Uzyskaj prawo jazdy

Chcesz uzyskać prawo jazdy? Masz prawo jazdy i chcesz mieć kolejną kategorię? Sprawdź, jak to zrobić.

W urzędzie

Kto może dostać polskie prawo jazdy

Każdy, kto mieszka w Polsce przynajmniej od 185 dni i:

 • po raz pierwszy chce dostać prawo jazdy — jeśli jest w odpowiednim wieku,
 • ma już prawo jazdy i chce uzyskać kolejną kategorię — jeśli jest w odpowiednim wieku.

Sprawdź, jaki jest minimalny wymagany wiek dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Wniosek możesz złożyć przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Najpierw dostaniesz numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) w wydziale komunikacji swojego urzędu. Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu szkoła jazdy i ośrodek ruchu drogowego będą mogły cię wyszukać w systemie. Poniżej znajdziesz kroki nowej procedury.

 1. Idź do lekarza, który wykonuje badania kierowców. Możesz skontaktować się ze szkołą jazdy, w której chcesz zrobić kurs — prawdopodobnie współpracuje z takim lekarzem. Lekarz przeprowadzi badanie i zdecyduje, czy możesz kierować pojazdami. Jeśli możesz — dostaniesz orzeczenie lekarskie.
 2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować
 3. Złóż je w odpowiednim urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Odbierz numer PKK. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie i kiedy odebrać numer PKK
 5. Weź udział w kursie i zdaj egzamin. Masz dwie możliwości.
  1. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy. Sprawdź, co zrobić.
   • Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
   • Weź udział w kursie teoretycznym, a potem w praktycznym.
   • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
   • Jeśli zdasz egzamin teoretyczny — zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie.
  2. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. Sprawdź, co zrobić.
   • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
   • Jeśli zdasz egzamin teoretyczny w WORD-zie — idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
   • Weź udział w kursie praktycznym.
   • Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie. Weź ze sobą numer PKK.
 6. Jeśli zdasz egzamin praktyczny — WORD wyśle informację o tym do twojego urzędu.
 7. Zapłać za wydanie prawa jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 8. Jeśli płacisz w kasie — zanieś potwierdzenie opłaty do pokoju, w którym przyjęto twój wniosek. Jeśli robisz przelew — wyślij e-mail z potwierdzeniem przelewu do urzędu.
 9. Odbierz gotowe prawo jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Jeśli zdasz egzamin, ale jeszcze nie masz prawa jazdy — nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy.

PKK — profil kandydata na kierowcę — zestaw danych, które identyfikują osobę, która chce uzyskać prawo jazdy. Na podstawie PKK urzędy, szkoły jazdy, WORD-y oraz inne instytucje, które biorą udział w procesie uzyskiwania prawa jazdy rozpoznają kandydata na kierowcę.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie starostwa powiatowego w twoim miejscu zamieszkania,
 • w urzędzie miasta — jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • w urzędzie dzielnicy w twoim miejscu zamieszkania — jeśli mieszkasz w Warszawie.

Najlepiej idź do urzędu osobiście. Może się zdarzyć, że ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inny powód, nie możesz tego zrobić. Wtedy wyślij dokumenty pocztą.

Gdzie i kiedy odebrać numer PKK

Masz dwie możliwości odbioru: w urzędzie albo jeśli wniosek wyślesz pocztą — numer PKK też dostaniesz pocztą.

Numer PKK dostaniesz:

 • od razu — jeśli twój wniosek będzie kompletny,
 • do 2 dni — jeśli urząd będzie musiał sprawdzić twoje dane,
 • do miesiąca — jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację, na przykład masz negatywne orzeczenie lekarskie,
 • do 2 miesięcy — jeśli twoja sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień.

Ile zapłacisz

100,50 zł za wydanie prawa jazdy.

Dowiedz się w urzędzie, jak możesz zapłacić. Zazwyczaj masz dwie możliwości:

 • płacisz w kasie urzędu,
 • robisz przelew na konto urzędu.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie prawa jazdy— pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,
 • orzeczenie lekarskie,
 • aktualne zdjęcie. Sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy,
 • dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu,
 • dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy. Jeśli masz nowy dowód osobisty, w którym nie ma adresu zameldowania — weź z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli nie masz meldunku — zapytaj urzędnika, co zrobić,
 • ksero dotychczasowego prawa jazdy — jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
 • pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego — jeśli wkrótce skończysz 18 lat. Idź do urzędu z rodzicem albo opiekunem prawnym — musi podpisać przy urzędniku dokument, w którym zgadza się na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - jeśli chcesz dostać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo gdy starosta skierował cię na badania psychologiczne.

