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce,
  • dokument, który potwierdzi, brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
  • oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten posiada oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce,
 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu — jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy. Przedstaw jeden z wymienionych niżej dokumentów:
  • dowód, który potwierdzi zapłatę „opłaty recyklingowej”. Jeśli pojazd sprowadzasz samodzielnie - to ty płacisz „opłatę recyklingową”. Jeśli kupujesz od firmy albo osoby, która sprowadziła pojazd - dokument ten dostaniesz od niej,
  • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura, która będzie zawierać takie oświadczenie. Dokument dostaniesz od osoby, która sprzedała ci pojazd.

Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji

Rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Ty natomiast dostaniesz od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwolą ci swobodnie poruszać się po drogach.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu. 

Właściwa rejestracja

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe, a ty dostaniesz właściwe dokumenty. Pamiętaj, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe, musisz iść do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji a twój pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe nie możesz poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny.

Pamiętaj, że urzędnik może odmówić ci rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie złożysz wszystkich dokumentów albo złożysz kopię jakiegoś dokumentu zamiast oryginału). Decyzję urzędnika dostaniesz pisemnie. Od decyzji urzędnika możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informację o tym, jak się odwołać, znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz od urzędnika. 

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może zarejestrować pojazd

 • właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli — wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji,
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) jeśli pojazd jest własnością firmy,
 • osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy zarejestrować pojazd

Zarejestruj pojazd zanim wyjedziesz z salonu.

Pamiętaj, że nie możesz poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany.

Co zrobić

 1. Przed rejestracją ubezpiecz pojazd (kup ubezpieczenie OC). Pamiętaj, że pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drogach.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty — listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zrób wszystkie potrzebne opłaty — szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Złóż dokumenty w urzędzie. Dokumenty możesz:
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez internet - jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma wymagania, żeby złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przez internet.

Urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Szczegóły znajdziesz w sekcji Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji.


Gdzie możesz zarejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy jeśli mieszkasz w Warszawie.

Ile zapłacisz

Opłaty w urzędzie: 

 • 85 zł opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 80 zł samochodowe,
  • 40 zł motocyklowe,
  • 30 zł motorowerowe,
  • 1 000 zł indywidualne,
 • 75 zł opłata za kartę pojazdu,
 • 50 gr opłata ewidencyjna, którą zapłacisz osobno za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

Wszystkie opłaty zrób przed złożeniem dokumentów. Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami do urzędu.

Co przygotować

 • wniosek o rejestrację pojazdu — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu. Jeśli obcokrajowiec albo firma zagraniczna powierzyła ci pojazd, dostarcz dokument, który to potwierdzi,
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • karta pojazdu — jeśli producent wydał kartę,
 • świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem, które będzie zawierać dane i informacje o pojeździe, które są potrzebne do rejestracji pojazdu,
 • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura, która będzie zawierać takie oświadczenie (zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji). Dokument dostaniesz od osoby, która sprzedała ci pojazd.

Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji

Rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Ty natomiast dostaniesz od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwolą ci swobodnie poruszać się po drogach.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu. 

Właściwa rejestracja

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe, a ty dostaniesz właściwe dokumenty. Pamiętaj, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe, musisz iść do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji a twój pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe nie możesz poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny.

Pamiętaj, że urzędnik może odmówić ci rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie złożysz wszystkich dokumentów albo złożysz kopię jakiegoś dokumentu zamiast oryginału). Decyzję urzędnika dostaniesz pisemnie. Od decyzji urzędnika możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informację o tym, jak się odwołać, znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz od urzędnika.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może zarejestrować pojazd

 • właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji,
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) jeśli pojazd jest własnością firmy,
 • osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy zarejestrować pojazd

 • jeśli kupujesz pojazd w polskim salonie zarejestruj go zanim wyjedziesz z salonu,
 • jeśli sprowadzasz pojazd z zagranicy masz 30 dni na jego zarejestrowanie.

Pamiętaj, że nie możesz poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany. 

