Zostań żołnierzem zawodowym

Pasjonujesz się wojskiem i chcesz służyć ojczyźnie? Zostań żołnierzem zawodowym. Sprawdź, jak możesz to zrobić.

Informacja o usłudze

Kto może studiować na uczelni wojskowej

Każdy, kto:

 • ma co najmniej osiemnaście lat,
 • ma obywatelstwo polskie,
 • nie jest karany sądownie,
 • jest zdolny fizycznie i psychicznie do zawodowej służby wojskowej,
 • ma świadectwo dojrzałości.

Kiedy złożyć dokumenty

Do 31 marca w tym roku, w którym chcesz zacząć studia.

Co zrobić

 1. Wybierz uczelnię wojskową. Listę uczelni znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 2. Sprawdź, jakie są zasady rekrutacji do tej uczelni.
 3. Zarejestruj się na stronie internetowej uczelni.
 4. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 5. Złóż potrzebne dokumenty w wybranej przez ciebie uczelni wojskowej. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 6. Idź na badania lekarskie i psychologiczne. Dostaniesz na nie skierowanie w WKU.
 7. Jeśli wyniki badań będą pozytywne — czekaj na kontakt uczelni. Powiadomi cię, kiedy i gdzie odbędzie się egzamin wstępny.
 8. Zapłać za udział w tym egzaminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 9. Idź na egzamin. Składa się z trzech części:
  • sprawdzianu sprawności fizycznej. W trakcie egzaminu komisja sprawdzi twoją siłę, szybkość i wytrzymałość,
  • testu z języka angielskiego. Jeśli na świadectwie dojrzałości masz ocenę z angielskiego, nie musisz zdawać tego egzaminu,
  • rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja oceni twoje predyspozycje i motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
   Pamiętaj! To są informacje ogólne. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej uczelni.
 10. Czekaj na wyniki egzaminu. Komisja egzaminacyjna przeanalizuje twoje wyniki egzaminu i oceny na świadectwie dojrzałości. Wyniki egzaminu dostaniesz w formie zaświadczenia o zakwalifikowaniu lub decyzji o niezakwalifikowaniu do uczelni.
 11. Odbierz skierowanie do uczelni wojskowej z WKU.
 12. Idź na uczelnię i podpisz umowę o warunkach zwrotu kosztów twoich studiów. Dostaniesz wtedy rozkaz personalny rektora-komendanta o powołaniu cię do służby kandydackiej.
 13. Rozpocznij służbę kandydacką.

Ile zapłacisz

 • wysokość opłaty za udział w egzaminie wstępnym ustala uczelnia. Sprawdź na jej stronie internetowej, ile masz zapłacić i na jaki numer konta. Zrób przelew co najmniej 7 dni przed egzaminem,
 • 30 zł — za informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) oraz dodatkowo za kopie lub odpisy załączników do wniosku.

Gdzie złożyć dokumenty

W wybranej przez ciebie uczelni wojskowej. Masz 2 możliwości złożenia dokumentów:

 • zanosisz osobiście do uczelni wojskowej,
 • wysyłasz pocztą.

Poniżej znajdziesz adresy uczelni wojskowych.

Co przygotować

 • wniosek o powołanie do służby kandydackiej — pobierz i wypełnij albo weź z uczelni,
 • kwestionariusz osobowy — pobierz i wypełnij albo weź z uczelni,
 • świadectwo dojrzałości. Jeśli zdajesz maturę w tym samym roku, w którym chcesz dostać się na uczelnię wojskową — możesz dostarczyć je bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych,
 • twój życiorys,
 • odpis skrócony twojego aktu urodzenia,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), która została wystawiona najpóźniej 30 dni przed dniem egzaminu,
 • dokumenty, które potwierdzają twoje kwalifikacje i umiejętności,
 • dokumenty, których wymaga wybrana przez ciebie uczelnia. Sprawdź to na stronie internetowej tej uczelni. Adres strony znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity — Dz.U. z 2019 r. poz. 330)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 1627 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych w danym roku akademickim – wydawane corocznie, publikowane w Dzienniku Ustaw
 • Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w kolejnych latach akademickich – wydawane corocznie, publikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej

Informacja o usłudze

Kto może wstąpić do służby kandydackiej do korpusu oficerów

Każdy, kto spełnia WSZYSTKIE poniższe warunki:

 • ma co najmniej osiemnaście lat,
 • ma obywatelstwo polskie,
 • nie jest karany sądownie,
 • jest zdolny fizycznie i psychicznie do zawodowej służby wojskowej,
 • ma tytuł magistra lub równorzędny.

Kiedy złożyć dokumenty

Terminy składania dokumentów co roku są inne. Minister Obrony Narodowej podaje je w decyzji w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów. Znajdziesz ją w Dzienniku Urzędowym MON.

Co zrobić

 1. Wybierz uczelnię wojskową. Listę uczelni znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 2. Sprawdź, jakie są zasady rekrutacji do tej uczelni.
 3. Zarejestruj się na stronie internetowej uczelni.
 4. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 5. Złóż potrzebne dokumenty w WKU. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć dokumenty.
 6. Idź na badania lekarskie i psychologiczne. Dostaniesz na nie skierowanie w WKU.
 7. Jeśli wyniki badań będą pozytywne — czekaj na kontakt uczelni. Powiadomi cię, kiedy i gdzie odbędzie się egzamin wstępny.
 8. Zapłać za udział w tym egzaminie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 9. Idź na egzamin. Składa się z trzech części:
  • sprawdzianu sprawności fizycznej. Komisja sprawdzi na nim twoją siłę, szybkość i wytrzymałość,
  • testu znajomości języka angielskiego,
  • rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja oceni wtedy twoje predyspozycje i motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
   Pamiętaj! To są informacje ogólne. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej uczelni.
 10. Czekaj na wyniki egzaminu. Dostaniesz je w formie zaświadczenia o zakwalifikowaniu lub decyzji o niezakwalifikowaniu do uczelni.
 11. Odbierz z WKU skierowanie do uczelni wojskowej.
 12. Idź na uczelnię i podpisz umowę o warunkach zwrotu kosztów twojego szkolenia. Dostaniesz wtedy rozkaz personalny rektora-komendanta o powołaniu cię do służby kandydackiej.
 13. Rozpocznij służbę kandydacką.

