Jak wyrobić paszport (osoba dorosła)

Wyjeżdżasz za granicę? Jeśli wyjeżdżasz poza Unię Europejską — musisz mieć paszport. Sprawdź, jak go uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Kto składa wniosek o paszport

 • osoba, która chce dostać paszport,
 • opiekun prawny — jeśli paszport ma być dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna podczas składania wniosku.

Złóż wniosek osobiście. Urzędnik pobierze twoje odciski palców.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zapłać za paszport. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Złóż dokumenty w punkcie paszportowym. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Odbierz paszport. Informacje o terminie odbioru znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

W dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Informacje o adresach punktów znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.

Ile zapłacisz

140 zł — jeśli nie masz żadnej ulgi ani zniżki.

Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi

Możesz skorzystać z 50% ulgi — czyli zapłacisz 70 zł — jeśli:

 • jesteś uczniem albo studentem,
 • jesteś emerytem,
 • jesteś rencistą,
 • jesteś osobą z niepełnosprawnością,
 • utrzymuje cię twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • jesteś kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego,
 • jesteś rodzicem albo małżonkiem rodzica w rodzinie wielodzietnej i masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Możesz skorzystać z 75% ulgi — czyli zapłacisz 35 zł — jeśli:

 • masz mniej niż 26 lat, uczysz się (na przykład studiujesz) i jesteś dzieckiem z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),
 • jesteś dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

Możesz skorzystać tylko z jednej ulgi. Jeśli masz prawo do kilku ulg — wybierz najkorzystniejszą dla siebie i udokumentuj prawo do tej ulgi, na przykład pokaż ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny albo legitymację studencką.

Sprawdź, czy możesz dostać paszport bezpłatnie

Nie zapłacisz za wydanie paszportu, jeśli:

 • masz ponad 70 lat,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • twój paszport ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora,
 • jesteś żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa — nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia z opłaty za paszport — weź ze sobą dokumenty, które potwierdzą, że spełniasz 1 z powyższych warunków.

Sprawdź, czy możesz dostać zniżkę

Zapłacisz mniej, jeśli wymienisz paszport przed upływem jego ważności z jednego z trzech poniższych powodów:

 • zmienił się twój wygląd, czyli wyglądasz teraz zupełnie inaczej niż na zdjęciu w paszporcie,
 • zmieniły się twoje dane, na przykład nazwisko po ślubie,
 • w twoim paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie zapłacisz — skontaktuj się z punktem paszportowym, w którym chcesz złożyć wniosek. Jeśli masz już ulgę — dolicz do niej zniżkę.

Jeśli z własnej winy stracisz lub zniszczysz paszport — opłata za wyrobienie nowego będzie trzykrotnie wyższa. Przykład: jeśli stracisz lub zniszczysz ważny paszport i nie masz żadnej ulgi, to opłata za nowy wyniesie 420 zł (3 x 140 zł).

Nie ma jednego sposobu zapłaty za paszport. Dowiedz się w wybranym punkcie paszportowym, jak możesz zapłacić. Zatrzymaj dowód opłaty.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie paszportu — dostaniesz go w punkcie paszportowym. Nie drukuj plików, które są dostępne w internecie,
 • twoje jedno kolorowe zdjęcie — musi być aktualne, dlatego idź do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli chcesz je zrobić samodzielnie — sprawdź, jak wykonać zdjęcie do paszportu,
 • dowód opłaty za paszport,
 • dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) albo całkowitego zwolnienia z opłaty,
 • ważny paszport, którego obecnie używasz. Jeśli nie masz ważnego paszportu — weź ze sobą ważny dowód osobisty,
 • skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa — jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą.

Urzędnik może poprosić cię też o inne dokumenty (na przykład o skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego, poświadczenie obywatelstwa polskiego), jeśli:

 • będzie miał wątpliwości co do twojej tożsamości lub obywatelstwa,
 • w dokumentach, które przedstawisz, będą różne, sprzeczne ze sobą dane.

Ile będziesz czekać

Około 30 dni od złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach termin może się wydłużyć. O status wniosku możesz zapytać pracownika urzędu paszportowego.

Jeśli pilnie potrzebujesz nowego paszportu, na przykład z powodu pogrzebu kogoś z rodziny — złóż wniosek o paszport tymczasowy. Dostaniesz go szybciej niż zwykły paszport. Taki paszport ma jednak krótszy termin ważności — do 12 miesięcy.

Możesz sprawdzić, czy twój paszport jest już gotowy do odbioru. Masz 2 możliwości:

Jak odebrać paszport

Odbierz go osobiście w punkcie paszportowym — tam, gdzie złożysz wniosek. Przy odbiorze sprawdź w paszporcie, czy twoje dane biometryczne są poprawne — czyli odciski palców i wizerunek twarzy. Możesz to zrobić za pomocą czytnika elektronicznego, który dostaniesz od urzędnika.
Jeśli masz poprzedni paszport — przynieś go do punktu paszportowego. Zostanie anulowany.

Jak długo jest ważny paszport

10 lat. W paszporcie znajdziesz datę upływu jego ważności.

Jeśli wymienisz paszport na nowy — wizy, które masz w poprzednim, będą nadal ważne. Dowiedz się w ambasadzie kraju, którego masz wizę, czy musisz mieć przy sobie oba paszporty.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1919 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. z 2010 r. nr 25 poz. 126)

Jak załatwić sprawę

Kto składa wniosek o paszport

 • osoba, która chce dostać paszport,
 • opiekun prawny — jeśli paszport ma być dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Osoba ubezwłasnowolniona musi być obecna podczas składania wniosku.

