Uzyskaj numer PESEL (dla obywateli polskich)

Masz polskie obywatelstwo, ale mieszkasz za granicą i nie masz numeru PESEL? Numer PESEL będzie Ci potrzebny, jeśli chcesz otrzymać polski dowód osobisty lub paszport. Również niektóre urzędy i instytucje wymagają podania numeru PESEL. Poniżej opisujemy, jak możesz otrzymać numer PESEL.

Jak załatwić sprawę

Co musisz przygotować

  • jeśli numer PESEL jest Ci potrzebny, bo chcesz otrzymać dowód osobisty lub paszport - nie musisz przygotowywać specjalnych dokumentów. Numer PESEL dostaniesz automatycznie, gdy będziesz składać wniosek o dowód osobisty lub paszport,
  • jeśli numer PESEL jest Ci potrzebny w innym celu, przygotuj:

Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik.

Pamiętaj! We wniosku musisz wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać CI również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

Jeśli wniosek będzie zawierać braki, to urząd gminy wezwie Cię do ich poprawienia. Jeśli wniosek nie będzie spełniać wymogów urzędowych, to urząd go nie rozpatrzy. 

Gdzie możesz otrzymać numer PESEL

  • w urzędzie, w którym składasz wniosek o dowód osobisty lub paszport,
  • jeśli numer PESEL jest Ci potrzebny w innym celu - w urzędzie gminy właściwym dla miejsca zameldowania (gminy, na terenie której mieszkasz). W przypadku braku miejsca zameldowania - w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba Twojego pracodawcy. Jeśli nie pracujesz albo Twój pracodawca ma siedzibę za granicą Polski - w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43).

Ile musisz zapłacić

Usługa jest bezpłatna.

Kiedy otrzymasz odpowiedź

Urzędnik przyjmie Twoje zgłoszenie od razu. Jeśli otrzymasz numer PESEL - dostaniesz powiadomienie w tej sprawie.

Informacje

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r. poz. 74 z późn. zm.)