Co zrobić

 1. Przed rejestracją ubezpiecz pojazd (kup ubezpieczenie OC). Pamiętaj, że pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drogach.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty — listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zrób wszystkie potrzebne opłaty — szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Złóż dokumenty w urzędzie. Dokumenty możesz:
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez internet — jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma wymagania, żeby złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przez internet.

Urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Szczegóły znajdziesz w sekcji Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji.

Gdzie możesz zarejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy jeśli mieszkasz w Warszawie.

Ile zapłacisz

Opłaty w urzędzie: 

 • 85 zł opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 80 zł samochodowe,
  • 40 zł motocyklowe,
  • 30 zł motorowerowe,
  • 1 000 zł indywidualne,
 • 75 zł opłata za kartę pojazdu  jeśli producent albo importer pojazdu nie wydał karty,  
 • 50 gr opłata ewidencyjna, którą zapłacisz osobno za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce, ale został sprowadzony do Polski przed 1 stycznia 2016 r. — przed wizytą w urzędzie zapłać „opłatę recyklingową” na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Opłata wynosi 500 zł.

Wszystkie opłaty zrób przed złożeniem dokumentów. Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami do urzędu. Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce i został sprowadzony do Polski po 1 stycznia 2016 r. — nie płacisz „opłaty recyklingowej".

„Opłata recyklingowa" jest pobierana przy pierwszej rejestracji sprowadzonych do Polski pojazdów. Dotyczy:
 • samochodów osobowych, które mogą przewozić do 8 osób oprócz kierowcy,
 • samochodów ciężarowych do przewozu ładunków do 3,5 tony,
 • motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e.
Opłata nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów sprowadzonych do Polski po 1 stycznia 2016 r.
Płaci ją osoba, która odpowiada za wprowadzenie pojazdu na teren Polski, czyli:
 • firma, która sprowadziła pojazd z zagranicy, która nie zapewnia sieci zbierania pojazdów,
 • osoba fizyczna (nie firma), która kupiła pojazd za granicą.
Przelew należy zrobić na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dowiedz się więcej o opłacie recyklingowej.

Co przygotować

 • wniosek o rejestrację pojazdu — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu. Jeśli obcokrajowiec albo firma zagraniczna powierzyła ci pojazd, złóż dokument, który to potwierdzi,
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • karta pojazdu — jeśli producent albo importer pojazdu wydał kartę,
 • dopuszczenia indywidualne europejskie WE,
 • jeśli pojazd jest sprowadzony z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej — dowód odprawy celnej przywozowej,
 • jeśli pojazd jest sprowadzony z innego państwa Unii Europejskiej i jest to samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny” (czterokołowiec lub czterokołowiec lekki) — dokumenty dotyczące akcyzy — jeden z wymienionych poniżej:
  • dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce,
  • dokument, który potwierdzi brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
  • oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten posiada oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce,
 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu — jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy. Przedstaw jeden z wymienionych niżej dokumentów:
  • dowód, który potwierdzi zapłatę „opłaty recyklingowej”. Jeśli pojazd sprowadzasz samodzielnie - to ty płacisz „opłatę recyklingową”. Jeśli kupujesz od firmy albo osoby, która sprowadziła pojazd - dokument ten dostaniesz od niej,
  • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura, która będzie zawierać takie oświadczenie. Dokument dostaniesz od osoby, która sprzedała ci pojazd.

Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji

Rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Ty natomiast dostaniesz od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwolą ci swobodnie poruszać się po drogach.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu. 

Właściwa rejestracja

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe, a ty dostaniesz właściwe dokumenty. Pamiętaj, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe, musisz iść do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji a twój pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe nie możesz poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny.

Pamiętaj, że urzędnik może odmówić ci rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie złożysz wszystkich dokumentów albo złożysz kopię jakiegoś dokumentu zamiast oryginału). Decyzję urzędnika dostaniesz pisemnie. Od decyzji urzędnika możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informację o tym, jak się odwołać, znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz od urzędnika.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może zarejestrować pojazd

 • właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli — wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji,
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) — jeśli pojazd jest własnością firmy,
 • osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy zarejestrować pojazd

 • jeśli kupujesz pojazd w polskim salonie zarejestruj go zanim wyjedziesz z salonu,
 • jeśli sprowadzasz pojazd z zagranicy masz 30 dni na jego zarejestrowanie. 

