Wypoczynek dla dzieci i młodzieży - portal informacyjny

Jesteś rodzicem i szukasz informacji na temat obozu, na który wyjeżdża twoje dziecko? A może jesteś organizatorem kolonii i chcesz je zgłosić? Wszystkie informacje na temat wypoczynku dla dzieci czyli kolonii i obozów znajdziesz na portalu Ministerstwa Edukacji Narodowej wypoczynek.men.gov.pl.

Informacja o usłudze

Do kogo skierowany jest portal

 • do rodziców, którzy wysyłają swoje dzieci na wypoczynek,
 • do nauczycieli i organizatorów wypoczynku,
 • do kuratorów oświaty.

Dlaczego warto korzystać z portalu wypoczynek.men.gov.pl

Dzięki niemu

 • znajdziesz informacje na temat obozu lub kolonii, na które wysyłasz swoje dziecko,
 • łatwiej zgłosisz organizowane wypoczynki — jeśli jesteś organizatorem wypoczynku.

Pamiętaj, że jako organizator wypoczynku musisz zgłosić każdą formę wypoczynku (kolonie, obóz, zimowisko, półkolonię, wyjazd zagraniczny) do odpowiedniego kuratora oświaty. Zrób to minimum 21 dni przed wyjazdem.

Tylko organizatorzy, których kuratorzy oświaty umieścili w bazie wypoczynku, dostali zgodę na prowadzenie kolonii czy obozu. Organizowany przez nich wypoczynek jest nadzorowany przez: kuratora oświaty, służby sanitarne i straż pożarną.

Dzięki informacjom, które znajdziesz na portalu, upewnisz się, że organizator jest wiarygodny i podaje prawdziwe informacje. 

Jeśli masz wątpliwości co do informacji znalezionych na portalu lub informacje te są niezgodne z tymi, które podał ci organizator zgłoś to do odpowiedniego kuratora oświaty (organizator zgłasza obóz lub kolonię do kuratora właściwego ze względu na adres swojej siedziby lub adres swojego miejsca zamieszkania).

Co znajdziesz na portalu

 • prostą wyszukiwarkę kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, a dzięki niej:
  • informacje na temat organizatorów wypoczynku,
  • numer zaświadczenia wypoczynku,
  • liczbę uczestników, którą zgłosił organizator,
  • termin wypoczynku, który zgłosił organizator,
  • miejsce wypoczynku, który zgłosił organizator,
  • dane teleadresowe organizatora jeśli jest to firma,
 • poradnik, jak przygotować dziecko do wyjazdu w zależności od pory roku,
 • informacje o akcjach edukacyjnych, takich jak „Bezpieczny stok” czy „Bezpieczna woda”,
 • aktualne przepisy prawa, które dotyczą organizacji i nadzoru nad wypoczynkiem,
 • pytania i odpowiedzi, które dotyczą organizacji wypoczynku,
 • instrukcję dla organizatora, jak prawidłowo zarejestrować ofertę organizowanego wypoczynku.

Odwiedź portal

Informacje

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.)