Skorzystaj z programu Rodzina 500+

Skorzystaj z programu Rodzina 500+. Dzięki temu możesz dostać dodatkowe 500 zł dla swojego dziecka. Sprawdź, jak wypełnić wniosek 500+.

Możesz dostać pieniądze tylko na dzieci, które nie ukończyły 18 lat.

Jeśli chcesz złożyć wniosek online, to zrób to przez Emp@tię

— portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bankowość elektroniczną lub PUE ZUS.

Jak załatwić sprawę

Kto składa wniosek 500+

Jak załatwić sprawę

Kto składa wniosek 500+

Jeden z rodziców albo opiekunów dzieci, które nie ukończyły 18 lat, czyli:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun faktyczny albo prawny dziecka.

Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Nie jest ważny stan cywilny rodziców. Po 500 zł na dzieci dostaną wszystkie rodziny — te, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym, oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

Osoba samotnie wychowująca dziecko może dostać pieniądze z programu Rodzina 500+ tylko wtedy, gdy na dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

Wyjątkiem są sytuacje wymienione poniżej:

 • drugi rodzic nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,
 • sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,
 • rodzice — zgodnie z orzeczeniem sądu — sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną (jeżeli — na podstawie orzeczenia sądu — opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem, skontaktuj się z urzędem gminy, który oceni, czy w twojej sytuacji jest to opieka naprzemienna). 

Osoba samotnie wychowująca dziecko to:

 • panna lub kawaler, 
 • wdowa lub wdowiec, 
 • osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 
 • osoba rozwiedziona.

Jeżeli taka osoba wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem – NIE JEST osobą samotnie wychowującą dziecko.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek 500+ składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — oboje mogą złożyć wniosek i co miesiąc dostawać połowę pieniędzy na dziecko.

Ile dostaniesz

500 zł co miesiąc na pierwsze i każde kolejne dziecko. Jest to kwota nieopodatkowana — tyle dostaniesz „na rękę”, więc nie musisz jej wliczać do swoich dochodów przy corocznych rozliczeniach podatkowych.

Pierwsze dziecko to najstarsze albo jedyne dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 lat. Jeśli najstarsze dzieci są w tym samym wieku, czyli urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku — wybierz, które z nich wpiszesz we wniosku jako pierwsze.

Jeśli chcesz dostawać 500 zł na pierwsze dziecko — musisz przedstawić dokumenty, które potwierdzą, że miesięczny dochód netto na jedną osobę w twojej rodzinie nie przekracza:

 • 800 zł,  
 • 1200 zł — jeśli co najmniej jedno z dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność.  

Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.

Jeśli nie chcesz albo nie możesz dostarczyć dokumentów, które potwierdzają dochody — pieniądze dostaniesz tylko na drugie i każde kolejne dziecko.

Pieniądze dostaniesz w sposób, który będzie dla ciebie wygodny: 

 • przelewem na konto,
 • w kasie urzędu gminy, miasta albo ośrodka pomocy społecznej.

Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze

Wniosek 500+ składaj co roku aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Każdy wniosek dotyczy jednego okresu, na jaki są przyznawane pieniądze. Okres przyznawania pieniędzy z programu Rodzina 500+ trwa 12 miesięcy — od 1 października do 30 września kolejnego roku.


Kiedy złożyć wniosek Kiedy dostaniesz decyzję i pieniądze Na jaki czas będą przyznane pieniądze

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

do 31 października

od 1 października do 30 września roku następnego

   

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 30 września roku następnego

   

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 października do 30 września roku następnego

   

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 listopada do 30 września roku następnego

   

od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku

do końca lutego

od miesiąca złożenia wniosku do 30 września roku następnego

   

Jeśli złożysz wniosek w kolejnych miesiącach, pieniądze będziesz otrzymywać od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

Wniosek na kolejny okres złóż więc między 1 sierpnia a 31 października. Jeśli wniosek złożysz później — pieniądze będziesz dostawać krócej.  

Przez internet wniosek na nowy okres możesz złożyć już od 1 lipca.

Jeśli dochód miesięczny netto na jedną osobę w twojej rodzinie wzrośnie i będzie wyższy niż 800 zł albo (jeśli co najmniej jedno z twoich dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność) 1200 zł, powiadom o tym urząd miasta, gminy albo ośrodek pomocy społecznej. Wtedy nie możesz już dostawać pieniędzy na pierwsze dziecko. Jeśli tego nie zrobisz — dostaniesz wezwanie do zwrotu pieniędzy razem z odsetkami.

