Odzyskaj zatrzymane prawo jazdy

Zatrzymano ci prawo jazdy? Chcesz je odzyskać? Sprawdź, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Co zrobić

Jeśli twoje prawo jazdy albo uprawnienia stracą ważność w czasie, gdy dokument będzie zatrzymany — dostaniesz nowe prawo jazdy.

 1. Sprawdź, czy masz ważne badania lekarskie oraz ewentualnie psychologiczne — są ważne tak długo, jak twoje uprawnienia do kierowania pojazdami.
 2. Jeśli nie są ważne albo masz skierowanie na nowe badania — idź do lekarza, który je robi. Po badaniu dostaniesz orzeczenie lekarskie lub psychologiczne.
 3. Zapłać za zwrot prawa jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.  
 5. Zanieś lub wyślij wniosek i potrzebne dokumenty do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 6. Odbierz swoje prawo jazdy.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie miasta, w którym mieszkasz — jeśli jest to miasto na prawach powiatu,
 • w urzędzie twojej dzielnicy — jeśli mieszkasz w Warszawie,
 • w starostwie powiatu, w którym mieszkasz.

Masz dwie możliwości złożenia wniosku:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

 • 50 groszy za zwrot prawa jazdy,
 • 100,50 zł za nowe prawo jazdy — jeśli twój dokument nie jest już ważny.

Zadzwoń lub spytaj osobiście w urzędzie, w którym chcesz złożyć wniosek, jak możesz zapłacić. Zazwyczaj możesz to zrobić:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na konto urzędu.

Potwierdzenie opłaty zanieś razem z wnioskiem albo wyślij mailem do urzędu — adres znajdziesz na jego stronie internetowej.

Co przygotować

 • wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy  — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać swoje prawo jazdy — w urzędzie czy pocztą,
 • potwierdzenie opłaty za zwrot prawa jazdy,
 • dowód osobisty albo polski paszport  — jeśli jesteś obywatelem Polski,
 • paszport albo kartę pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • orzeczenie lekarskie — jeśli twoje badanie nie jest już ważne albo masz skierowanie na takie badanie,
 • orzeczenie psychologiczne — jeśli twoje badanie nie jest już ważne albo masz skierowanie na takie badanie.

Ile będziesz czekać

Prawo jazdy dostaniesz:

 • od razu po złożeniu wniosku — jeśli nadal jest ono ważne i masz aktualne badania, w których lekarze zdecydowali, że możesz kierować pojazdem,
 • do 7 dni — jeśli twoje prawo jazdy albo badania nie są już ważne i dostaniesz nowy dokument.

Jeśli urzędnik nie odda ci prawa jazdy — możesz się odwołać. Masz na to 14 dni od dostania odmowy. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie, który odmówił ci wydania prawa jazdy.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 oraz z 2013 r. poz. 320)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973 oraz z 2013 r. poz. 1298)

Jak załatwić sprawę

Niestety, jeszcze nie możesz odzyskać swojego prawa jazdy. Poczekaj, aż minie czas, na który je zatrzymano.

Jak załatwić sprawę

Niestety nie możesz odzyskać swojego starego prawa jazdy. Jeśli chcesz prowadzić pojazd (na przykład samochód osobowy, motor) — jeszcze raz zdaj egzamin. Sprawdź, jak uzyskać nowe prawo jazdy.

Jeśli twoje badania lekarskie lub psychologiczne nadal są ważne – nie rób nowych badań.

Jak załatwić sprawę

Jeśli złożysz wniosek o zwrot zagranicznego prawa jazdy i nie minął jeszcze czas, na który je zatrzymano — wtedy polski urząd prześle twój dokument do urzędu, który go wydał

Co zrobić

 1. Zapłać za zwrot prawa jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 2. Zbierz potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zanieś lub wyślij wniosek i potrzebne dokumenty do urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Odbierz swoje prawo jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie miasta, w którym mieszkasz — jeśli jest to miasto na prawach powiatu,
 • w urzędzie twojej dzielnicy — jeśli mieszkasz w Warszawie,
 • w starostwie powiatu, w którym mieszkasz.

Masz dwie możliwości złożenia wniosku:

 • zanosisz osobiście,
 • wysyłasz pocztą.

Ile zapłacisz

50 groszy za zwrot prawa jazdy.

Zadzwoń lub spytaj osobiście w urzędzie, w którym chcesz złożyć wniosek, jak możesz zapłacić. Zazwyczaj możesz to zrobić:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na konto urzędu.

Potwierdzenie opłaty zanieś razem z wnioskiem albo wyślij mailem do urzędu — adres znajdziesz na jego stronie internetowej.

Co przygotować

 • wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie. Zaznacz w nim, jak chcesz odebrać swoje prawo jazdy — w urzędzie czy pocztą,
 • potwierdzenie opłaty za zwrot prawa jazdy,
 • dowód osobisty albo polski paszport — jeśli jesteś obywatelem Polski,
 • paszport albo kartę pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem.

Ile będziesz czekać

Prawo jazdy dostaniesz:

 • od razu po złożeniu wniosku — jeśli minął już czas, na który je zatrzymano,
 • kiedy upłynie czas jego zatrzymania — jeśli jeszcze nie minął. Urzędnik od razu wyśle twój dokument do urzędu, który go wydał.

Jeśli urzędnik nie odda ci prawa jazdy — możesz się odwołać. Masz na to 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie, który odmówił ci wydania prawa jazdy.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1005 oraz z 2013 r. poz. 320)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012 r. poz. 973 oraz z 2013 r. poz. 1298)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.