Pamiętaj, że nie możesz poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany. 

Co zrobić

 1. Przed rejestracją ubezpiecz pojazd (kup ubezpieczenie OC). Pamiętaj, że pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drogach.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty — listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zrób wszystkie potrzebne opłaty — szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Złóż dokumenty w urzędzie. Dokumenty możesz:
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez internet — jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma wymagania, żeby złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przez internet.

Urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Szczegóły znajdziesz w sekcji Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji.

Gdzie możesz zarejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy jeśli mieszkasz w Warszawie.

Ile zapłacisz

Opłaty w urzędzie:

 • 85 zł opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 80 zł samochodowe,
  • 40 zł motocyklowe,
  • 30 zł motorowerowe,
  • 1 000 zł indywidualne,
 • 75 zł opłata za kartę pojazdu  jeśli producent albo importer pojazdu nie wydał karty, 
 • 50 gr opłata ewidencyjna, którą zapłacisz osobno za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce, ale został sprowadzony do Polski przed 1 stycznia 2016 r. — przed wizytą w urzędzie zapłać „opłatę recyklingową” na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014. Opłata wynosi 500 zł.

Wszystkie opłaty zrób przed złożeniem dokumentów. Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami do urzędu. Jeśli rejestrujesz pojazd, który nie był wcześniej rejestrowany w Polsce i został sprowadzony do Polski po 1 stycznia 2016 r. — nie płacisz „opłaty recyklingowej".

„Opłata recyklingowa" jest pobierana przy pierwszej rejestracji sprowadzonych do Polski pojazdów. Dotyczy:
 • samochodów osobowych, które mogą przewozić do 8 osób oprócz kierowcy,
 • samochodów ciężarowych do przewozu ładunków do 3,5 tony,
 • motorowerów trójkołowych zaliczanych do kategorii L2e.
Opłata nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów sprowadzonych do Polski po 1 stycznia 2016 r.
Płaci ją osoba, która odpowiada za wprowadzenie pojazdu na teren Polski, czyli:
 • firma, która sprowadziła pojazd z zagranicy, która nie zapewnia sieci zbierania pojazdów,
 • osoba fizyczna (nie firma), która kupiła pojazd za granicą.
Przelew należy zrobić na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dowiedz się więcej o opłacie recyklingowej.

Co przygotować

 • wniosek o rejestrację pojazdu - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu. Jeśli obcokrajowiec albo firma zagraniczna powierzyła Ci pojazd, dostarcz dokument, który to potwierdzi,
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • karta pojazdu - jeśli producent albo importer pojazdu wydał kartę,
 • dopuszczenie jednostkowe,
 • dowód odprawy celnej przywozowej - jeśli pojazd jest sprowadzony z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej,
 • jeśli pojazd jest sprowadzony z innego państwa Unii Europejskiej i jest to samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny” (czterokołowiec lub czterokołowiec lekki) - dokumenty dotyczące akcyzy - jeden z wymienionych poniżej:
  • dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce,
  • dokument, który potwierdzi, brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
  • oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten posiada oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce,
 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu — jeśli pojazd był sprowadzony przed 1 stycznia 2016 r. i jest rejestrowany po raz pierwszy. Przedstaw jeden z wymienionych niżej dokumentów:
  • dowód, który potwierdzi zapłatę „opłaty recyklingowej”. Jeśli pojazd sprowadzasz samodzielnie - to ty płacisz „opłatę recyklingową”. Jeśli kupujesz od firmy albo osoby, która sprowadziła pojazd - dokument ten dostaniesz od niej,
  • oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów albo faktura, która będzie zawierać takie oświadczenie. Dokument dostaniesz od osoby, która sprzedała ci pojazd.

Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji

Rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Ty natomiast dostaniesz od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwolą ci swobodnie poruszać się po drogach.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu. 

Właściwa rejestracja

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe, a ty dostaniesz właściwe dokumenty. Pamiętaj, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe, musisz iść do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji a twój pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe nie możesz poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny.