Jeśli twoja sytuacja się zmieni — na przykład weźmiesz rozwód — i masz wątpliwości, czy wpływa to na wypłatę pieniędzy z programu Rodzina 500+ — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Jeśli okaże się, że twój wniosek ma braki albo błędy — dostaniesz pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli tego nie zrobisz, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

Jeśli urodzi ci się kolejne dziecko — złóż nowy wniosek. Jeśli wydarzy się to w sierpniu albo we wrześniu — możesz złożyć dwa wnioski, na obecny i kolejny okres przyznawania pieniędzy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Jak załatwić sprawę

Jeśli dostaniesz maila z prośbą o kliknięcie linka lub SMS z prośbą o odesłanie wiadomości, nic nie rób. Nie odpisuj, nie klikaj. To może być próba oszustwa lub zainfekowania komputera. Instytucje nie żądają podawania ani potwierdzania danych przez SMS ani e-mail. Jeśli załatwiasz sprawę przez internet — możesz dostać SMS lub e-mail z hasłem jednorazowym. Wprowadź go na stronie, na której wypełniasz wniosek.

Poniżej wybierz, jak chcesz załatwić sprawę — sprawdzisz, co zrobić krok po kroku i jakie dokumenty przygotować.

Przez portal Emp@tia

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Emp@tię — portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Co zrobić

 1. Zaloguj się na swoje konto w module eWnioski.
 2. Na stronie głównej wybierz wniosek „Świadczenie wychowawcze”.
 3. Zapoznaj się z informacją o dokumentach i informacjach, które będą ci potrzebne do wypełnienia wniosku. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.
 4. Wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się urząd lub instytucja, do której chcesz złożyć wniosek.
 5. Wybierz z listy właściwą dla siebie jednostkę.
 6. Odpowiedz na pytania — wpisz i wskaż wszystkie niezbędne informacje. Formularz wskaże ci miejsca, w których masz załączyć skany (kopie) niezbędnych dokumentów.
 7. Sprawdź wprowadzone dane w podsumowaniu.
 8. W przypadku błędów cofnij się za pomocą przycisku „Wstecz” do miejsca, w którym występują, i popraw dane. Jeśli dane są poprawne, wybierz „Utwórz dokument”.  
 9.  Przejdź do zakładki „Dokumenty robocze”, zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.
 10. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.
 11. Wyślij wniosek.
 12. Sprawdź, czy na wskazany we wniosku adres mailowy wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPO).
 13. Sprawdź, czy urząd odebrał twój wniosek. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w zakładkę „Dokumenty wysłane” i zobacz, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony”.
 14. Czekaj na decyzję urzędu. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że masz nową wiadomość na portalu Emp@tia.
 15. Odbierz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej. Kliknij „Podpisz odbiór”. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.
 16. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę.
 17.  Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazuje wniosek do urzędu, który zajmie się twoją sprawą. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem, do którego wysyłałeś wniosek.

Co przygotować

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli odpowiednio:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz do wniosku:

 • skan wydanego lub zatwierdzonego przez sąd dokumentu, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów — na przykład orzeczenia sądu, odpisu protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • skan postanowienia sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • skan aktu stanu cywilnego — jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Jeśli — na podstawie orzeczenia sądu — razem z drugim rodzicem sprawujecie nad dzieckiem opiekę naprzemienną — dołącz do wniosku skan tego orzeczenia.

Jeśli składasz wniosek o 500 zł także na pierwsze dziecko — przygotuj:

Wszystkie załączniki razem z wnioskiem mają mieć wielkość do 3,5 MB.Uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Możesz wypełnić oświadczenia za członków swojej rodziny. Te oświadczenia, których nie ma we wniosku online, podpisz, zeskanuj i dołącz jako załączniki.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez bankowość elektroniczną

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy twój bank daje możliwość złożenia wniosku przez bankowość elektroniczną. Na przykład na stronie internetowej banku.
 2. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zaloguj się do swojego banku przez internet.
 4. Odszukaj wniosek programu Rodzina 500+.
 5. Wypełnij go na stronie banku. Część pól będzie już automatycznie wypełniona danymi, które ma bank — na przykład twoje imię i nazwisko, numer PESEL.
 6. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 7. Wyślij wniosek.
 8. W ciągu kilku dni na swój adres e-mail dostaniesz potwierdzenie z urzędu, który zajmie się twoją sprawą, że odebrał twój wniosek.
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.

Bank przekazuje wniosek do urzędu, który zajmie się twoją sprawą. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz do wniosku:

 • skan wydanego lub zatwierdzonego przez sąd dokumentu, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów — na przykład orzeczenia sądu, odpisu protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • skan postanowienia sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • skan aktu stanu cywilnego — jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Jeśli — na podstawie orzeczenia sądu — razem z drugim rodzicem sprawujecie nad dzieckiem opiekę naprzemienną — dołącz do wniosku skan tego orzeczenia.

