Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

Chcesz wyjechać z dzieckiem lub podopiecznym za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej? Wyrób dla dziecka lub podopiecznego dowód osobisty. Dowód osobisty jest potrzebny, gdy chcesz podróżować po krajach, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra.
A może chcesz, by twoje dziecko lub podopieczny mieli e-dowód, choć ich zwykły dowód jest jeszcze ważny? Sprawdź, jak złożyć wniosek o wydanie dowodu dla dziecka lub podopiecznego.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Informacje o nim możesz znaleźć na Dowód osobisty — informacja o dokumencie.

W urzędzie

Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

 • jeden z rodziców, 
 • opiekun prawny, 
 • kurator.

Dzieci lub podopieczni powyżej 5. roku życia muszą być obecni w urzędzie podczas składania wniosku.

Kiedy wyrobić dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

Dzieci do 18. roku życia NIE muszą mieć dowodu.
Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mają zdolności do czynności prawnych, a mają 18 lat i mieszkają w Polsce, MUSZĄ mieć dowód.

Dowód albo paszport dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.

Co zrobić

 1. Przygotuj potrzebne dokumenty i zdjęcie dziecka lub podopiecznego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Odbierz gotowy dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak odebrać gotowy dowód osobisty.

Gdzie złożyć wniosek

W dowolnym urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku dostaniesz potwierdzenie jego złożenia.


Może się zdarzyć, że na przykład ze względu na chorobę lub niepełnosprawność nie możesz osobiście iść do urzędu, żeby złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego. Wtedy możesz go złożyć w miejscu, w którym przebywasz. Aby to zrobić, skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym urzędem gminy, a urzędnik pomoże ci.

Sprawdź, jak złożyć wniosek w miejscu, w którym przebywasz.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego — pobierz, wydrukuj i wypełnij. Wniosek dostaniesz też w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
 • jeśli chcesz, żeby w e-dowodzie dziecka był podpis osobisty, zaznacz to we wniosku. Możesz to zrobić, jeśli twoje dziecko ma 13 lat. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła — podpis będzie ważny dopiero, gdy dziecko ukończy 18 lat,
  Informacje o podpisie osobistym znajdziesz w sekcji Co to jest podpis osobisty.
 • zdjęcie dziecka lub podopiecznego do dowodu,

Przeczytaj, jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu,

 • swój dowód osobisty lub paszport,
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka lub podopiecznego — jeśli je mają.

Co to jest podpis osobisty

Podpis osobisty — zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Zdecyduj, czy dziecko ma go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie ci o tym.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Przy odbiorze pokaż swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, jeśli takie mają.
Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub z innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął wniosek dla dziecka lub podopiecznego.

Dziecko lub podopieczny powinni być przy odbiorze dowodu osobistego. Dowód możesz jednak odebrać samodzielnie (bez dziecka lub podopiecznego), jeśli: 

 • dziecko nie ma 5 lat albo
 • dziecko nie ma 13 lat lub podopieczny, który jest całkowicie ubezwłasnowolniony (nie ma zdolności do czynności prawnych), byli przy składaniu wniosku w urzędzie.

Dowód może także odebrać samodzielnie osoba, dla której go wydano, jeśli ma ona ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na przykład dziecko, które ukończyło 13 lat.

Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nawet ten, który nie składał wniosku.

Podczas odbioru dowodu w urzędzie:

 • dziecko, które miało skończone 13 lat w chwili składania wniosku,
 • podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych)

mogą ustalić kod PIN do logowania —  4-cyfrowy kod PIN 1.

Dziecko może ustalić też kod PIN do podpisu osobistego — 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole). Podpis ten będzie ważny dopiero, gdy dziecko skończy 18 lat. 

Mogą też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Razem z dowodem dziecko, które miało 13 lat w chwili składania wniosku, lub podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych) dostaną kod PUK do niego. Mogą też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na nich w urzędzie, który wydał ich dowód osobisty.

Nie możesz samodzielnie jako rodzic, kurator czy opiekun prawny ustalić kodów PIN i odebrać kodu PUK. Może to zrobić tylko osoba, dla której wydano dowód. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kodach PIN, na przykład jak je później zmienić, albo o kodzie PUK, przeczytaj informacje na stronie edowod.gov.pl.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy

Możesz to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że podasz numer wniosku. 

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy.

Informacje dodatkowe

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. poz. 400 z późn. zm.)

Przez internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód dla dziecka lub podopiecznego przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu w usługach serwisu Obywatel i platformy ePUAP.

Sprawdź, jak założyć konto ePUAP.

Przejdź do usługi

Złóż wniosek

Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, wyślij pismo ogólne. Dołącz do niego zeskanowany wniosek i zdjęcie dziecka. Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

 • jeden z rodziców, 
 • opiekun prawny,
 • kurator.

