Sprawdź, czy dowód jest unieważniony

Każdy może sprawdzić przez internet, czy jego lub kogoś innego dowód osobisty jest unieważniony. Dotyczy to tylko dowodów, które zostały wydane w Polsce. Może to być przydatne, gdy chcesz na przykład:

  • sprawdzić, czy twój zagubiony dowód jest już w wykazie unieważnionych dowodów,
  • sprawdzić dowód osobisty innej osoby, żeby upewnić się, czy nie posługuje się unieważnionym dokumentem.

Jak załatwić sprawę

Kto może sprawdzić, czy dowód jest unieważniony

Każdy, kto ma profil zaufany (eGo). Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Co zrobić

  1. Kliknij na przycisk Sprawdź dowód osobisty, który jest poniżej.
  2. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  3. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem do serwisu OBYWATEL.GOV.PL.
  4. Wpisz serię i numer dowodu osobistego, który chcesz sprawdzić.
  5. Otrzymasz odpowiedź, czy dowód znajduje się w wykazie unieważnionych dowodów osobistych. 
  6. Odpowiedź możesz pobrać w formacie PDF i wydrukować. Pamiętaj, że ten wydruk nie jest dokumentem urzędowym. To oznacza, że nie możesz posłużyć się nim na przykład w urzędzie lub banku.

Pamiętaj, że w wykazie unieważnionych dowodów osobistych znajdują się tylko prawdziwe dowody, które wydał polski urzędnik, i które zostały unieważnione (na przykład z powodu zagubienia lub kradzieży). Dlatego jeśli otrzymasz odpowiedź, że dokument nie został unieważniony, może to oznaczać, że:

  • jest ważny,
  • nigdy nie został wydany przez polskiego urzędnika.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Odpowiedź otrzymasz natychmiast po wpisaniu serii i numeru dowodu. 

Instytucja wydająca dokument: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Informacje

Uwaga!

Informacje, które otrzymujesz, pochodzą z bazy Systemu Rejestrów Państwowych. Z różnych powodów może się jednak czasem zdarzyć, że nie będą one zgodne ze stanem faktycznym. W takim przypadku zgłoś się do swojego urzędu gminy lub urzędu stanu cywilnego, aby to wyjaśnić.

Z czego mogą wynikać błędy lub niezgodności?

Dane do rejestrów, które wchodzą w skład Systemu Rejestrów Państwowych, były przekazywane przez kilka tysięcy urzędów oraz instytucji niezależnych od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Instytucje te korzystały z różnych rozwiązań informatycznych, działały także według różnych procedur. Mogło to spowodować, że w niektórych wypadkach dane będą niezgodne ze stanem faktycznym albo ich aktualizacja nastąpi z opóźnieniem. Program pl.ID doprowadził do uspójnienia Systemu Rejestrów Państwowych, poprawy zabezpieczeń przed możliwymi rozbieżnościami oraz podniesienia jakości informacji w nim zawartych. Dzięki temu problemy z poprawnością danych będą występowały znacznie rzadziej.

Pamiętaj!

Wydruk z systemu nie jest dokumentem urzędowym. Oznacza to, że nie możesz go pokazać w sądzie czy urzędzie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. nr 167 poz. 1131 z późn. zm.) – art. 74.