Jeśli składasz wniosek o 500 zł także na pierwsze dziecko — przygotuj:

Sprawdź wymagania techniczne dla załączników na stronie internetowej banku.Uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Możesz wypełnić oświadczenia za członków swojej rodziny. Te oświadczenia, których nie ma we wniosku online, podpisz, zeskanuj i dołącz jako załączniki.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

W urzędzie, wybranej instytucji albo pocztą

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wypełnij wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 3. Złóż go w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie:
  • zanieś do wybranej instytucji, 
  • wyślij pocztą.
   Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.
 5. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć w:

 • urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
 • ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
 • innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie — dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić

Co przygotować

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie.

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dodatkowe dokumenty, czyli odpowiednio:

 • dokumenty, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • kartę pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz do wniosku:

 • wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów — na przykład orzeczenie sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • akt stanu cywilnego — jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Jeśli — na podstawie orzeczenia sądu — razem z drugim rodzicem sprawujecie nad dzieckiem opiekę naprzemienną — dołącz do wniosku to orzeczenie.

Jeśli składasz wniosek o 500 zł także na pierwsze dziecko — urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Wyśle ci w tej sprawie list. Jeśli jednak chcesz od razu dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty, przygotuj na przykład:

Jeśli ty lub ktoś twojej rodziny osiągacie takie dochody — uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Możesz wypełnić oświadczenia za członków swojej rodziny. Podpisz i dołącz do wniosku.

Jeśli ty lub ktoś z twojej rodziny płacicie składki zdrowotne od renty i emerytury w KRUS — dołącz również oświadczenie o wysokości płaconych składek. 

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej w twoim miejscu zamieszkania.


Przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS, musisz mieć konto na PUE. Sprawdź, jak to zrobić.

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zaloguj się na swoje konto na PUE ZUS.
 3. Kliknij w zakładkę „Rodzina 500+”.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 6. Wyślij wniosek.
 7. Na swoje konto na PUE dostaniesz informację, że twój wniosek został przyjęty przez system ZUS.
 8. W ciągu kilku dni na swój adres e-mail dostaniesz potwierdzenie, że twój wniosek został przyjęty przez urząd, który zajmie się twoją sprawą.
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.

ZUS przekazuje wniosek do urzędu, który zajmie się twoją sprawą. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli odpowiednio:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz do wniosku:

 • skan wydanego lub zatwierdzonego przez sąd dokumentu, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów — na przykład orzeczenia sądu, odpisu protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • skan postanowienia sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • skan aktu stanu cywilnego — jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Jeśli — na podstawie orzeczenia sądu — razem z drugim rodzicem sprawujecie nad dzieckiem opiekę naprzemienną — dołącz do wniosku skan tego orzeczenia.

Jeśli składasz wniosek o 500 zł także na pierwsze dziecko — przygotuj:

Sprawdź wymagania techniczne dla załączników na stronie internetowej PUE ZUS.Uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Możesz wypełnić oświadczenia za członków swojej rodziny. Te oświadczenia, których nie ma we wniosku online, podpisz, zeskanuj i dołącz jako załączniki.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty pieniędzy z programu Rodzina 500+

Możesz odwołać się od jej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w siedzibie instytucji, która wydała decyzję odmowną albo wyślij pocztą — najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania). Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2017 r. poz.1257)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1, art. 3 pkt 13b
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, art. 1 ust. 2 lit. a (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002 r., str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.

Jak załatwić sprawę

Kto składa wniosek 500+

Jeden z rodziców albo opiekunów dzieci, które nie ukończyły 18 lat, czyli:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun faktyczny albo prawny dziecka.

  Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

  Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Osoba samotnie wychowująca dziecko może dostać pieniądze z programu Rodzina 500+ tylko wtedy, gdy na dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

Wyjątkiem są sytuacje wymienione poniżej:

 • drugi rodzic nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,
 • sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,
 • rodzice — zgodnie z orzeczeniem sądu — sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną (jeżeli — na podstawie orzeczenia sądu — opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem, skontaktuj się z urzędem gminy, który oceni, czy w twojej sytuacji jest to opieka naprzemienna).
Osoba samotnie wychowująca dziecko to:
 • panna lub kawaler, 
 • wdowa lub wdowiec,
 • osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
 • osoba rozwiedziona.

Jeżeli taka osoba wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem – NIE JEST osobą samotnie wychowującą dziecko.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek 500 + składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — oboje mogą złożyć wniosek i co miesiąc dostawać połowę pieniędzy na dziecko.

Ile dostaniesz

500 zł co miesiąc na drugie i każde kolejne dziecko. Jest to kwota nieopodatkowana — tyle dostaniesz „na rękę”, więc nie musisz jej wliczać do swoich dochodów przy corocznych rozliczeniach podatkowych.

Pieniądze dostaniesz w sposób, który będzie dla ciebie wygodny: 

 • przelewem na konto,
 • w kasie urzędu gminy, miasta albo ośrodka pomocy społecznej.

Jeśli miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie się zmieni i będzie niższy niż 800 zł albo (jeśli co najmniej jedno z twoich dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność) 1200 zł, możesz starać się również o pieniądze na pierwsze dziecko. Złóż wtedy nowy wniosek.

