Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego (unieważnienie dowodu osobistego)

Twój dowód zaginął lub został uszkodzony? Ktoś ci go ukradł? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez internet. Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po zgłoszeniu urzędnik unieważni twój dowód.

W urzędzie

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego

 • każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator — mogą złożyć formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13. roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co zrobić

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż formularz w dowolnym urzędzie gminy. Zabierz ze sobą potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.

Kiedy już zgłosisz utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego — złóż wniosek o nowy dowód. Sprawdź, jak uzyskać nowy dowód osobisty.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Gdzie możesz złożyć formularz

W dowolnym urzędzie gminy.

Ile będziesz czekać

Od razu po złożeniu formularza urzędnik unieważni twój dowód osobisty, a ty otrzymasz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu. Zatrzymaj je — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Pamiętaj, że zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 poz. 212)

Przez internet

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego

 • każdy, kto zgubił dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator — mogą złożyć formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13. roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co przygotować

 • dane do logowania na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny,

 • dowód osobisty — jeśli zgłaszasz że jest uszkodzony.

Co zrobić

 1. Wejdź na stronę usługi.
 2. Wybierz przycisk „Załatw sprawę”.
 3. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 4. Wybierz urząd, który wydał dowód osobisty.
 5. Wypełnij formularz.
 6. Podpisz pismo i wyślij formularz do urzędu gminy.
 7. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu — zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

Kiedy już zgłosisz utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego — złóż wniosek o nowy dowód. Sprawdź, jak uzyskać nowy dowód osobisty.

Ile będziesz czekać

Od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia, urzędnik unieważni twój dowód osobisty. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Możesz je odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą albo przez internet. Zatrzymaj zaświadczenie — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Pamiętaj, że zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 poz. 212)

W polskim konsulacie

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego

 • każdy, kto zgubił swój dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator — mogą złożyć formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13. roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co zrobić

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż formularz w najbliższym polskim konsulacie. Zabierz ze sobą potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.

Kiedy już zgłosisz utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego — złóż wniosek o nowy dowód. Sprawdź, jak uzyskać nowy dowód osobisty.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Ile będziesz czekać

Twój dowód osobisty będzie unieważniony najszybciej jak to możliwe. Konsul przekaże sprawę do urzędu gminy, który wydał twój dowód. Kiedy urząd dostanie zgłoszenie — od razu go unieważni. Dostaniesz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu. Zatrzymaj je — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Pamiętaj, że zaświadczanie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 poz. 212)

Pocztą albo faksem (za granicą)

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego

 • każdy, kto zgubił swój dowód osobisty albo kogo dowód został skradziony albo uległ uszkodzeniu,
 • rodzic, opiekun prawny albo kurator — mogą złożyć formularz w imieniu osoby, która nie ma zdolności do czynności prawnej (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13. roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co zrobić

 1. Wypełnij formularz. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wyślij formularz do najbliższego polskiego konsulatu. Pamiętaj, uszkodzony dowód wyślij pocztą albo zanieś do konsulatu.

Kiedy już zgłosisz utratę albo uszkodzenie swojego dowodu osobistego — złóż wniosek o nowy dowód. Sprawdź, jak uzyskać nowy dowód osobisty.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Ile będziesz czekać

Twój dowód osobisty zostanie unieważniony najszybciej jak to możliwe. Konsul przekaże sprawę do urzędu gminy, który wydał twój dowód. Kiedy urząd dostanie zgłoszenie — od razu go unieważni. Jesli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Zatrzymaj zaświadczenie — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Pamiętaj, że zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167 poz. 1131 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 poz. 212)