Zostań żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych

Chcesz służyć ojczyźnie i w przyszłości zostać żołnierzem zawodowym? Wstąp do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Sprawdź, jak to zrobić.

Informacja o usłudze

Kto może zostać żołnierzem NSR

Każdy, kto:

 • jest żołnierzem rezerwy,
 • nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • nie był wyznaczony do służby zastępczej,
 • ma przygotowanie zawodowe, kwalifikacje lub umiejętności, które są przydatne w siłach zbrojnych,
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin — jeśli jest żołnierzem rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej, 
 • ma mniej niż:
  • 50 lat — jeśli ma stopień szeregowego,
  • 60 lat — jeśli ma stopień podoficerski lub oficerski,
 • ma wykształcenie co najmniej:
  • gimnazjalne — jeśli chce mieć stanowisko szeregowego,
  • średnie — jeśli chce mieć stanowisko podoficera,
  • wyższe — jeśli chce mieć stanowisko oficera.

Na czym polega służba w NSR

W czasie służby będziesz uczestniczyć w:

 • szkoleniu w jednostce wojskowej,
 • ćwiczeniach wojskowych żołnierzy NSR. Są to ćwiczenia:
  • rotacyjne — trwają z przerwami do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego,
  • krótkotrwałe — trwają nieprzerwanie do 30 dni,
  • długotrwałe — trwają nieprzerwanie do 90 dni,
  • jednodniowe — odbywają się w dni wolne od pracy. Odbędziesz je, jeśli wyrazisz na to zgodę albo zgłosisz się na ochotnika.

Możesz też uczestniczyć w:

 • zwalczaniu albo likwidacji skutków klęsk żywiołowych — na przykład pożarów, powodzi,
 • akcjach poszukiwawczych,
 • akcjach antyterrorystycznych,
 • ratowaniu życia ludzkiego,
 • oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów.

Ile trwa służba w NSR

Kontrakt trwa od 2 do 6 lat. Można go przedłużyć.

Co zrobić

 1. Zapytaj w WKU, czy są wolne stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP, które odpowiadają twoim kwalifikacjom.
 2. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 3. Złóż dokumenty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 4. Jeśli dostaniesz skierowanie na badania lekarskie — idź na badania i dostarcz wyniki do WKU.
 5. Zgłoś się na kwalifikację do jednostki wojskowej. Składa się z 3 części:
  • testu sprawności fizycznej,
  • egzaminu z wiedzy specjalistycznej — jeśli taka wiedza jest wymagana na stanowisku, na które dostaniesz przydział kryzysowy,
  • rozmowy kwalifikacyjnej. W czasie takiej rozmowy komisja sprawdzi, czy twoje wykształcenie, kwalifikacje i wyszkolenie wojskowe są odpowiednie na stanowisko, o które się ubiegasz.
 6. Podpisz kontrakt.
 7. Odbierz od komendanta WKU kartę przydziału kryzysowego.

Przydział kryzysowy to stanowisko służbowe w jednostce wojskowej, które nadaje komendant WKU. Dostajesz je tylko wtedy, jeśli podpiszesz kontrakt, że będziesz służyć w NSR. Taki przydział ma formę decyzji administracyjnej.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek złóż w WKU odpowiedniej dla twojego miejsca zameldowania. Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

 • zanosisz osobiście do WKU,
 • wysyłasz pocztą.

Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • wniosek o powołanie do Narodowych Sił Rezerwowych — pobierz i wypełnij,
 • dokument, który potwierdza twoje wykształcenie. Na przykład świadectwo maturalne, dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • dokumenty, które potwierdzają twoje kwalifikacje. Na przykład: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa — jeśli je masz.