Pierwsze dziecko to najstarsze albo jedyne dziecko w rodzinie, które ma mniej niż 18 lat. Jeśli najstarsze dzieci są w tym samym wieku, czyli urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku — wybierz, które z nich wpiszesz we wniosku jako pierwsze.

Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze

Wniosek 500 + składaj co roku aż do ukończenia przez dzieci 18 lat. Każdy wniosek dotyczy jednego okresu, na jaki są przyznawane pieniądze. Okres przyznawania pieniędzy z programu Rodzina 500+ trwa 12 miesięcy — od 1 października do 30 września kolejnego roku.


Kiedy złożyć wniosek Kiedy dostaniesz decyzję i pieniądze Na jaki czas będą przyznane pieniądze

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

do 31 października

od 1 października do 30 września roku następnego

   

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 30 września roku następnego

   

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 października do 30 września roku następnego

   

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 listopada do 30 września roku następnego

   

od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku

do końca lutego

od miesiąca złożenia wniosku do 30 września roku następnego

   
Jeśli złożysz wniosek w kolejnych miesiącach, pieniądze będziesz otrzymywać od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Wniosek na kolejny okres złóż więc między 1 sierpnia  a 31 października. Jeśli wniosek złożysz później — pieniądze będziesz dostawać krócej. 

Przez internet wniosek na nowy okres możesz złożyć już od 1 lipca.

Jeśli twoja sytuacja się zmieni — na przykład weźmiesz rozwód — i masz wątpliwości, czy wpływa to na wypłatę pieniędzy z programu Rodzina 500+ — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Jeśli okaże się, że twój wniosek ma braki albo błędy — dostaniesz pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli tego nie zrobisz, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

Jeśli urodzi ci się kolejne dziecko — złóż nowy wniosek. Jeśli wydarzy się to w sierpniu albo we wrześniu — możesz złożyć dwa wnioski, na obecny i kolejny okres przyznawania pieniędzy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Jak załatwić sprawę

Jeśli dostaniesz maila z prośbą o kliknięcie linka lub SMS z prośbą o odesłanie wiadomości, nic nie rób. Nie odpisuj, nie klikaj. To może być próba oszustwa lub zainfekowania komputera. Instytucje nie żądają podawania ani potwierdzania danych przez SMS ani e-mail. Jeśli załatwiasz sprawę przez internet — możesz dostać SMS lub e-mail z hasłem jednorazowym. Wprowadź go na stronie, na której wypełniasz wniosek.

Poniżej wybierz, jak chcesz załatwić sprawę — sprawdzisz, co zrobić krok po kroku i jakie dokumenty przygotować.

Przez portal Emp@tia

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Emp@tię — portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Co zrobić

 1. Zaloguj się na swoje konto w module eWnioski.
 2. Na stronie głównej wybierz wniosek „Świadczenie wychowawcze”.
 3. Zapoznaj się z informacją o dokumentach i informacjach, które będą ci potrzebne do wypełnienia wniosku. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.
 4. Wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się urząd lub instytucja, do której chcesz złożyć wniosek.
 5. Wybierz z listy właściwą dla siebie jednostkę.
 6. Odpowiedz na pytania — wpisz i wskaż wszystkie niezbędne informacje. Formularz wskaże ci miejsca, w których masz załączyć skany (kopie) niezbędnych dokumentów.
 7. Sprawdź wprowadzone dane w podsumowaniu.
 8. W przypadku błędów cofnij się za pomocą przycisku „Wstecz” do miejsca, w którym one występują, i popraw dane. Jeśli dane są poprawne, wybierz „Utwórz dokument”.  
 9.  Przejdź do zakładki „Dokumenty robocze”, zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.
 10. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.
 11. Wyślij wniosek.
 12. Sprawdź, czy na wskazany we wniosku adres mailowy wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPO).
 13. Sprawdź, czy urząd odebrał twój wniosek. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w zakładkę „Dokumenty wysłane” i zobacz, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony”.
 14. Czekaj na decyzję urzędu. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że masz nową wiadomość na portalu Emp@tia.
 15. Odbierz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej. Kliknij „Podpisz odbiór”. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.
 16. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę.
 17.  Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazuje wniosek do urzędu, który zajmie się twoją sprawą. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem do którego wysyłałeś wniosek.

Co przygotować

Nie musisz przygotowywać dokumentów o dochodach rodziny.

