Uzyskaj zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej

Potrzebujesz zaświadczenia o przebiegu służby wojskowej? Może ci się przydać, na przykład, jeśli starasz się o status weterana lub weterana poszkodowanego. Sprawdź, jak uzyskać takie zaświadczenie.

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień

Kto może otrzymać zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej

Każdy, kto odbył czynną służbę wojskową.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przebieg służby wojskowej.
 2. Zanieś lub wyślij wniosek do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU). Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Odbierz gotowe zaświadczenie:
 • w WKU — jeśli wniosek złożysz w WKU,
 • pocztą — jeśli wniosek złożysz listownie.

Gdzie złożyć wniosek

W WKU w twoim miejscu zameldowania. Wniosek możesz zanieść do WKU lub wysłać pocztą. Adresy WKU znajdziesz na stronie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Ile zapłacisz

 • nic nie zapłacisz — jeśli mieszkasz w Polsce,
 • 46 zł — jeśli na stałe mieszkasz za granicą. Zrób przelew na konto urzędu gminy, w której znajduje się WKU.

Ile będziesz czekać

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Jeśli wniosek wyślesz pocztą zaświadczenie dostaniesz pocztą.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) art. 141 i art. 217-220
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014 r. poz. 1433)

Przez ePUAP

Kto może otrzymać zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej

Każdy, kto odbył czynną służbę wojskową.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Jeśli mieszkasz na stałe za granicą — zapłać za wydanie zaświadczenia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 2. Wejdź na stronę usługi Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej.
 3. Wybierz przycisk „Załatw sprawę”.
 4. Zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP.
 5. Zaadresuj wniosek. Wybierz Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU) w twoim miejscu zameldowania.
 6. Wypełnij wniosek.
 7. Jeśli mieszkasz na stałe za granicą — dodaj załącznik z potwierdzeniem opłaty za zaświadczenie.
 8. Kliknij „Podpisz”. Masz dwie możliwości podpisania wniosku:
  • profilem zaufanym,
  • bezpiecznym podpisem elektronicznym (certyfikatem kwalifikowanym).
 9. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że twój wniosek został wysłany i dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 10. Czekaj na gotowe zaświadczenie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać. Zaświadczenie możesz:
  • dostać pocztą na adres, który podasz we wniosku,
  • odebrać osobiście w WKU.

Gdzie wysłać wniosek

Do WKU w twoim miejscu zameldowania. Adresy WKU znajdziesz na stronie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Ile zapłacisz

 • nic nie zapłacisz — jeśli mieszkasz w Polsce, 
 • 46 zł — jeśli mieszkasz na stałe za granicą. Zrób przelew na konto urzędu gminy, w której znajduje się WKU.

Ile będziesz czekać

Do 7 dni od złożenia wniosku WKU wyśle ci gotowe zaświadczenie albo będzie ono gotowe do odbioru w WKU w twoim miejscu zameldowania.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) art. 141 i art. 217-220
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2014 r. poz. 1433)