Kiedy wyrobić dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

Dzieci do 18. roku życia NIE muszą mieć dowodu.
Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mają zdolności do czynności prawnych, a mają 18 lat i mieszkają w Polsce, MUSZĄ mieć dowód.

Dowód albo paszport dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.
Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu

Co przygotować

 • zdjęcie dziecka lub podopiecznego,

Sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu. Pamiętaj, że jeśli zdjęcie dziecka lub podopiecznego nie będzie spełniać wymagań, urzędnik poprosi cię o uzupełnienie wniosku.

 • jeśli chcesz, żeby w e-dowodzie dziecka był podpis osobisty, zaznacz to we wniosku. Możesz to zrobić, jeśli twoje dziecko ma 13 lat. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła — podpis będzie ważny dopiero, gdy dziecko ukończy 18 lat,
  Informacje o podpisie osobistym znajdziesz w sekcji Co to jest podpis osobisty.
 • jeśli jesteś opiekunem lub kuratorem — dokument, który to potwierdza, na przykład orzeczenie sądu, 
 • jeśli jesteś rodzicem — możesz (ale nie musisz) dołączyć do wniosku akt urodzenia dziecka.

Co to jest podpis osobisty

Podpis osobisty — zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Zdecyduj, czy dziecko ma go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.

Co zrobić

 1. Kliknij przycisk Złóż wniosek.
 2. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl. 
 3. Wybierz sposób logowania.
 4. Zaznacz, czy jesteś rodzicem, opiekunem prawnym, czy kuratorem.
 5. Wprowadź dane:
  • dziecka lub podopiecznego,
  • rodziców.
 6. Wybierz powód ubiegania się o dowód osobisty.
 7. Wybierz urząd, w którym odbierzesz dowód.
 8. Jeśli dziecko ma więcej niż 13 lat, zaznacz, czy chcesz, żeby dowodzie był certyfikat podpisu osobistego.
 9. Dodaj zdjęcie dziecka lub podopiecznego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować. 
 10. Uzupełnij brakujące dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego numer wniosku wraz z nazwą urzędu, w którym odbierzesz dowód.
 11. Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:
  • podpisem zaufanym,
  • e-dowodem,
  • certyfikatem kwalifikowanym.
 12. Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.
 13. Odbierz dowód. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Jak odebrać dowód osobisty.

Jeśli w twoim wniosku urzędnik stwierdzi braki lub błędy, dostaniesz wiadomość na skrzynkę ePUAP. Sprawdzaj swoją skrzynkę — jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszysz załatwienie sprawy.

Ustaw powiadomienia e-mailowe o nowych wiadomościach na skrzynce ePUAP.

Jak to zrobić

 1. Zaloguj się na swoje konto na ePUAP.
 2. Wejdź w Moja skrzynka (prawy górny róg ekranu).
 3. W pasku po lewej stronie wybierz Operacje.
 4. Wybierz Ustawienia.
 5. Zaznacz zawsze jako opcję otrzymywania powiadomień.
 6. Zapisz zmiany.

Teraz o każdej wiadomości z urzędu dostaniesz informację na bieżąco na swój e-mail.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie ci o tym.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przy odbiorze pokaż swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, jeśli taki ma.
Po odbiór dowodu przyjdź z dzieckiem lub podopiecznym, dla których dowód jest wydany.

Jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5. roku życia, możesz odebrać dowód samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem).
Dowód może także odebrać samodzielnie osoba, dla której go wydano, jeśli ma ona ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na przykład dziecko, które ukończyło 13 lat.

Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nawet ten, który nie składał wniosku.

Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu twojej choroby, niepełnosprawności lub z innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, skontaktuj się z urzędem, który przyjął wniosek. Urzędnik odwiedzi cię w miejscu, w którym przebywasz, i zapewni ci odbiór dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego.

Dowód możesz odebrać w miejscu, w którym przebywasz, jeśli jest ono w gminie, która przyjęła wniosek.

Podczas odbioru dowodu w urzędzie:

 • dziecko, które miało skończone 13 lat w chwili składania wniosku,
 • podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych)

mogą ustalić kod PIN do logowania —  4-cyfrowy kod PIN 1.

Dziecko może ustalić też kod PIN do podpisu osobistego — 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole). Podpis ten będzie ważny dopiero, gdy dziecko skończy 18 lat. 

Mogą też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Razem z dowodem dziecko, które miało 13 lat w chwili składania wniosku, lub podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych) dostaną kod PUK do niego. Mogą też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na nich w urzędzie, który wydał ich dowód osobisty.

