Powiadom o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

Zginęła ci książeczka wojskowa?  A może jest zniszczona? Powiadom o tym komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU). WKU wystawi ci jej duplikat. Sprawdź, jak to zrobić.

W Wojskowej Komendzie Uzupełnień

Kto musi powiadomić o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

Każdy, kto kiedykolwiek miał książeczkę wojskową i aktualnie nie pełni czynnej służby wojskowej.

Kiedy złożyć powiadomienie

Od razu, kiedy zauważysz, że twoja książeczka jest zniszczona, albo kiedy nie możesz jej znaleźć.

Co zrobić

 1. Pobierz i wypełnij powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej.
 2. Zapłać za wydanie duplikatu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
 3. Zanieś wypełnione powiadomienie do WKU. Zabierz ze sobą potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 4. Duplikat książeczki wojskowej dostaniesz od razu.

Gdzie złożyć powiadomienie

W WKU w swoim miejscu zameldowania. Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ile zapłacisz

28 zł za wydanie duplikatu książeczki wojskowej.

Masz 2 możliwości:

 • zapłać w kasie urzędu gminy, na terenie której znajduje się WKU,
 • zrób przelew na konto urzędu gminy, na terenie której znajduje się WKU.

Co przygotować

Ile będziesz czekać

WKU od razu przyjmie twoje zgłoszenie i wystawi ci duplikat książeczki wojskowej.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044) art. 54
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz.U. nr 51 poz. 233 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2017 r. poz. 626 z późn. zm.)

Przez ePUAP

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez ePUAP – potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

Kto musi powiadomić o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

Każdy, kto kiedykolwiek miał książeczkę wojskową i aktualnie nie pełni czynnej służby wojskowej.

Kiedy złożyć powiadomienie

Od razu, kiedy zauważysz, że twoja książeczka jest zniszczona, albo kiedy nie możesz jej znaleźć.

Co zrobić

 1. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować.
 2. Kliknij Załatw sprawę.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.
 5. Wypełnij i zaadresuj powiadomienie. Wybierz WKU w swoim miejscu zameldowania. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać wniosek.
 6. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.
 7. Wyślij powiadomienie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie wysłać wniosek.
 8. Wyświetli się komunikat, że powiadomienie zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
 9. Odbierz duplikat książeczki wojskowej. Weź ze sobą potwierdzenie opłaty i zdjęcie.

Gdzie wysłać wniosek

Do WKU w swoim miejscu zameldowania. Adresy WKU znajdziesz na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ile zapłacisz

28 zł za wydanie duplikatu książeczki wojskowej.

Masz 2 możliwości:

 • zapłać w kasie urzędu gminy, na terenie której znajduje się WKU,
 • zrób przelew na konto urzędu gminy, na terenie której znajduje się WKU.

Co przygotować

 • zdjęcie o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokument tożsamości, na przykład dowód osobisty lub paszport,
 • dowód opłaty za duplikat.

Ile będziesz czekać

Do 30 dni. Pracownik WKU skontaktuje się z tobą telefonicznie albo e-mailem i ustali dokładny dzień, kiedy możesz go odebrać.

Informacje

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044) art. 54
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz.U. nr 51 poz. 233 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2017 r. poz. 626 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570)