Uzyskaj status weterana

Masz za sobą udział w zagranicznej misji? Uzyskaj status weterana. Sprawdź, jak to zrobić i co zyskasz.

Informacja o usłudze

Co zyskasz

Dzięki statusowi weterana masz prawo do:

 • bezpłatnej pomocy psychologicznej, którą możesz uzyskać w jednostce wojskowej i w wojskowych pracowniach psychologicznych — bez kolejki,
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego — jeśli pracujesz na etacie,
 • przyjęcia do domu weterana — bez kolejki,
 • zapomogi — jeśli skończysz 65 lat,
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania na uroczystości organizowane przez ministra obrony narodowej lub dowódców jednostek wojskowych — jeśli masz na nie zaproszenie,
 • asysty honorowej podczas swojego pogrzebu w Polsce.

Kto może dostać status weterana

Każdy, kto spełni wszystkie poniższe warunki.

 1. Jest lub był:
  • żołnierzem,
  • pracownikiem wojska,
  • funkcjonariuszem Służby Wywiadu Wojskowego,
  • funkcjonariuszem Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
 2. Ma za sobą udział w zagranicznej misji — na podstawie skierowania — która trwała nieprzerwanie przez co najmniej 60 dni. Ta misja była w ramach:
  • misji pokojowej,
  • misji stabilizacyjnej,
  • zapewniania bezpieczeństwa państwa.
 3. Nie ma prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo:
  • umyślne w związku z wykonywaniem zadań lub obowiązków służbowych w czasie zagranicznej misji,
  • skarbowe popełnione umyślnie w związku z zadaniami lub obowiązkami służbowymi w czasie zagranicznej misji,
  • przeciwko Polsce.
Skierowanie
to wyznaczenie, delegowanie albo zatrudnienie przez:
 • Ministra Obrony Narodowej,
 • jedną z instytucji wojskowych,
 • Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
 • organizację międzynarodową — jeśli zgodził się na to Minister Obrony Narodowej.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

 1. Zbierz wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Zanieś je osobiście do Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) albo wyślij pocztą. Adres znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.
 3. Czekaj na decyzję MON. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

Gdzie złożyć wniosek

W Ministerstwie Obrony Narodowej:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Al. Niepodległości 218

00-911 Warszawa

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Co przygotować

Ile będziesz czekać

Do miesiąca od złożenia wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów — MON wyda decyzję o przyznaniu statusu weterana albo odmowę jego przyznania. Jeśli decyzja będzie pozytywna — do 60 dni od wydania decyzji dostaniesz legitymację weterana na adres, który podasz we wniosku.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (tekst jednolity — Dz.U. z 2018 r. poz. 937)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1594)