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli odpowiednio:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz do wniosku:

 • skan wydanego lub zatwierdzonego przez sąd dokumentu, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów — na przykład orzeczenia sądu, odpisu protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • skan postanowienia sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • skan aktu stanu cywilnego — jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Jeśli — na podstawie orzeczenia sądu — razem z drugim rodzicem sprawujecie nad dzieckiem opiekę naprzemienną — dołącz do wniosku skan tego orzeczenia.
Wszystkie załączniki razem z wnioskiem mają mieć wielkość do 3,5 MB.Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez bankowość elektroniczną

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy twój bank daje możliwość złożenia wniosku przez bankowość elektroniczną. Na przykład na stronie internetowej banku.
 2. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zaloguj się do swojego banku przez internet.
 4. Odszukaj wniosek programu Rodzina 500+.
 5. Wypełnij go na stronie banku. Część pól będzie już automatycznie wypełniona danymi, które ma bank (na przykład twoje imię i nazwisko, numer PESEL).
 6. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 7. Wyślij wniosek.
 8. W ciągu kilku dni na swój adres e-mail dostaniesz potwierdzenie z urzędu, który zajmie się twoją sprawą, że odebrał twój wniosek.
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.

Bank przekazuje wniosek do urzędu. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

Nie musisz przygotowywać dokumentów o dochodach rodziny.

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli odpowiednio:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz do wniosku:

 • skan wydanego lub zatwierdzonego przez sąd dokumentu, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów — na przykład orzeczenia sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • skan postanowienia sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • skan aktu stanu cywilnego — jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Jeśli — na podstawie orzeczenia sądu — razem z drugim rodzicem sprawujecie nad dzieckiem opiekę naprzemienną — dołącz do wniosku skan tego orzeczenia.

Sprawdź wymagania techniczne dla załączników na stronie internetowej banku.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

W urzędzie, wybranej instytucji albo pocztą

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wypełnij wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 3. Złóż go w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie:
  • zanieś do wybranej instytucji, 
  • wyślij pocztą.
   Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.
 5. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć w:

 • urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
 • ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
 • innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie. Dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.

Co przygotować

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie.

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dodatkowe dokumenty, czyli odpowiednio:

 • dokumenty, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • kartę pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz do wniosku:

 • wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów — na przykład orzeczenie sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • akt stanu cywilnego — jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Jeśli — na podstawie orzeczenia sądu — razem z drugim rodzicem sprawujecie nad dzieckiem opiekę naprzemienną — dołącz do wniosku to orzeczenie.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS, musisz mieć założone konto na PUE. Sprawdź, jak to zrobić.

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zaloguj się na swoje konto na PUE ZUS.
 3. Kliknij w zakładkę „Rodzina 500+”.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 6. Wyślij wniosek.
 7. Na swoje konto na PUE dostaniesz informację, że twój wniosek został przyjęty przez system ZUS.
 8. W ciągu kilku dni na swój adres e-mail dostaniesz potwierdzenie, że twój wniosek został przyjęty przez urząd, który zajmie się twoją sprawą.
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.

ZUS przekazuje wniosek do urzędu. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

Nie musisz przygotowywać dokumentów o dochodach rodziny.

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli odpowiednio:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz do wniosku:

 • skan wydanego lub zatwierdzonego przez sąd dokumentu, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów — na przykład orzeczenia sądu, odpisu protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • skan postanowienia sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • skan aktu stanu cywilnego — jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Jeśli — na podstawie orzeczenia sądu — razem z drugim rodzicem sprawujecie nad dzieckiem opiekę naprzemienną — dołącz do wniosku skan tego orzeczenia.

Sprawdź wymagania techniczne dla załączników na stronie internetowej PUE ZUS.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty pieniędzy z programu 500+

Możesz odwołać się od jej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w siedzibie instytucji, która wydała decyzję odmowną albo wyślij pocztą — najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania). Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1, art. 3 pkt 13b
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, art. 1 ust. 2 lit. a (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002 r., str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.

Jak załatwić sprawę

Kto składa wniosek 500+

Jeden z rodziców albo opiekunów dzieci, które nie ukończyły 18 lat, czyli:

 • matka,
 • ojciec,
 • opiekun faktyczny albo prawny dziecka.

Opiekun faktyczny dziecka to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Nie jest ważny stan cywilny rodziców. 500 zł na dziecko dostaną wszystkie rodziny — te, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym, oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dziecko.

Osoba samotnie wychowująca dziecko może dostać pieniądze z programu Rodzina 500+ tylko wtedy, gdy na dziecko zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica.

Wyjątkiem są sytuacje wymienione poniżej:

 • drugi rodzic nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • sąd oddalił powództwo o ustalenie alimentów od drugiego rodzica,
 • sąd zobowiązał tylko jednego z rodziców do utrzymania dziecka,
 • rodzice — zgodnie z orzeczeniem sądu — sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną (jeżeli — na podstawie orzeczenia sądu — opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem, skontaktuj się z urzędem gminy, który oceni, czy w twojej sytuacji jest to opieka naprzemienna). 

Osoba samotnie wychowująca dziecko to:

 • panna lub kawaler,
 • wdowa lub wdowiec,
 • osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu,
 • osoba rozwiedziona.