Ile będziesz czekać

 • do 9 dni roboczych od dnia, w którym urząd dostanie potwierdzenie opłaty, twoje prawo jazdy będzie gotowe do odbioru.
 • do miesiąca — jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację, na przykład dostaniesz zakaz prowadzenia pojazdów albo okaże się, że masz prawo jazdy za granicą. 
 • do 2 miesięcy — wyjątkowo, jeśli sytuacja będzie wymagała jeszcze dodatkowych wyjaśnień.

Masz dwie możliwości odbioru:

 • w urzędzie — zabierz wtedy ze sobą dowód osobisty albo paszport oraz prawo jazdy — jeśli masz,
 • pocztą — jeśli zaznaczysz we wniosku odbiór pocztą, wpiszesz swój adres i przed odbiorem odeślesz swoje prawo jazdy.

Sprawdź na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl na jakim etapie jest twoja sprawa i kiedy możesz odebrać gotowe prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.

Jeśli urzędnik odmówi ci wydania prawa jazdy — możesz odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w urzędzie, który ci odmówił.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 231)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może dostać polskie prawo jazdy

Każdy, kto mieszka w Polsce przynajmniej od 185 dni i:

 • po raz pierwszy chce dostać prawo jazdy — jeśli jest w odpowiednim wieku,
 • ma już prawo jazdy i chce uzyskać kolejną kategorię — jeśli jest w odpowiednim wieku.

Sprawdź, jaki jest minimalny wymagany wiek dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Wniosek możesz złożyć przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Najpierw dostaniesz numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) w wydziale komunikacji swojego urzędu. Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu szkoła jazdy i ośrodek ruchu drogowego będą mogły cię wyszukać w systemie. Poniżej znajdziesz kroki nowej procedury.

 1. Idź do lekarza, który wykonuje badania kierowców. Możesz skontaktować się ze szkołą jazdy, w której chcesz zrobić kurs — prawdopodobnie współpracuje z takim lekarzem. Lekarz przeprowadzi badanie i zdecyduje, czy możesz kierować pojazdami. Jeśli możesz — dostaniesz orzeczenie lekarskie.
 2. Zapłać za wydanie prawa jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 4. Wejdź na stronę usługi: Uzyskanie prawa jazdy.
 5. Kliknij Załatw sprawę.
 6. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 7. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 8. Wypełnij formularz i dołącz wszystkie potrzebne dokumenty.
 9. Wyślij wniosek do odpowiedniego urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać wniosek.
 10. Czekaj na numer PKK. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie i kiedy odebrać numer PKK.
 11. Weź udział w kursie i zdaj egzamin. Masz dwie możliwości.
  1. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy. Sprawdź, co zrobić.
   • Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.
   • Weź udział w kursie teoretycznym, a potem w praktycznym.
   • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
   • Jeśli zdasz egzamin teoretyczny — zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie.
  2. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym. Sprawdź, co zrobić.
   • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD-zie). Weź ze sobą numer PKK.
   • Jeśli zdasz egzamin teoretyczny w WORD-zie — idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.
   • Weź udział w kursie praktycznym.
   • Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie. Weź ze sobą numer PKK.
 12. Jeśli zdasz egzamin praktyczny — WORD wyśle informację o tym do twojego urzędu.
 13. Zapłać za wydanie prawa jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 14. Jeśli płacisz w kasie — zanieś potwierdzenie opłaty do pokoju, w którym przyjęto twój wniosek. Jeśli robisz przelew — wyślij e-mail z potwierdzeniem przelewu do urzędu.
 15. Odbierz gotowe prawo jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Jeśli zdasz egzamin, ale jeszcze nie masz prawa jazdy — nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy.

PKK — profil kandydata na kierowcę — zestaw danych, które identyfikują osobę, która chce uzyskać prawo jazdy. Na podstawie PKK urzędy, szkoły jazdy, WORD-y oraz inne instytucje, które biorą udział w procesie uzyskiwania prawa jazdy rozpoznają kandydata na kierowcę.

Gdzie możesz wysłać wniosek

 • do urzędu starostwa powiatowego w twoim miejscu zamieszkania,
 • do urzędu miasta — jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • do urzędu dzielnicy w twoim miejscu zamieszkania — jeśli mieszkasz w Warszawie.