Złóż wniosek osobiście. Pracownik konsulatu pobierze twoje odciski palców.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Znajdź polski konsulat w kraju, w którym chcesz dostać paszport. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Zapłać za paszport. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 4. Złóż dokumenty w konsulacie.
 5. Odbierz paszport. Informacje o terminie odbioru znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

W polskim konsulacie. Sprawdź adres konsulatu w kraju, w którym jesteś.

Ile zapłacisz

Informację o opłacie znajdziesz na stronie polskiego konsulatu w kraju, w którym chcesz wyrobić paszport.

Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi

Możesz skorzystać z 50% ulgi, jeśli:

 • jesteś uczniem albo studentem,
 • jesteś emerytem,
 • jesteś rencistą,
 • jesteś osobą z niepełnosprawnością,
 • utrzymuje cię twój małżonek, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • dostajesz stały zasiłek z pomocy społecznej,
 • jesteś kombatantem albo ofiarą represji wojennych i okresu powojennego.

Możesz skorzystać z 75% ulgi — jeśli:

 • masz mniej niż 26 lat, uczysz się (na przykład studiujesz) i jesteś dzieckiem z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),
 • jesteś dzieckiem z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej (masz ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

Możesz skorzystać tylko z jednej ulgi. Jeśli masz prawo do kilku ulg — wybierz najkorzystniejszą dla siebie i udokumentuj prawo do tej ulgi, na przykład pokaż ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny albo legitymację studencką.

Sprawdź, czy możesz dostać paszport bezpłatnie

Nie zapłacisz za wydanie paszportu, jeśli:

 • masz ponad 70 lat,
 • przebywasz w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • dostajesz zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z twoim długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • twój paszport ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora,
 • jesteś żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa — nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia z opłaty za paszport — weź ze sobą dokumenty, które potwierdzą, że spełniasz 1 z powyższych warunków.

Sprawdź, czy możesz dostać zniżkę

Zapłacisz mniej - jeśli wymienisz paszport przed upływem jego ważności z jednego z trzech poniższych powodów:

 • zmienił się twój wygląd, czyli wyglądasz teraz zupełnie inaczej niż na zdjęciu w paszporcie,
 • zmieniły się twoje dane, na przykład zmieniasz nazwisko po ślubie,
 • w twoim paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile dokładnie zapłacisz — skontaktuj się z punktem paszportowym, w którym chcesz złożyć wniosek. Jeśli masz już ulgę — dolicz do niej zniżkę.

Jeśli z własnej winy stracisz lub zniszczysz paszport - opłata za wyrobienie nowego paszportu będzie trzykrotnie wyższa.

Co przygotować

 • wniosek o wydanie paszportu — dostaniesz go w konsulacie. Nie drukuj plików, które są dostępne w internecie,
 • twoje jedno kolorowe zdjęcie — musi być aktualne, dlatego idź do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Jeśli chcesz je zrobić samodzielnie — sprawdź, jak wykonać zdjęcie do paszportu,
 • dowód opłaty za paszport,
 • dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) albo całkowitego zwolnienia z opłaty (na przykład legitymacja kombatanta),
 • ważny paszport, którego obecnie używasz. Jeśli nie masz ważnego paszportu — weź ze sobą ważny dowód osobisty,
 • skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu urodzenia — jeśli nie masz numeru PESEL,
 • skrócony lub zupełny odpis polskiego aktu małżeństwa — jeśli twoje nazwisko zostało zmienione po ślubie za granicą.

Pracownik konsulatu może poprosić cię też o inne dokumenty (na przykład skrócony odpisu polskiego aktu stanu cywilnego lub poświadczenie obywatelstwa polskiego), jeśli:

 • będzie miał wątpliwości co do twojej tożsamości lub obywatelstwa,
 • w dokumentach, które przedstawisz, będą różne, sprzeczne ze sobą dane.

Ile będziesz czekać

Pracownik konsulatu poda ci dokładny termin odbioru paszportu podczas składania wniosku.

Jeśli pilnie potrzebujesz nowego paszportu, na przykład z powodu pogrzebu kogoś z rodziny — złóż wniosek o paszport tymczasowy. Dostaniesz go szybciej niż zwykły paszport. Taki paszport ma jednak krótszy termin ważności — do 12 miesięcy.

Możesz sprawdzić, czy twój paszport jest już gotowy do odbioru. Wejdź na stronę usługi Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy i wpisz numer sprawy — znajdziesz go na potwierdzeniu złożenia wniosku (zobacz poniżej).

Jak odebrać paszport

Odbierz go osobiście w konsulacie — tam, gdzie złożysz wniosek. Konsul może pozwolić ci na inny sposób odbioru, na przykład jeśli masz trudności z dojazdem do konsulatu.

Przy odbiorze sprawdź w paszporcie, czy twoje dane biometryczne są poprawne — czyli odciski palców i wizerunek twarzy. Możesz to zrobić za pomocą czytnika elektronicznego, który dostaniesz od pracownika konsulatu.

Jeśli masz poprzedni paszport — przynieś go do konsulatu. Zostanie anulowany.

Jak długo jest ważny paszport

10 lat. Znajdziesz w nim datę upływu ważności.

Jeśli wymienisz paszport na nowy — wizy, które masz w poprzednim, będą nadal ważne. Dowiedz się w ambasadzie kraju, którego masz wizę, czy musisz mieć przy sobie oba paszporty.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1919 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. nr 152 poz. 1026 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. z 2010 r. nr 25 poz. 126)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2237)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.