Zgłoś utratę lub zniszczenie paszportu

Twój paszport zaginął lub został uszkodzony? Ktoś ci go ukradł? Zgłoś to jak najszybciej w punkcie paszportowym, a w przypadku kradzieży dodatkowo na komisariacie policji. Jeśli jesteś za granicą - sprawę możesz zgłosić w konsulacie. Dopiero po twoim zgłoszeniu urzędnik anuluje paszport. Jeśli znajdziesz czyjś paszport, pomóż innej osobie i również zgłoś taką sytuację.

Informacja o usłudze

Dlaczego warto zgłosić utratę lub zniszczenie paszportu

Dzięki temu dbasz o swoje bezpieczeństwo. Jeśli nie anulujesz paszportu - złodziej może na przykład podszyć się pod ciebie i wziąć kredyt.

Pomóż innej osobie. Jeśli znajdziesz czyjś paszport - weź go ze sobą i zgłoś to w najbliższym punkcie paszportowym, na komisariacie policji lub w innym urzędzie (taka osoba może nie wiedzieć, że straciła paszport).

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie paszportu

  • każdy, kto zgubił swój paszport i każdy komu paszport ukradziono albo kogo paszport uległ uszkodzeniu,
  • rodzic albo opiekun prawny może zgłosić utratę lub zniszczenie paszportu w imieniu osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych (dzieci do 18 roku życia) oraz osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej,
  • osoba, która znalazła czyjś paszport.

Co przygotować

  • uszkodzony paszport - jeśli twój paszport jest uszkodzony,
  • dowód osobisty,
  • inny dokument ze zdjęciem, na przykład prawo jazdy, paszport innego kraju albo legitymację szkolną czy studencką - jeśli nie masz ważnego dowodu osobistego.

W Polsce

Gdzie zgłosić utratę lub uszkodzenie paszportu

W dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacje o adresach punktów znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. W przypadku kradzieży dodatkowo na komisariacie policji.

Ile będziesz czekać

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu. Napiszesz przy nim oświadczenie o okolicznościach utraty lub zagubienia, a on anuluje ten paszport w ewidencji paszportów.

Pamiętaj, gdy urzędnik anuluje paszport - nie będzie mógł tego cofnąć.

Podczas tej samej wizyty w punkcie paszportowym możesz od razu złożyć wniosek o nowy paszport.

Ile zapłacisz

Samo zgłoszenie jest bezpłatne.

Za nowy paszport zapłacisz 140 zł - jeśli nie masz żadnej ulgi ani zniżki. Sprawdź, jakie są zniżki i ulgi za paszport.

Opłata za wyrobienie nowego paszportu będzie trzykrotnie wyższa - jeśli z własnej winy stracisz lub zniszczysz paszport. Oceni to urzędnik na podstawie twojego oświadczenia.

W polskim konsulacie (za granicą)

Gdzie zgłosić utratę lub uszkodzenie paszportu

W najbliższym polskim konsulacie. Sprawdź dane kontaktowe na stronie Ministerstwa Spraw ZagranicznychW przypadku kradzieży dodatkowo na komisariacie policji.

Ile będziesz czekać

Konsul przyjmie twoje zgłoszenie od razu. Napiszesz przy nim oświadczenie o okolicznościach utraty lub zagubienia, a on anuluje twój paszport w ewidencji paszportów.

Pamiętaj, gdy konsul anuluje paszport - nie będzie mógł tego cofnąć.

Podczas tej samej wizyty w konsulacie możesz od razu złożyć wniosek o nowy paszport.

Ile zapłacisz

Samo zgłoszenie jest bezpłatne.

Wyrobienie nowego paszportu jest płatne. Informację o opłacie znajdziesz na stronie polskiego konsulatu z kraju, w którym chcesz dostać paszport.

Opłata za wyrobienie nowego paszportu będzie trzykrotnie wyższa - jeśli z własnej winy stracisz lub zniszczysz paszport. Oceni to konsul na podstawie twojego oświadczenia.

Informacje

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. nr 25 poz. 126)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. nr 26 poz. 131)