Uzyskaj zaświadczenia o przebiegu nauczania w szkole, która została zlikwidowana

Chcesz uzyskać dokument, który potwierdzi przedmioty ukończone w szkole? A może po latach chcesz kontynuować naukę i potrzebujesz dokumentu, który potwierdzi Twoje wykształcenie? Jeśli Twoja dawna szkoła została zlikwidowana, możesz uzyskać zaświadczenie o przebiegu nauczania. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Kto może otrzymać zaświadczenie o przebiegu nauczania w zlikwidowanej szkole

  • byli uczniowie szkół podstawowych, które zostały zlikwidowane,
  • byli uczniowie szkół gimnazjalnych, które zostały zlikwidowane,
  • byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (na przykład liceów ogólnokształcących, zasadniczych szkół zawodowych), które zostały zlikwidowane.

Zaświadczenie możesz otrzymać osobiście lub może to zrobić za Ciebie pełnomocnik. Dowiedz się w kuratorium oświaty, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Co musisz zrobić

  1. Skontaktuj się z kuratorium oświaty w województwie, na terenie którego znajdowała się Twoja szkoła. Tam dowiesz się, gdzie przechowywane są Twoje dokumenty (na przykład informacje o uzyskanych ocenach czy trybie nauki). Dokumenty mogły zostać przekazane do różnych instytucji.
  2. Sprawdź, co napisać we wniosku oraz jak go złożyć. Informacje te znajdziesz na stronie internetowej instytucji albo urzędu, w którym znajdują się dokumenty z Twojej szkoły.
  3. Wypełnij wniosek i złóż go w odpowiednim miejscu. 

Jaki jest termin realizacji

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Ile musisz zapłacić

Usługa jest bezpłatna.

Informacje

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r. poz. 893)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267)