Uzyskaj numer PESEL (dla cudzoziemców)

Jeśli jesteś cudzoziemcem i masz zgodę na pobyt stały w Polsce (na przykład masz status uchodźcy albo zgodę na pobyt stały) możesz się zameldować i automatycznie otrzymasz numer PESEL. Jeśli nie możesz się zameldować, a jakiś urząd wymaga od ciebie numeru PESEL złóż wniosek. Sprawdź, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Kiedy możesz dostać numer PESEL

Jeśli zameldujesz się w Polsce dostaniesz numer PESEL z urzędu (czyli bez konieczności składania oddzielnego wniosku). Musisz jednak spełnić jeden z poniższych warunków:

 • masz prawo stałego pobytu jeśli jesteś obywatelem kraju Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo Konfederacji Szwajcarskiej,
 • masz prawo stałego pobytu i jesteś jedną z poniżej wymienionych osób z rodziny cudzoziemca, który jest obywatelem kraju UE, EFTA albo Konfederacji Szwajcarskiej:
  • małżonek,
  • dziecko, które ma mniej niż 21 lat,
  • dziecko, które ma więcej niż 21 lat — jeśli utrzymuje cię ten cudzoziemiec lub jego małżonek,
  • rodzic — jeśli utrzymuje cię ten cudzoziemiec lub jego małżonek,
 • masz zezwolenie na pobyt stały — jeśli jesteś cudzoziemcem nie wymienionym powyżej,
 • masz zgodę na pobyt jako rezydent długoterminowy UE,
 • masz status uchodźcy, azyl albo ochronę uzupełniającą,
 • masz zgodę na pobyt tolerowany,
 • masz zgodę na ochronę czasową,
 • masz zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • jesteś jedną z poniżej wymienionych osób z rodziny cudzoziemca, który ma status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą:
  • małżonek,
  • dziecko, które ma mniej niż 21 lat,
  • dziecko, które ma więcej niż 21 lat — jeśli utrzymuje cię ten cudzoziemiec lub jego małżonek,
  • rodzic — jeśli utrzymuje cię ten cudzoziemiec lub jego małżonek.

Jeśli nie możesz się zameldować, a potrzebujesz numer PESEL złóż wniosek do urzędu gminy.

Co zrobić

 1. Wypełnij wniosek i przygotuj dokument, który potwierdzi twoją tożsamość — więcej informacji znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż wniosek w urzędzie — więcej informacji znajdziesz w sekcji Gdzie dostać numer PESEL.

Gdzie dostać numer PESEL

 • w urzędzie gminy właściwym dla twojego miejsca zameldowania (tam gdzie jesteś albo chcesz się zameldować),
 • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba twojego pracodawcy — jeśli nie możesz się zameldować,
 • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) — jeśli nie pracujesz albo twój pracodawca ma siedzibę za granicą Polski.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Jeśli nie możesz się zameldować:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL pobierz i wypełnij w domu. Możesz też dostać go w urzędzie gminy,
 • dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i inne dane, które wpiszesz we wniosku.

Możesz złożyć wniosek osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika

Pamiętaj! We wniosku wpisz faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy urząd skarbowy) wymaga podania numeru PESEL — powinien wskazać ci również podstawę prawną.

Jeśli we wniosku będą jakieś braki — dostaniesz wiadomość, żeby je uzupełnić. Urząd może nie rozpatrzyć twojego wniosku — jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów urzędowych.

Ile będziesz czekać

Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu. Jeśli jest podstawa do nadania numeru PESEL otrzymasz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r. poz. 74 z późn. zm.)