Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych

Chcesz sprawdzić swoje dane, które znajdują się w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO)? Chcesz potwierdzić, że są poprawne? Sprawdź, jak uzyskać dostęp do swoich danych przez internet.

Jak załatwić sprawę

Sprawdź, czym jest Rejestr Dowodów Osobistych (RDO)

Rejestr Dowodów Osobistych to centralny rejestr państwowy, w którym gromadzone są na przykład dane dotyczące:

  • wniosków o wydanie dowodu osobistego,
  • samych dowodów osobistych,
  • posiadaczy dowodów — w tym zdjęcia do dowodu.

W RDO znajdziesz informacje dotyczące:

  • wszystkich swoich dokumentów wydanych po 2001 roku, 
  • starych książeczkowych dowodów osobistych — jeśli znajdowały się w rejestrze PESEL.

Kto może sprawdzić swoje dane w RDO

Każdy, kto ma profil zaufany (eGo) lub e-dowód. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak skorzystać z e-dowodu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem, potrzebna ci skrzynka ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędu w usługach serwisu Obywatel i platformy ePUAP.

Pamiętaj, że możesz sprawdzić tylko własne dane.

Co zrobić

  1. Kliknij przycisk Sprawdź swoje dane.
  2. System przekieruje cię na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania. Szczegóły znajdziesz w sekcji Kto może sprawdzić swoje dane w RDO.
  3. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem do serwisu OBYWATEL.GOV.PL.
  4. Twoje dane pojawią się na ekranie.

Swoje dane w RDO możesz sprawdzić również po zalogowaniu do Panelu użytkownika serwisu OBYWATEL.GOV.PL. Znajdziesz je w zakładce Moje dane.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Dane otrzymasz od razu po zalogowaniu się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.

Instytucja wydająca dokument: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Informacje

Uwaga!

Informacje, które otrzymujesz, pochodzą z bazy Systemu Rejestrów Państwowych. Z różnych powodów może się jednak czasem zdarzyć, że nie będą one zgodne ze stanem faktycznym. Aby to wyjaśnić, zgłoś się do swojego urzędu gminy.

Z czego mogą wynikać błędy lub niezgodności?

Dane do rejestrów, które wchodzą w skład Systemu Rejestrów Państwowych, były przekazywane przez kilka tysięcy urzędów oraz instytucji niezależnych od Ministerstwa Cyfryzacji. Instytucje te korzystały z różnych rozwiązań informatycznych, działały także według różnych procedur. Mogło to spowodować, że w niektórych wypadkach dane będą niezgodne ze stanem faktycznym albo ich aktualizacja nastąpi z opóźnieniem. Program pl.ID doprowadził do uspójnienia Systemu Rejestrów Państwowych, poprawy zabezpieczeń przed możliwymi rozbieżnościami oraz podniesienia jakości informacji w nim zawartych. Dzięki temu problemy z poprawnością danych będą występowały znacznie rzadziej.

Pamiętaj!

Wydruk z systemu nie jest dokumentem urzędowym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych, tj. z dnia 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn zm.)