Zmień numer PESEL

Numer PESEL zawiera dwie istotne informacje: datę urodzenia oraz płeć obywatela. W określonych sytuacjach można go zmienić (na przykład na podstawie orzeczenia sądu o zmianie daty urodzenia lub płci). Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz zmienić numer PESEL i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Kiedy możesz zmienić numer PESEL

 • jeśli zmieniasz datę urodzenia,
 • w przypadku podania błędnych informacji przy nadaniu numeru PESEL (jeśli urzędnik mógł zostać wprowadzony w błąd, co do twojej tożsamości), 
 • jeśli urzędnik pomylił się podczas wprowadzania danych do systemu (podał błędną datę urodzenia lub płeć),
 • jeśli doszło do zmiany płci.

Jeśli zmiana numeru PESEL jest związana z powstaniem nowego aktu urodzenia (na przykład w wyniku adoptowania dziecka) — nic nie musisz zgłaszać ani zmieniać. Nowy numer PESEL zostanie nadany z urzędu, czyli urzędnik sam zadba o wszystkie formalności. 

Kto może zmienić numer PESEL

Numer PESEL zmienia minister właściwy do spraw informatyzacji, na wniosek:

 • kierownika urzędu stanu cywilnego (w przypadku zmiany daty urodzenia lub płci w akcie urodzenia na podstawie — na przykład orzeczenia sądu — lub prostuje błąd pisarski),
 • urzędu gminy (w przypadku, gdy pomylił się w trakcie wprowadzania danych do systemu lub został wprowadzony w błąd, co do tożsamości osoby, której nadany został numer PESEL),
 • ministerstwa cyfryzacji (jeśli wniosek był nadany przed 1 marca 2015 roku bezpośrednio do MC przez płatnika składek ubezpieczeniowych lub indywidualnie).

Całą sprawę załatwi za ciebie urzędnik. Ty nie musisz nic robić.

Co przygotować

 • jeśli numer PESEL był nadany na wniosek złożony bezpośrednio do MC — przygotuj podanie o zmianę numeru PESEL. W pozostałych sytuacjach, nic nie musisz przygotowywać. Urząd stanu cywilnego lub urząd gminy dopełni wszystkich formalności za ciebie,
 • dokumenty, które potwierdzą faktyczną datę urodzenia lub płeć.

Gdzie wysłać wniosek

Departament Rozwoju Systemów MC
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Maksymalnie 30 dni, licząc od dnia, w którym Ministerstwo Cyfryzacji otrzyma twoje pismo.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r. poz. 74 z późn. zm.)