Zgłoś zmianę miejsca zamieszkania do Wojskowej Komendy Uzupełnień

Przeprowadzasz się? Poinformuj o tym komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU), żeby mógł skontaktować się z tobą w razie potrzeby, na przykład szkoleń wojskowych. Sprawdź, jak poinformować o tej zmianie.

Jak załatwić sprawę

Nie musisz informować WKU o zmianie swojego miejsca zamieszkania — jeśli zgłosisz to do urzędu gminy właściwego dla twojego miejsca zameldowania. W takim przypadku urząd gminy poinformuje wojskowego komendanta uzupełnień za ciebie.

Kto musi zgłosić zmianę miejsca zamieszkania

Każdy, kto zmienia miejsce zamieszkania i jest:

 • mężczyzną w wieku od 19 do 50 lat,
 • mężczyzną w wieku od 50 do 60 lat, który ma stopień wojskowy oficera lub podoficera,
 • kobietą w wieku od 19 do 50 lat, która podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (na przykład skończyła szkołę pielęgniarską),
 • kobietą w wieku od 50 do 60 lat, która podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i która ma wojskowy stopień oficera lub podoficera.
Kwalifikacja wojskowa
to sprawdzenie, czy ktoś może pełnić czynną służbę wojskową. Komisja kwalifikacyjna bada sprawność fizyczną i psychiczną kandydata. Po przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej kandydat otrzymuje książeczkę wojskową (która jest wojskowym dokumentem osobistym) i zostaje wpisany do ewidencji wojskowej. Może również otrzymać przydział do wybranej formy powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy zgłosić zmianę miejsca zamieszkania

Wtedy, gdy:

 • zmieniasz miejsce pobytu stałego,
 • zmieniasz miejsce pobytu czasowego, który trwał ponad 3 miesiące,
 • wyjeżdżasz z miejsca pobytu stałego na pobyt czasowy, który będzie trwał ponad 3 miesiące w Polsce,
 • wyjeżdżasz za granicę na pobyt czasowy, który będzie trwał ponad 6 miesięcy,
 • wracasz z zagranicy z pobytu czasowego, który trwał ponad 6 miesięcy.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania.
 2. Zanieś lub wyślij wypełnione zgłoszenie do WKU (sprawdź w sekcji Gdzie zgłosić zmianę miejsca zamieszkania).
 3. WKU przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

Gdzie zgłosić zmianę miejsca zamieszkania

W WKU właściwej dla twojego miejsca zameldowania. Zgłoszenie możesz przynieść do WKU lub wysłać je pocztą. Adresy wojskowych komend uzupełnień znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

WKU przyjmie twoje zgłoszenie od razu.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459), art. 53
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2017 r. poz. 626 z późn. zm.)