Jeżeli taka osoba wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem – NIE JEST osobą samotnie wychowującą dziecko.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek 500 + składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — oboje mogą złożyć wniosek i co miesiąc dostawać połowę pieniędzy na dziecko.

Ile dostaniesz

500 zł co miesiąc na dziecko, które nazywane jest pierwszym dzieckiem w programie Rodzina 500+. Jest to kwota nieopodatkowana — tyle dostaniesz „na rękę”, więc nie musisz jej wliczać do swoich dochodów przy corocznych rozliczeniach podatkowych.

Pierwsze dziecko to najstarsze albo jedyne dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18 lat. Jeśli najstarsze dzieci są w tym samym wieku, czyli urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku — wybierz, które z nich wpiszesz we wniosku jako pierwsze.

Pieniądze dostaniesz w sposób, który będzie dla ciebie wygodny: 

 • przelewem na konto,
 • w kasie urzędu gminy, miasta albo ośrodka pomocy społecznej.

Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze

Wniosek 500 + składaj co roku aż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Każdy wniosek dotyczy jednego okresu, na jaki są przyznawane pieniądze.
Okres przyznawania pieniędzy z programu Rodzina 500+ trwa 12 miesięcy — od 1 października do 30 września kolejnego roku.


Kiedy złożyć wniosek Kiedy dostaniesz decyzję i pieniądze Na jaki czas będą przyznane pieniądze

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

do 31 października

od 1 października do 30 września roku następnego

   

od 1 września do 30 września

do 30 listopada

od 1 października do 30 września roku następnego

   

od 1 października do 31 października

do 31 grudnia

od 1 października do 30 września roku następnego

   

od 1 listopada do 30 listopada

do 31 stycznia następnego roku

od 1 listopada do 30 września roku następnego

   

od 1 grudnia danego roku do 31 stycznia następnego roku

do końca lutego

od miesiąca złożenia wniosku do 30 września roku następnego

   

Jeśli złożysz wniosek w kolejnych miesiącach, pieniądze będziesz otrzymywać od miesiąca, w którym złożysz wniosek.

Wniosek na kolejny okres złóż więc między 1 sierpnia a 31 października. Jeśli wniosek złożysz później — pieniądze będziesz dostawać krócej.

Przez internet wniosek na nowy okres możesz złożyć już od 1 lipca.

Jeśli  miesięczny dochód netto na jedną osobę w twojej rodzinie wzrośnie i będzie wyższy niż 800 zł albo (jeśli co najmniej jedno z twoich dzieci ma orzeczoną niepełnosprawność) 1200 zł, powiadom o tym urząd miasta, gminy albo ośrodek pomocy społecznej. Wtedy nie możesz już dostawać pieniędzy na pierwsze dziecko. Jeśli tego nie zrobisz — dostaniesz wezwanie do zwrotu pieniędzy razem z odsetkami.
 

Jeśli po złożeniu wniosku twoja sytuacja się zmieni — na przykład weźmiesz rozwód — i masz wątpliwości, czy wpływa to na wypłatę pieniędzy z programu Rodzina 500+ — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Jeśli okaże się, że twój wniosek ma braki albo błędy — dostaniesz pisemne wezwanie do jego poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli tego nie zrobisz, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony i nie dostaniesz pieniędzy.

Jeśli urodzi ci się kolejne dziecko — złóż nowy wniosek. Jeśli wydarzy się to w sierpniu albo we wrześniu — możesz złożyć dwa wnioski, na obecny i kolejny okres przyznawania pieniędzy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Jak załatwić sprawę

Jeśli dostaniesz maila z prośbą o kliknięcie linka lub SMS z prośbą o odesłanie wiadomości, nic nie rób. Nie odpisuj, nie klikaj. To może być próba oszustwa lub zainfekowania komputera. Instytucje nie żądają podawania ani potwierdzania danych przez SMS ani e-mail. Jeśli załatwiasz sprawę przez internet — możesz dostać SMS lub e-mail z hasłem jednorazowym. Wprowadź go na stronie, na której wypełniasz wniosek.

Poniżej wybierz, jak chcesz załatwić sprawę — sprawdzisz, co zrobić krok po kroku i jakie dokumenty przygotować.