Ile zapłacisz

 • wysokość opłaty za udział w egzaminach wstępnych ustala uczelnia. Sprawdź na jej stronie internetowej, ile masz zapłacić i na jaki numer konta. Zrób przelew co najmniej 7 dni przed egzaminem,
 • 30 zł za informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) oraz dodatkowo za kopie lub odpisy załączników do wniosku.

Gdzie złożyć dokumenty

W WKU odpowiedniej dla twojego miejsca zameldowania. Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

 • składasz bezpośrednio w WKU,
 • wysyłasz go pocztą.

Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Co przygotować

 • wniosek o powołanie do służby kandydackiej — pobierz i wypełnij albo weź z uczelni,
 • kwestionariusz osobowy — pobierz i wypełnij albo weź z uczelni,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub równorzędnych) albo zaświadczenie z uczelni o ukończonych studiach drugiego stopnia. Zaświadczenie musi zawierać ocenę z egzaminu końcowego i uzyskany przez ciebie tytuł zawodowy,
 • twój życiorys,
 • odpis skrócony twojego aktu urodzenia,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), która została wystawiona najpóźniej 30 dni przed dniem egzaminu,
 • dokumenty, które potwierdzają twoje kwalifikacje i umiejętności,
 • dokumenty, których wymaga wybrana przez ciebie uczelnia. Sprawdź to na stronie internetowej tej uczelni. Adres strony znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity — Dz.U. z 2019 r. poz. 330)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. poz. 1627 z późn. zm.)
 • Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w danym roku – wydawana corocznie, publikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej

Informacja o usłudze

Kto może wstąpić do zawodowej służby wojskowej

Każdy, kto spełnia WSZYSTKIE poniższe wymagania:

 • ma stopień wojskowy,
 • ma obywatelstwo polskie,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,
 • jest wierny Polsce,
 • ma odpowiednie kwalifikacje,
 • jest zdolny fizycznie i psychicznie do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Każdy, kto ma CO NAJMNIEJ wykształcenie:

 • gimnazjalne i dodatkowo przygotowanie zawodowe, kwalifikacje albo przydatne umiejętności — jeśli chce wstąpić do korpusu szeregowych,
 • średnie — jeśli chce wstąpić do korpusu podoficerów,
 • wyższe II stopnia (tytuł magistra lub równorzędny) — jeśli chce wstąpić do korpusu oficerów.

Kiedy złożyć dokumenty

Gdy dostaniesz od dowódcy jednostki wojskowej zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej.

Co zrobić

 1. Idź do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU). Zabierz ze sobą książeczkę wojskową i dokumenty, które potwierdzają twoje wykształcenie i kwalifikacje.
 2. Porozmawiaj z komendantem WKU. Powie ci, czy spełniasz warunki do powołania do służby wojskowej.
 3. Jeśli je spełniasz — zostaniesz skierowany na rozmowę kwalifikacyjną do jednostki wojskowej, jeżeli jest wolne stanowisko służbowe.
 4. Idź na rozmowę kwalifikacyjną. Zabierz ze sobą potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 5. Jeśli wynik rozmowy będzie pozytywny — dostaniesz zaświadczenie o  możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe w danej jednostce wojskowej.
 6. Idź do WKU. Na miejscu napisz wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Pracownik WKU powie ci, do kogo masz go zaadresować.
 7. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty z sekcji Po rozmowie kwalifikacyjnej.
 8. Złóż wniosek i dokumenty do WKU.
 9. Idź na badania lekarskie oraz psychologiczne. Dostaniesz na nie skierowanie w WKU.
 10. Czekaj na kontakt WKU. Dowiesz się, czy możesz wstąpić do wojska i kiedy możesz podpisać kontrakt.
 11. Zgłoś się do jednostki wojskowej. Podpiszesz swój kontrakt.
 12. Czekaj na kontakt WKU. Dostaniesz z WKU skierowanie do jednostki wojskowej.
 13. Zgłoś się ze skierowaniem do jednostki wojskowej i zacznij zawodową służbę wojskową.

Ile to kosztuje

Gdzie złożyć dokumenty

W WKU odpowiedniej dla twojego miejsca zameldowania. Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

 • składasz bezpośrednio w WKU,
 • wysyłasz go pocztą do WKU.

Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Co przygotować

Zanim pójdziesz do WKU

 • książeczkę wojskową,
 • dokumenty, które potwierdzają twoje kwalifikacje oraz wykształcenie.

Po rozmowie kwalifikacyjnej

 • wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej,
 • życiorys,
 • zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej,
 • potwierdzoną kopię dowodu osobistego,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub potwierdzoną kopię dokumentu, który potwierdza, że masz wymagane wykształcenie (na przykład dyplom ukończenia szkoły, matura, dyplom uczelni),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego, która została wystawiona najpóźniej 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
 • dokumenty, które potwierdzają twoje kwalifikacje.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity — Dz.U. z 2019 r. poz. 330)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 144 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U. nr 45 poz. 265 z późn. zm.)

Informacja o usłudze

Niestety nie możesz zostać żołnierzem zawodowym. Możesz zostać żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych.

Odpowiedz na kilka prostych pytań.