Możesz przygotować kopie, odpisy albo uwierzytelnione kopie tych dokumentów. Jeśli przygotujesz kopie — musisz pokazać ich oryginały w WKU.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459), rozdział 4a
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1518)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 575)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2146)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 171)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2278)

Informacja o usłudze

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może zostać żołnierzem NSR

Każdy, kto:

 • jest żołnierzem rezerwy,
 • nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • nie był wyznaczony do służby zastępczej,
 • ma przygotowanie zawodowe, kwalifikacje lub umiejętności, które są przydatne w siłach zbrojnych,
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin — jeśli jest żołnierzem rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej, 
 • ma mniej niż:
  • 50 lat — jeśli ma stopień szeregowego,
  • 60 lat — jeśli ma stopień podoficerski lub oficerski,
 • ma wykształcenie co najmniej:
  • gimnazjalne — jeśli chce mieć stanowisko szeregowego,
  • średnie — jeśli chce mieć stanowisko podoficera,
  • wyższe — jeśli chce mieć stanowisko oficera.

Na czym polega służba w NSR

W czasie służby będziesz uczestniczyć w:

 • szkoleniu w jednostce wojskowej,
 • ćwiczeniach wojskowych żołnierzy NSR. Są to ćwiczenia:
  • rotacyjne — trwają z przerwami do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego,
  • krótkotrwałe — trwają nieprzerwanie do 30 dni,
  • długotrwałe — trwają nieprzerwanie do 90 dni,
  • jednodniowe — odbywają się w dni wolne od pracy. Odbędziesz je, jeśli wyrazisz na to zgodę albo zgłosisz się na ochotnika.

Możesz też uczestniczyć w:

 • zwalczaniu albo likwidacji skutków klęsk żywiołowych — na przykład pożarów, powodzi,
 • akcjach poszukiwawczych,
 • akcjach antyterrorystycznych,
 • ratowaniu życia ludzkiego,
 • oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów.

Ile trwa służba w NSR

Kontrakt trwa od 2 do 6 lat. Można go przedłużyć.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wejdź na stronę usługi: Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
 3. Kliknij Załatw sprawę.
 4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Zaadresuj wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać wniosek.
 7. Wypełnij wniosek.
 8. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 9. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 10. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 11. Jeśli dostaniesz skierowanie na badania lekarskie — idź na badania i dostarcz wyniki do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU).
 12. Zgłoś się na kwalifikację do jednostki wojskowej. Składa się z 3 części:
  • testu sprawności fizycznej,
  • egzaminu z wiedzy specjalistycznej — jeśli taka wiedza jest wymagana na stanowisku, na które dostaniesz przydział kryzysowy,
  • rozmowy kwalifikacyjnej. W czasie takiej rozmowy komisja sprawdzi, czy twoje wykształcenie, kwalifikacje i wyszkolenie wojskowe są odpowiednie na stanowisko, o które się ubiegasz.
 13. Podpisz kontrakt.
 14. Odbierz od komendanta WKU kartę przydziału kryzysowego.

Gdzie wysłać wniosek

Do WKU w twoim miejscu zamieszkania. Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • skan dokumentu, który potwierdza twoje wykształcenie. Na przykład świadectwo maturalne, dyplom ukończenia uczelni wyższej,
 • skany dokumentów, które potwierdzają twoje kwalifikacje. Na przykład: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych,
 • skan poświadczenia bezpieczeństwa — jeśli je masz.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459), rozdział 4a
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1518)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 575)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2146)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych oraz dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 171)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2278)

Informacja o usłudze

Kto może szkolić się w służbie przygotowawczej do NSR

Każdy, kto:

 • nie był wyznaczony do służby zastępczej,
 • nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • ma przygotowanie zawodowe, kwalifikacje lub umiejętności, które są przydatne w siłach zbrojnych,
 • ma mniej niż:
  • 50 lat — jeśli ma stopień szeregowego,
  • 60 lat — jeśli ma stopień podoficerski lub oficerski,
 • ma wykształcenie co najmniej:
  • gimnazjalne — jeśli chce mieć stanowisko szeregowego,
  • średnie — jeśli chce mieć stanowisko podoficera,
  • wyższe — jeśli chce mieć stanowisko oficera.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Złóż dokumenty w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Idź na rozmowę kwalifikacyjną. Szczegóły, gdzie i kiedy, znajdziesz w informacji od komendanta WKU.
 4. Idź na badania lekarskie i psychologiczne — dostaniesz na nie skierowanie.
 5. Czekaj na decyzję. Wpływają na nią:
  • wyniki na twoich świadectwach i dokumentach, które potwierdzają twoje kwalifikacje,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • orzeczenie o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  • potrzeby Sił Zbrojnych RP.
 6. Odbierz w WKU kartę powołania i skierowanie na szkolenie. Kartę dostaniesz do 14 dni przed rozpoczęciem służby przygotowawczej.
 7. Zgłoś się do jednostki wojskowej, ośrodka szkolenia albo uczelni wojskowej. Informację, gdzie się zgłosić, znajdziesz w karcie.

Gdzie złożyć wniosek

W WKU w twoim miejscu zameldowania. Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

 • zanosisz osobiście do WKU,
 • wysyłasz pocztą.

Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • wniosek o powołanie do służby przygotowawczej — pobierz i wypełnij,
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia studiów wyższych — oryginał weź do wglądu,
 • kopie dokumentów, które potwierdzają twoje kwalifikacje — oryginał weź do wglądu. Mogą to być na przykład: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
 • zaświadczenie z uczelni — jeśli studiujesz w szkole wyższej i chcesz wstąpić do służby przygotowawczej w czasie wakacji.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459), rozdział 4a
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 449)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2146)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz.U. z 2010 r. nr 41 poz. 241)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1518)

Informacja o usłudze

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP  potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto może szkolić się w służbie przygotowawczej do NSR

Każdy, kto:

 • nie był wyznaczony do służby zastępczej,
 • nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • ma przygotowanie zawodowe, kwalifikacje lub umiejętności, które są przydatne w siłach zbrojnych,
 • ma mniej niż:
  • 50 lat — jeśli ma stopień szeregowego,
  • 60 lat — jeśli ma stopień podoficerski lub oficerski,
 • ma wykształcenie co najmniej:
  • gimnazjalne — jeśli chce mieć stanowisko szeregowego,
  • średnie — jeśli chce mieć stanowisko podoficera,
  • wyższe — jeśli chce mieć stanowisko oficera.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Wejdź na stronę usługi: Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
 3. Kliknij Załatw sprawę.
 4. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 5. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 6. Zaadresuj wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać wniosek.
 7. Wypełnij wniosek.
 8. Jeśli masz dokumenty do dołączenia do wniosku — dodaj je jako załączniki.
 9. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 10. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 11. Idź na rozmowę kwalifikacyjną. Szczegóły, gdzie i kiedy, znajdziesz w informacji od komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU).
 12. Idź na badania lekarskie i psychologiczne — dostaniesz na nie skierowanie.
 13. Czekaj na decyzję. Wpływają na nią:
  • wyniki na twoich świadectwach i dokumentach, które potwierdzają twoje kwalifikacje,
  • rozmowa kwalifikacyjna,
  • orzeczenie o zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej,
  • potrzeby Sił Zbrojnych RP.
 14. Odbierz w WKU kartę powołania i skierowanie na szkolenie. Kartę dostaniesz do 14 dni przed rozpoczęciem służby przygotowawczej.
 15. Zgłoś się do jednostki wojskowej, ośrodka szkolenia albo uczelni wojskowej. Informację, gdzie się zgłosić, znajdziesz w karcie.

Gdzie wysłać wniosek

Do WKU w twoim miejscu zameldowania. Masz 2 możliwości złożenia wniosku:

 • zanosisz osobiście do WKU,
 • wysyłasz pocztą.

Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

 • skan świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany dokumentów, które potwierdzają twoje kwalifikacje. Mogą to być na przykład: certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
 • skan zaświadczenia z uczelni — jeśli studiujesz w szkole wyższej i chcesz wstąpić do służby przygotowawczej w czasie wakacji.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459), rozdział 4a
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 449)
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2146)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz.U. z 2010 r. nr 41 poz. 241)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1518)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.