Przez portal Emp@tia

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Emp@tię — portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Co zrobić

 1. Zaloguj się na swoje konto w module eWnioski.
 2. Na stronie głównej wybierz wniosek „Świadczenie wychowawcze”.
 3. Zapoznaj się z informacją o dokumentach i informacjach, które będą ci potrzebne do wypełnienia wniosku. Przygotuj wszystkie niezbędne dokumenty i informacje.
 4. Wpisz nazwę miejscowości, w której znajduje się urząd lub instytucja, do której chcesz złożyć wniosek.
 5. Wybierz z listy właściwą dla siebie jednostkę.
 6. Odpowiedz na pytania — wpisz i wskaż wszystkie niezbędne informacje. Formularz wskaże ci miejsca, w których masz załączyć skany (kopie) niezbędnych dokumentów.
 7. Sprawdź wprowadzone dane w podsumowaniu.
 8. W przypadku błędów cofnij się za pomocą przycisku „Wstecz” do miejsca, w którym one występują, i popraw dane. Jeśli dane są poprawne, wybierz „Utwórz dokument”.  
 9.  Przejdź do zakładki „Dokumenty robocze”, zaznacz „Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego” i kliknij „SZCZEGÓŁY/WYŚLIJ”.
 10. Jeśli chcesz dodać załączniki, kliknij „Dodaj”.
 11. Wyślij wniosek.
 12. Sprawdź, czy na wskazany we wniosku adres mailowy wpłynęło Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPO).
 13. Sprawdź, czy urząd odebrał twój wniosek. Zaloguj się na swoje konto, kliknij w zakładkę „Dokumenty wysłane” i zobacz, czy wyświetla się status „Odbiór potwierdzony”.
 14. Czekaj na decyzję urzędu. Na swój adres e-mail dostaniesz powiadomienie, że masz nową wiadomość na portalu Emp@tia.
 15. Odbierz decyzję. Znajdziesz ją w skrzynce odbiorczej. Kliknij „Podpisz odbiór”. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.
 16. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę.
 17.  Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazuje wniosek do urzędu, który zajmie się twoją sprawą. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem, do którego wysyłałeś wniosek.

Co przygotować

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli odpowiednio:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz do wniosku:

 • skan wydanego lub zatwierdzonego przez sąd dokumentu, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów — na przykład orzeczenia sądu, odpisu protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • skan postanowienia sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • skan aktu stanu cywilnego — jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Jeśli — na podstawie orzeczenia sądu — razem z drugim rodzicem sprawujecie nad dzieckiem opiekę naprzemienną — dołącz do wniosku skan tego orzeczenia.

Aby przedstawić dochody — przygotuj:

Wszystkie załączniki razem z wnioskiem mają mieć wielkość do 3,5 MB.Uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Możesz wypełnić oświadczenia za członków swojej rodziny. Te oświadczenia, których nie ma we wniosku online, podpisz, zeskanuj i dołącz jako załączniki.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Przez bankowość elektroniczną

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy twój bank daje możliwość złożenia wniosku przez konto internetowe. Na przykład na stronie internetowej banku.
 2. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Zaloguj się do swojego banku przez internet.
 4. Odszukaj wniosek programu Rodzina 500+.
 5. Wypełnij go na stronie banku. Część pól będzie już automatycznie wypełniona danymi, które ma bank. Na przykład twoje imię i nazwisko, numer PESEL.
 6. Dodaj załączniki.
 7. Wyślij wniosek.
 8. W ciągu kilku dni na swój adres e-mail dostaniesz potwierdzenie z urzędu, że odebrał twój wniosek.
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.

Co przygotować

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz do wniosku:

 • skan wydanego lub zatwierdzonego przez sąd dokumentu, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów — na przykład orzeczenia sądu, odpisu protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • skan postanowienia sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • skan aktu stanu cywilnego — jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Jeśli — na podstawie orzeczenia sądu — razem z drugim rodzicem sprawujecie nad dzieckiem opiekę naprzemienną — dołącz do wniosku skan tego orzeczenia.

Aby przedstawić dochody — przygotuj:

Sprawdź wymagania techniczne dla załączników na stronie internetowej banku.Uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Możesz wypełnić oświadczenia za członków swojej rodziny. Te oświadczenia, których nie ma we wniosku online, podpisz, zeskanuj i dołącz jako załączniki.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

W urzędzie, wybranej instytucji albo pocztą

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wypełnij wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 3. Złóż go w jednym z miejsc wyznaczonych w twojej gminie:
  • zanieś do wybranej instytucji, 
  • wyślij pocztą.
   Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.
 5. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek możesz złożyć w:

 • urzędzie miasta albo gminy w miejscu zamieszkania,
 • ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania,
 • innym dodatkowym miejscu wyznaczonym w twojej gminie. Dowiedz się w urzędzie gminy albo miasta, gdzie możesz to zrobić.

Co przygotować

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego — pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie.

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dodatkowe dokumenty, czyli odpowiednio:

 • dokumenty, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka.
 • kartę pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz do wniosku:

 • wydany lub zatwierdzony przez sąd dokument, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów — na przykład orzeczenie sądu, odpis protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • postanowienie sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • akty stanu cywilnego — jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Jeśli — na podstawie orzeczenia sądu — razem z drugim rodzicem sprawujecie nad dzieckiem opiekę naprzemienną — dołącz do wniosku to orzeczenie.

