Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego (unieważnienie dowodu osobistego)

Twój dowód zaginął lub został uszkodzony? Ktoś ci go ukradł? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez internet. Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po zgłoszeniu urzędnik unieważni twój dowód.

W urzędzie

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego

 • każdy, kto zgubił swój dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony, albo uległ uszkodzeniu,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator może złożyć formularz w imieniu:
  • dziecka do 18. roku życia,
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż formularz w urzędzie gminy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć formularz.

Kiedy już zgłosisz utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego — złóż wniosek o nowy dowód. Sprawdź, jak uzyskać nowy dowód osobisty.

Gdzie złożyć formularz

W dowolnym urzędzie gminy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Ile będziesz czekać

Urzędnik od razu unieważni twój dowód osobisty. Dostaniesz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu. Zatrzymaj je — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212, z późn. zm.)

Przez internet

Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Przejdź do usługi

Wyślij zgłoszenie

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego

 • każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony, albo uległ uszkodzeniu,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator może złożyć formularz w imieniu:
  • dziecka do 18. roku życia,
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Jeśli chcesz wysłać zgłoszenie w imieniu innej osoby, skorzystaj z formularza pod tym linkiem — pamiętaj, żeby zaadresować zgłoszenie do urzędu, który wydał utracony lub uszkodzony dowód.

Co zrobić

 1. Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.
 2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
 3. Wybierz, co chcesz zgłosić — utratę lub uszkodzenie dowodu. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze twojego dowodu — wybierz sposób, w jaki dostarczysz go do urzędu.
 4. Nie musisz wybierać urzędu, który przyjmie twój wniosek. System wyświetli adresata (urząd, który wydał twój dowód).
 5. Odpowiedz, czy i w jaki sposób chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu.
 6. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie.
 7. Wyślij zgłoszenie. Wyświetli się komunikat, że zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).   
 8. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu — zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

Teraz będziesz potrzebować nowego dowodu — złóż wniosek o jego wydanie. Nowy dowód otrzymasz po unieważnieniu zgłoszonego dokumentu. Pod tym linkiem sprawdzisz, czy twój dowód został już unieważniony.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Dowód osobisty — jeśli zgłaszasz, że jest uszkodzony.

Ile będziesz czekać

Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni twój dowód osobisty. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Możesz je odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez internet. Zatrzymaj zaświadczenie — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe

Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł — zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Przejdź do usługi

Wyślij zgłoszenie

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212, z późn. zm.)

W polskim konsulacie

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego

 • każdy, kto zgubił swój dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony, albo uległ uszkodzeniu,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator może złożyć formularz w imieniu:
  • dziecka do 18. roku życia,
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż formularz w najbliższym polskim konsulacie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć formularz.

Kiedy już zgłosisz utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego — złóż wniosek o nowy dowód. Sprawdź, jak uzyskać nowy dowód osobisty.

Gdzie złożyć formularz

W polskim konsulacie. Sprawdź adres konsulatu w kraju, w którym jesteś.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Ile będziesz czekać

Twój dowód osobisty będzie unieważniony najszybciej jak to możliwe. Konsul przekaże sprawę do urzędu gminy, który wydał twój dowód. Kiedy urząd dostanie zgłoszenie — od razu go unieważni. Dostaniesz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu osobistego. Zatrzymaj zaświadczenie — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zaświadczanie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe

Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł — zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212, z późn. zm.)

Pocztą albo faksem (za granicą)

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego

 • każdy, kto zgubił swój dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony, albo uległ uszkodzeniu,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator może złożyć formularz w imieniu:
  • dziecka do 18. roku życia,
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wyślij formularz do najbliższego polskiego konsulatu. Pamiętaj, uszkodzony dowód wyślij pocztą albo zanieś do konsulatu.

Kiedy już zgłosisz utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego — złóż wniosek o nowy dowód. Sprawdź, jak uzyskać nowy dowód osobisty.

Gdzie wysłać formularz

Do polskiego konsulatu. Sprawdź adres konsulatu w kraju, w którym jesteś.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Ile będziesz czekać

Twój dowód osobisty zostanie unieważniony najszybciej jak to możliwe. Konsul przekaże sprawę do urzędu gminy, który wydał twój dowód. Kiedy urząd dostanie zgłoszenie — od razu go unieważni. Pamiętaj, zaznacz w formularzu, że chcesz dostać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, na przykład pocztą. Zatrzymaj je — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe

Jeżeli twój dowód zaginął albo ktoś ci go ukradł — zgłoś to w swoim banku. Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli nie masz konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1464)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212, z późn. zm.)