Pamiętaj, że urzędnik może odmówić ci rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie złożysz wszystkich dokumentów albo złożysz kopię jakiegoś dokumentu zamiast oryginału). Decyzję urzędnika dostaniesz pisemnie. Od decyzji urzędnika możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informację o tym, jak się odwołać, znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz od urzędnika. 

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może zarejestrować pojazd

 • właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli — wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji,
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) jeśli pojazd jest własnością firmy,
 • osoba albo przedstawiciel firmy, któremu pojazd powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy zarejestrować pojazd

Masz na to 30 dni od kupna albo sprowadzenia pojazdu do Polski.

Pamiętaj, że nie możesz poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany.

Co zrobić

 1. Przed rejestracją ubezpiecz pojazd (kup ubezpieczenie OC). Pamiętaj, że pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drogach.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty - listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zrób wszystkie potrzebne opłaty - szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Złóż dokumenty w urzędzie. Dokumenty możesz:
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez internet - jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma wymagania, żeby złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przez internet.

Urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Szczegóły znajdziesz w sekcji Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji.

Gdzie możesz zarejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy jeśli mieszkasz w Warszawie.

Ile zapłacisz

Opłaty w urzędzie:

 • 85 zł - opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł - opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 100 zł - do samochodów zabytkowych,
  • 50 zł - do motocykli zabytkowych,
  • 30 zł - motorowerowe,

Pamiętaj, że nie musisz zmieniać tablic rejestracyjnych ani za nie płacić, jeśli pojazd jest obecnie zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym chcesz go zarejestrować.

 • 50 gr - opłata ewidencyjna, którą zapłacisz osobno za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

Wszystkie opłaty zrób przed złożeniem dokumentów. Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami do urzędu

Co przygotować

 • wniosek o rejestrację pojazdu - pobierz i wypełnij w domu albo zrób w urzędzie,
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu, na przykład umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu. Jeśli jakaś osoba albo firma zagraniczna powierzyła ci pojazd, dostarcz dokument, który to potwierdzi,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu. Jeśli pojazd nie ma tablic albo jeśli tablice trzeba zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony - wystarczy twoje pisemne oświadczenie, w którym napiszesz, że pojazd nie ma tablic albo że tablice rejestracyjne trzeba zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony. Składając oświadczenie zapewniasz, że masz świadomość odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 • jeśli pojazd jest sprowadzony z innego państwa Unii Europejskiej i jest to samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny” (czterokołowiec lub czterokołowiec lekki) - dokumenty dotyczące akcyzy - jeden z wymienionych poniżej:
  • dokument, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce,
  • dokument, który potwierdzi, brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy,
  • oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten posiada oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce,
 • dowód odprawy celnej przywozowej - jeśli pojazd jest sprowadzony z państwa, które nie należy do Unii Europejskiej,
 • potwierdzenia wszystkich opłat,
 • zaświadczenie z badania, które potwierdzi zgodność pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu ze stacji kontroli pojazdów,
 • dowód rejestracyjny - jeśli pojazd był wcześniej zarejestrowany. Jeśli nie masz dowodu rejestracyjnego - wystarczy twoje oświadczenie, w którym napiszesz, że pojazd nie ma dowodu rejestracyjnego,
 • dokument, który potwierdzi, że pojazd jest zabytkowy - JEDEN z poniższych:
  • kopia decyzji wpisania pojazdu do rejestru zabytków. Kopia musi być uwierzytelniona przez urząd odpowiedzialny za rejestr zabytków albo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
  • dokument, który potwierdzi, że pojazd jest wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków,
  • dokument, który potwierdzi, że pojazd jest wpisany do inwentarza muzealiów.

Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji

Rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Ty natomiast dostaniesz od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwolą ci swobodnie poruszać się po drogach.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu. 

Właściwa rejestracja

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe, a ty dostaniesz właściwe dokumenty. Pamiętaj, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe, musisz iść do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji a twój pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe nie możesz poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny.