Nie możesz samodzielnie jako rodzic, kurator czy opiekun prawny ustalić kodów PIN i odebrać kodu PUK. Może to zrobić tylko osoba, dla której wydano dowód.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kodach PIN, na przykład jak je później zmienić, albo o kodzie PUK, przeczytaj informacje na stronie edowod.gov.pl.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy

Możesz to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że podasz numer wniosku. 

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy.

Informacje dodatkowe

Dowód dla dziecka jest ważny:

 • 5 lat — jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat,
 • 10 lat — jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. poz. 400 z późn. zm.)

Poza urzędem

Może się zdarzyć, że na przykład ze względu na chorobę lub niepełnosprawność nie możesz osobiście iść do urzędu, żeby złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego. Wtedy możesz go złożyć w miejscu, w którym przebywasz. Sprawdź, jak to zrobić.

Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, musisz go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

Kto może uzyskać dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

 • jeden z rodziców, 
 • opiekun prawny,
 • kurator.

Kiedy wyrobić dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego

Dzieci do 18. roku życia NIE muszą mieć dowodu.
Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mają zdolności do czynności prawnych, a mają 18 lat i mieszkają w Polsce, MUSZĄ mieć dowód.

Dowód albo paszport dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli chcesz z nim wyjechać za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.
Sprawdź, czy do danego kraju możesz wjechać na podstawie dowodu

Co zrobić

 1. Skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy.
 2. Wyjaśnij urzędnikowi, że nie możesz osobiście iść do urzędu. Podaj swoje dane i dane dziecka lub podopiecznego.
 3. Przygotuj potrzebne dokumenty i zdjęcie dziecka lub podopiecznego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 4. Urzędnik odwiedzi cię w umówionym terminie. Przekaż mu potrzebne dokumenty.
 5. Odbierz gotowy dowód osobisty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak odebrać gotowy dowód osobisty.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego — pobierz, wydrukuj i wypełnij albo poproś urzędnika, żeby ci przyniósł. Pamiętaj, że możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu, zanim cię odwiedzi,
 • jeśli chcesz, żeby w e-dowodzie dziecka był podpis osobisty, zaznacz to we wniosku. Możesz to zrobić, jeśli twoje dziecko ma 13 lat. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła — podpis będzie ważny dopiero, gdy dziecko ukończy 18 lat,
  Informacje o podpisie osobistym znajdziesz w sekcji Co to jest podpis osobisty.
 • zdjęcie do dowodu dziecka lub podopiecznego,

Przeczytaj, jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu,

 • swój dowód osobisty lub paszport,
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka lub podopiecznego — jeśli go ma.

Co to jest podpis osobisty

Podpis osobisty — zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.

Zdecyduj, czy dziecko ma go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach. Urzędnik powie ci o tym.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

Dowód musisz odebrać w urzędzie, w którym złożono wniosek. Pamiętaj, że musisz zrobić to osobiście. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty lub paszport. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, jeśli taki ma.
Po dowód przyjdź ze swoim dzieckiem lub z podopiecznym.

Dowód możesz odebrać samodzielnie (nie musisz przychodzić z dzieckiem lub podopiecznym), jeśli wniosek był składany dla dziecka w wieku do 5 lat.
Dowód może także odebrać samodzielnie osoba, dla której go wydano, jeśli ma ona ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na przykład dziecko, które ukończyło 13 lat.

Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nie musi być to ten rodzic, który składał wniosek.

Dowód może odebrać za ciebie pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Podczas odbioru dowodu w urzędzie:

 • dziecko, które miało skończone 13 lat w chwili składania wniosku,
 • podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych)

mogą ustalić kod PIN do logowania —  4-cyfrowy kod PIN 1.

Dziecko może ustalić też kod PIN do podpisu osobistego — 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole). Podpis ten będzie ważny dopiero, gdy dziecko skończy 18 lat. 

Mogą też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Razem z dowodem dziecko, które miało 13 lat w chwili składania wniosku, lub podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych) dostaną kod PUK do niego. Mogą też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na nich w urzędzie, który wydał ich dowód osobisty.

Nie możesz samodzielnie jako rodzic, kurator czy opiekun prawny ustalić kodów PIN ani odebrać kodu PUK. Może to zrobić tylko osoba, dla której wydano dowód.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o kodach PIN, na przykład jak je później zmienić, albo o kodzie PUK, przeczytaj informacje na stronie edowod.gov.pl.

Jak sprawdzić, czy dowód jest gotowy

Możesz to zrobić wygodnie przez internet — wystarczy, że podasz numer wniosku. 

Sprawdź, czy dowód osobisty jest gotowy.

Informacje dodatkowe

Dowód dla dziecka jest ważny:

 • 5 lat — jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat,
 • 10 lat — jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. poz. 400 z późn. zm.)