Gdzie i kiedy dostaniesz numer PKK

Masz dwie możliwości odbioru (sposób wybierasz we wniosku):

 • na swoje konto na platformie ePUAP,
 • pocztą.

Numer PKK dostaniesz:

 • do 2 dni roboczych — jeśli urząd będzie musiał sprawdzić twoje dane,
 • do miesiąca — jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację, na przykład masz negatywne orzeczenie lekarskie,
 • do 2 miesięcy — jeśli twoja sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień.

Ile zapłacisz

100,50 zł za wydanie prawa jazdy.

Dowiedz się w urzędzie, jak możesz zapłacić. Zazwyczaj masz dwie możliwości:

 • płacisz w kasie urzędu,
 • robisz przelew na konto urzędu.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie prawa jazdy — pobierz wniosek, wypełnij, podpisz a następnie zeskanuj,
 • skan orzeczenia lekarskiego,
 • aktualne zdjęcie. Sprawdź, jak powinno wyglądać zdjęcie do prawa jazdy,
 • skan dokumentu, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład skan dowodu osobistego, karty pobytu lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy. Jeśli nie masz meldunku — skontaktuj się z urzędem i zapytaj co zrobić,
 • skan dotychczasowego prawa jazdy, jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,
 • skan pisemnej zgody rodziców albo opiekuna prawnego — jeśli wkrótce skończysz 18 lat.  Idź wcześniej do urzędu z rodzicem albo opiekunem prawnym — musi podpisać przy urzędniku dokument, w którym zgadza się na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy,
 • skan orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem — jeśli chcesz dostać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo jeśli starosta skierował cię na badania psychologiczne.

Sprawdź, jak zeskanować dokumenty.

Wniosek o prawo jazdy:

 • skan zapisz w formacie JPEG,
 • gdy będziesz skanować wniosek, umieść go na jednolitym białym tle, bez zabrudzeń, ramek, czy linii ułatwiających pisanie,
 • przed skanowaniem podpisz się na wniosku czarnym długopisem lub piórem,
 • ustaw kolorystykę skanowania na odcienie szarości (greyscale),
 • ustaw rozdzielczość w pikselach na min. 300 pikseli szerokości i 111 pikseli wysokości,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszy niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania).

Zdjęcie:

 • zdjęcie zapisz w formacie JPEG z nagłówkiem EXIF w wersji 2.1 lub nowszej i datą wykonania zdjęcia. Zalecamy również, żeby umieścić w nagłówku EXIF nazwę i dane adresowe zakładu fotograficznego, w którym zostało wykonane zdjęcie,
 • ustaw kolorystykę skanowania na sRGB,
 • ustaw głębię kolorów na 24 bity,
 • ustaw rozdzielczość zdjęcia: 480x615 pikseli,
 • plik nie może być większy niż 100 KB,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszy niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania).

Pozostałe załączniki do wniosku:

 • skan zapisz w formacie JPEG,
 • ustaw kolorystykę skanowania na odcienie szarości (greyscale) lub sRGB,
 • ustaw rozdzielczość w pikselach na min 2500 pikseli szerokości i 3500 pikseli wysokości,
 • ustaw jakość kompresji na nie mniejszy niż 80/100 (lub wyłącz opcję kompresji skanowania),
 • jeden plik nie może być większy niż 200 KB.

Ile będziesz czekać

 • do 9 dni roboczych od wysłania przez WORD informacji o zdanym egzaminie twoje prawo jazdy będzie gotowe do odbioru,
 • do miesiąca — jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację, na przykład dostaniesz zakaz prowadzenia pojazdów albo okaże się, że masz prawo jazdy za granicą. 
 • do 2 miesięcy — wyjątkowo, jeśli sytuacja będzie wymagała jeszcze dodatkowych wyjaśnień.

Gotowe prawo jazdy odbierz w urzędzie złożenia wniosku. Zabierz wtedy ze sobą dowód osobisty albo paszport, prawo jazdy — jeśli masz, i oryginały wszystkich dokumentów, które zostały przez ciebie wysłane przez ePUAP.

Sprawdź na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl na jakim etapie jest twoja sprawa i kiedy możesz odebrać gotowe prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.

Jeśli urzędnik odmówi ci wydania prawa jazdy — możesz odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w urzędzie, który ci odmówił.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 231)