Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego — unieważnij dowód

Dowód twojego dziecka lub podopiecznego zaginął albo został uszkodzony? Zgłoś to jak najszybciej w urzędzie gminy albo przez internet.
Jeśli jesteś za granicą, zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu w konsulacie (osobiście, listownie, faksem). Po zgłoszeniu urzędnik unieważni dowód.
Dowód osobisty twojego dziecka lub podopiecznego został ukradziony? Wystarczy, że zgłosisz to na policji. Nie musisz wtedy zgłaszać utraty dokumentu w urzędzie gminy. Dowód zostanie unieważniony z dniem zgłoszenia na policji.

Możesz unieważnić każdy dowód swojego dziecka lub podopiecznego — zarówno e-dowód, jak i dowód wydany przed 4 marca 2019 roku.

Jeśli myślisz, że dowód twojego dziecka lub podopiecznego jeszcze się odnajdzie, skorzystaj z innej usługi. Możesz czasowo zawiesić zaginiony dowód i wycofać jego zawieszenie, kiedy go znajdziesz. Sprawdź, jak to zrobić — Zgłoś lub cofnij zawieszenie dowodu osobistego dziecka lub innej osoby. Z tej usługi możesz skorzystać, wyłącznie jeśli zaginiony dowód jest e-dowodem wydanym po 4 marca 2019 roku.

W urzędzie

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego swojego dziecka lub podopiecznego

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • kurator.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż formularz w urzędzie gminy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć formularz.

Jeżeli twoje dziecko lub podopieczny potrzebują nowego dowodu — złóż wniosek o jego wydanie. Sprawdź, jak uzyskać nowy dowód osobisty.

Gdzie złożyć formularz

W dowolnym urzędzie gminy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego — wydrukuj go albo poproś o niego w urzędzie, a następnie wypełnij,
 • dowód osobisty dziecka lub podopiecznego — jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu,
 • inny dokument tożsamości dziecka lub podopiecznego, na przykład paszport — jeśli go ma,
 • swój dokument tożsamości, 
 • jeśli działasz jako opiekun prawny lub kurator — dokument, który to potwierdza.

Ile będziesz czekać

Urzędnik od razu unieważni dowód osobisty twojego dziecka lub podopiecznego. Dostaniesz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu.

Zatrzymaj je — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe

Jeżeli dowód twojego dziecka lub podopiecznego zaginął — zgłoś to w dowolnym banku. Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo swojego dziecka lub podopiecznego i ochronisz ich (dziecko lub podopiecznego) przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli dziecko lub podopieczny nie ma konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)

Przez internet

Jeśli chcesz zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego swojego dziecka lub podopiecznego przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu w usługach serwisu Obywatel i platformy ePUAP.

Sprawdź, jak założyć konto ePUAP.

Przejdź do usługi

Wyślij zgłoszenie

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego swojego dziecka lub podopiecznego

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • kurator.

Koniecznie zaadresuj zgłoszenie do urzędu, który wydał utracony lub uszkodzony dowód.

Co zrobić

 1. Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.
 2. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl. 
 3. Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem.
 4. Wybierz, co chcesz zgłosić — utratę albo uszkodzenie dowodu.
 5. Wybierz urząd, który wydał dowód. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie, a urząd nie otrzymał jeszcze twojego dowodu — dostarcz go do tego urzędu.
 6. Zaznacz, czy jesteś rodzicem, opiekunem prawnym, czy kuratorem. Sprawdź poprawność swoich danych.
 7. Wybierz, czy i w jaki sposób chcesz dostać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 
 8. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
  • podpisem zaufanym,
  • e-dowodem,
  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 9. Przeniesiesz się na stronę pz.gov.pl.
 10. Na swoją skrzynkę ePUAP dostaniesz:
  • swoje zgłoszenie,
  • urzędowe potwierdzenie wysłania zgłoszenia (UPP),
  • zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, jeśli w zgłoszeniu jest zaznaczona ta opcja (dostaniesz je, gdy urzędnik je zarejestruje).
 11. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu — zanieś dowód do urzędu albo wyślij pocztą.

