Sprawdź swoje punkty karne

Jesteś kierowcą? Chcesz sprawdzić, ile masz punktów karnych? Pamiętaj, że jeśli w ciągu 12 miesięcy dostaniesz 24 punkty (lub więcej) — stracisz prawo jazdy. Punkty karne możesz dostać za różne wykroczenia lub przestępstwa w ruchu drogowym (na przykład za przekroczenie dopuszczalnej prędkości). Dowiedz się, jak sprawdzić, ile masz punktów karnych.

Jak załatwić sprawę

Kto może sprawdzić swoje punkty karne

Każdy, kto ma prawo jazdy.

Pamiętaj, że możesz uzyskać informację tylko o twoich punktach karnych. Nie możesz sprawdzić, ile punktów karnych ma ktoś inny.

Co zrobić

 1. Idź na najbliższy komisariat Policji.
 2. Zapytaj policjanta o liczbę punktów karnych na twoim koncie.

Jeśli chcesz możesz dostać zaświadczenie z informacją o liczbie punktów karnych na twoim koncie. Takie zaświadczenie może Ci się przydać jeśli będziesz jeździć samochodem służbowym (twój pracodawca będzie wtedy wymagał takiego zaświadczenia). Żeby je dostać zapłać za nie w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się komisariat, lub zrób przelew na konto tego urzędu. Zrób to przed wizytą na komisariacie i zabierz ze sobą potwierdzenie wpłaty. Pamiętaj, że informację o punktach karnych możesz dostać jedynie na komisariacie. Policja nie udziela takich informacji telefonicznie lub mailowo.

Co przygotować

 • dokument tożsamości (na przykład dowód osobisty lub paszport),
 • potwierdzenie wpłaty — jeśli chcesz dostać zaświadczenie.

Ile zapłacisz

 • uzyskanie informacji jest bezpłatne,
 • 17 zł za zaświadczenie o liczbie punktów karnych.

Kiedy punkty karne zostaną usunięte z twojego konta

 • po roku od ich otrzymania — jeśli w tym czasie nie zbierzesz 24 punktów karnych (lub więcej),
 • po ukończeniu szkolenia, które pozwala na zmniejszenie liczby punktów karnych — jeśli przed rozpoczęciem szkolenia masz mniej niż 24 punkty karne. Takie szkolenia organizuje Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego (WORD). Pamiętaj, że możesz uczestniczyć w takim szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Po szkoleniu suma twoich punktów karnych zostanie zmniejszona jedynie o 6 najstarszych punktów,
 • po ponownym zdaniu egzaminu na prawo jazdy (kiedy dostaniesz nowe prawo jazdy) — jeśli otrzymasz co najmniej 24 punkty karne i stracisz prawo jazdy.

Dodatkowe informacje

Za każde przestępstwo lub wykroczenie w ruchu drogowym dostaniesz określoną liczbę punktów karnych. Policjant najpierw określi, jakie wykroczenie lub przestępstwo popełniasz i na tej podstawie przyzna ci punkty karne. Oznacza to, że każda osoba, która naruszy prawo w ten sam sposób (na przykład przekroczy dopuszczalną prędkość o 20 kilometrów), dostanie taką samą liczbę punktów karnych.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137)
 • Ustawa Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 488)