Pamiętaj, że urzędnik może odmówić ci rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie dostarczysz wszystkich dokumentów albo dostarczysz kopię jakiegoś dokumentu zamiast oryginału). Decyzję urzędnika dostaniesz pisemnie. Od decyzji urzędnika możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informację o tym, jak się odwołać, znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz od urzędnika.

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Jak załatwić sprawę

Kto może zarejestrować pojazd

 • właściciel pojazdu. Jeśli pojazd ma współwłaścicieli  wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji,
 • osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) jeśli pojazd jest własnością firmy.

Sprawę możesz załatwić również przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Kiedy zarejestrować pojazd

Zarejestruj pojazd zanim wyjedziesz na drogę.

Pamiętaj, że nie możesz poruszać się po drogach pojazdem, który nie jest zarejestrowany. 

Co zrobić

 1. Przed rejestracją ubezpiecz pojazd (kup ubezpieczenie OC). Pamiętaj, że pojazd bez ważnego ubezpieczenia OC nie może poruszać się po drogach.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty - listę dokumentów znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zrób wszystkie potrzebne opłaty - szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Złóż dokumenty w urzędzie. Dokumenty możesz:
  • złożyć bezpośrednio w urzędzie,
  • wysłać pocztą,
  • złożyć przez internet - jeśli w urzędzie jest taka możliwość. Sprawdź na stronie internetowej urzędu, czy ma elektroniczną skrzynkę podawczą i jakie ma wymagania, żeby złożyć wniosek o rejestrację pojazdu przez internet.

Urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Szczegóły znajdziesz w sekcji Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji.

Gdzie możesz zarejestrować pojazd

W wydziale komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy jeśli mieszkasz w Warszawie.

Ile zapłacisz

Opłaty w urzędzie: 

 • 85 zł opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 13,50 zł opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne:
  • 80 zł samochodowe,
  • 40 zł motocyklowe,
  • 30 zł motorowerowe,
  • 1 000 zł indywidualne,

Pamiętaj, że nie musisz zmieniać tablic rejestracyjnych ani za nie płacić, jeśli pojazd jest obecnie zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym chcesz go zarejestrować.

 • 75 zł opłata za kartę pojazdu,
 • 50 gr opłata ewidencyjna, którą zapłacisz osobno za wydanie: dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej.

Możesz zapłacić:

 • w kasie urzędu, w którym rejestrujesz pojazd,
 • przelewem na konto urzędu, w którym rejestrujesz pojazd.

Wszystkie opłaty zrób przed złożeniem dokumentów. Zachowaj potwierdzenie opłat i złóż je wraz z innymi dokumentami do urzędu.

Co przygotować

Na czym polega rejestracja pojazdu i jaki jest termin realizacji

Rejestracja czasowa

Podczas pierwszej wizyty urzędnik zarejestruje twój pojazd czasowo na 30 dni. Przez ten czas urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zapewni produkcję dowodu rejestracyjnego. Ty natomiast dostaniesz od urzędnika pozwolenie czasowe, tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną, które pozwolą ci swobodnie poruszać się po drogach.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu. 

Właściwa rejestracja

W ciągu 30 dni kalendarzowych urzędnik zarejestruje pojazd na stałe, a ty dostaniesz właściwe dokumenty. Pamiętaj, że czasowa rejestracja obowiązuje 30 dni. Jeśli urząd w tym czasie nie zarejestruje pojazdu na stałe, musisz iść do urzędu, żeby wydłużył czasową rejestrację na kolejne 14 dni. Jeśli minie termin czasowej rejestracji a twój pojazd wciąż nie będzie zarejestrowany na stałe nie możesz poruszać się nim po drogach. Zazwyczaj urzędy informują, że pojazd jest już zarejestrowany na stałe i można odebrać dowód rejestracyjny.

Pamiętaj, że urzędnik może odmówić ci rejestracji pojazdu (gdy na przykład nie złożysz wszystkich dokumentów albo złożysz kopię jakiegoś dokumentu zamiast oryginału). Decyzję urzędnika dostaniesz pisemnie. Od decyzji urzędnika możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Informację o tym, jak się odwołać, znajdziesz w decyzji, którą dostaniesz od urzędnika. 

Informacje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.