Jeśli w twoim zgłoszeniu urzędnik stwierdzi braki lub błędy, wyśle ci wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę – twoja odpowiedź na wiadomość urzędnika przyspieszy załatwienie sprawy.

Jeżeli twoje dziecko lub podopieczny potrzebują nowego dowodu — złóż wniosek o jego wydanie. Nowy dowód dziecko lub podopieczny dostanie po unieważnieniu zgłoszonego dokumentu. Pod tym linkiem sprawdzisz, czy dowód już został unieważniony.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • dowód osobisty dziecka lub podopiecznego — jeśli zgłaszasz, że jest uszkodzony,
 • jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem — dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu, 
 • jeśli jesteś rodzicem — możesz (ale nie musisz) dołączyć do wniosku akt urodzenia dziecka.

Ile będziesz czekać

Od razu po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik unieważni dowód osobisty twojego dziecka lub podopiecznego. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, zaznacz to w formularzu. Możesz je odebrać w urzędzie, otrzymać pocztą lub przez internet.

Zatrzymaj zaświadczenie — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zaświadczenie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe

Jeżeli dowód twojego dziecka lub podopiecznego zaginął — zgłoś to w dowolnym banku. Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo swojego dziecka lub podopiecznego i ochronisz ich (dziecko lub podopiecznego) przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli dziecko lub podopieczny nie ma konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Przejdź do usługi

Wyślij zgłoszenie

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)

Za granicą

Kto może zgłosić utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego swojego dziecka lub podopiecznego

 • rodzic,
 • opiekun prawny,
 • kurator.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż formularz w najbliższym polskim konsulacie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć formularz.

Jeżeli twoje dziecko lub podopieczny potrzebują nowego dowodu — złóż wniosek o jego wydanie. Sprawdź, jak uzyskać nowy dowód osobisty.

Jak złożyć formularz

 • osobiście,
 • pocztą,
 • faksem.

Gdzie złożyć albo wysłać formularz

Złóż go w najbliższym polskim konsulacie albo tam go prześlij. Sprawdź adres konsulatu w kraju, w którym jesteś.

Uszkodzony dowód wyślij pocztą albo zanieś do konsulatu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego — wydrukuj go i wypełnij albo poproś o niego w konsulacie, a następnie wypełnij,
 • dowód osobisty dziecka lub podopiecznego — jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu,
 • inny dokument tożsamości dziecka lub podopiecznego, na przykład paszport — jeśli go ma,
 • swój dokument tożsamości, 
 • jeśli działasz jako opiekun prawny lub kurator — dokument, który to potwierdza.

Jeśli składasz formularz pocztą lub faksem, przygotuj tylko:

 • formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
 • dowód osobisty dziecka lub podopiecznego — jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu.

Ile będziesz czekać

Dowód osobisty dziecka lub podopiecznego będzie unieważniony najszybciej, jak to możliwe. Konsul przekaże sprawę do urzędu gminy, który wydał ten dowód. Kiedy urząd dostanie zgłoszenie — od razu go unieważni.

Jeśli zgłosisz utratę osobiście w konsulacie — dostaniesz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu osobistego.

Jeśli wyślesz formularz pocztą lub faksem — koniecznie zaznacz w formularzu, że chcesz dostać zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu, na przykład pocztą.

Zatrzymaj zaświadczenie — może się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

Zaświadczanie, które dostaniesz od urzędnika, nie jest dokumentem tożsamości.

Informacje dodatkowe

Jeżeli dowód twojego dziecka lub podopiecznego zaginął — zgłoś to w dowolnym banku. Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo swojego dziecka lub podopiecznego i ochronisz ich (dziecko lub podopiecznego) przed oszustami. Bank przekaże informację o utracie dowodu innym bankom, operatorom komórkowym i wielu różnym firmom.

Zgłoś utratę dowodu w banku, nawet jeśli dziecko lub podopieczny nie ma konta bankowego. Sprawdź listę banków, w których możesz zgłosić utratę dowodu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)