Urząd gminy, miasta albo ośrodek pomocy społecznej może uzyskać podstawowe dane o dochodach twojej rodziny od urzędu skarbowego. Może jednak poprosić cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów. Na przykład o:

Jeśli ty lub ktoś twojej rodziny osiągacie takie dochody — uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Możesz wypełnić oświadczenia za członków swojej rodziny. Podpisz i dołącz do wniosku.

Jeśli ty lub ktoś z twojej rodziny płacicie składki zdrowotne od renty i emerytury w KRUS — dołącz również oświadczenie o wysokości płaconych składek

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej w twoim miejscu zamieszkania.

Przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Jeśli chcesz złożyć wniosek za pomocą PUE ZUS, musisz mieć konto na PUE. Sprawdź, jak to zrobić.

Co zrobić

 1. Sprawdź, czy masz przygotować dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zaloguj się na swoje konto na PUE ZUS.
 3. Kliknij w zakładkę „Rodzina 500+”.
 4. Wypełnij wniosek.
 5. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 6. Wyślij wniosek.
 7. Na swoje konto na PUE dostaniesz informację, że twój wniosek został przyjęty przez system ZUS.
 8. W ciągu kilku dni na swój adres e-mail dostaniesz potwierdzenie, że twój wniosek został przyjęty przez urząd, który zajmie się twoją sprawą.
 9. Czekaj na list z decyzją urzędu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.
 10. Jeśli decyzja będzie pozytywna — czekaj na wypłatę. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kiedy złożyć wniosek i ile będziesz czekać na pieniądze.

ZUS przekazuje wniosek do urzędu. Jeśli nie dostaniesz decyzji w odpowiednim czasie — skontaktuj się z urzędem.

Co przygotować

W niektórych sytuacjach musisz przygotować dokumenty, czyli odpowiednio:

 • skan dokumentów, które dotyczą adopcji dziecka — jeśli jesteś rodzicem adoptowanego dziecka,
 • skan prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie albo separacji — jeśli jesteś po rozwodzie albo separacji,
 • skan orzeczenia sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka — jeśli jesteś opiekunem prawnym dziecka,
 • skan karty pobytu — jeśli jesteś cudzoziemcem,
 • skan zezwolenia na pobyt czasowy w związku z pracą w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji — jeśli jesteś cudzoziemcem i nie jesteś obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Szwajcarii.

Jeśli jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko, dołącz do wniosku:

 • skan wydanego lub zatwierdzonego przez sąd dokumentu, który zobowiązuje drugiego rodzica do płacenia alimentów — na przykład orzeczenia sądu, odpisu protokołu z treścią ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • skan postanowienia sądu o odmowie ustalenia alimentów od drugiego rodzica,
 • skan aktu stanu cywilnego — jeśli drugi rodzic nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany.

Jeśli — na podstawie orzeczenia sądu — razem z drugim rodzicem sprawujecie nad dzieckiem opiekę naprzemienną — dołącz do wniosku skan tego orzeczenia.

Aby przedstawić dochody — przygotuj:

Sprawdź wymagania techniczne dla załączników na stronie internetowej PUE ZUS.Uzupełnij odpowiednie oświadczenia. Możesz wypełnić oświadczenia za członków swojej rodziny. Te oświadczenia, których nie ma we wniosku online, podpisz, zeskanuj i dołącz jako załączniki.

Jeśli masz wątpliwości, czy w twojej sytuacji masz przygotować dodatkowe dokumenty — skontaktuj się z urzędem miasta, gminy albo ośrodkiem pomocy społecznej.

Co zrobić, jeśli instytucja odmówi wypłaty pieniędzy z programu 500+

Możesz odwołać się od jej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w siedzibie instytucji, która wydała decyzję odmowną albo wyślij pocztą — najlepiej listem poleconym (zachowaj potwierdzenie wysłania). Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1, art. 3 pkt 13b
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, art. 1 ust. 2 lit. a (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002 r., str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.

Jak załatwić sprawę

Najprawdopodobniej nie możesz skorzystać z programu 500+. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy jednak w twojej sytuacji możesz z niego skorzystać — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo ośrodkiem pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1, art. 3 pkt 13b
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, art. 1 ust. 2 lit. a (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002 r., str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.

Jak załatwić sprawę

Najprawdopodobniej nie możesz skorzystać z programu 500+.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1, art. 3 pkt 13b
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, art. 1 ust. 2 lit. a (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002 r., str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.

Jak załatwić sprawę

Najprawdopodobniej nie możesz skorzystać z programu 500+. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy jednak w twojej sytuacji możesz z niego skorzystać — skontaktuj się z urzędem gminy, miasta albo ośrodkiem pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465)
 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1, art. 3 pkt 13b
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich, art. 1 ust. 2 lit. a (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002 r., str. 1, z późn. zm.1) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.

Dowiedz się więcej o programie Rodzina 500+

Odpowiedz na kilka prostych pytań.